TÌM CÁC SỐ HỮU TỈ A,B,C BIẾT AB=2, BC=3,AC=54

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

ab=2; bc=3; ac=54

=> ab.bc.ac = 2.3.54

=> (abc)2= 324

=> (abc)2= 182= (-18)2

+) abc = 18

=> a = 18 : 3 = 6

=> b = 18 : 54 = 1/3

=> c = 18 : 2 = 9

+) abc = -18

=> a = -18 : 3 = -6

=> b = -18 : 54 = -1/3

=> c = -18 : 2 = -9

Vậy (a;b;c) là (6;1/3;9) hoặc (-6;-1/3;-9).

Bạn đang xem: Tìm các số hữu tỉ a,b,c biết ab=2, bc=3,ac=54


*

Nhân từng vế 3 đẳng thức ta được:

ab.bc.ac=2.3.54

=>(abc)^2= 324=18&2=(-18)^2

Với abc=18

Cùng ab=2=>c=9

Cùng bc=3=>a=6

Cùng ac=54=>b=1/3

Với abc=-18

Cùng ab=2=>c=-9

Cùng bc=3=>a=-6

Cùng ac=54=>b=-1/3

Vậy (a,b,c)=(6;1/3;9) và (-6;-1/3;-9)


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Ta có:ab.bc.ac=2.3.54

a^2.b^2.c^2=324

(a.b.c)^2=18^2

=>abc=18

Do đó:a=18:3=6

b=18:54=1/3

c=18:2=9

Vậy a=6;b=1/3;c=9


Từ đầu bài suy ra (abc)2 = 2.3.54 = 324 yêu cầu abc = 18 hoặc – 18Nếu abc = 18, kết phù hợp với từng điều kiện bài ra tađược a = 6, b= 1/ 3, c = 9Tương tự ví như abc = – 18 thìa = – 6, b = – 1/3, c = – 9


ab.bc.ac=(abc)2= 2.3.54 =182=> abc =18 hoặc abc =-18+Nếu abc = 18 => c = 18/ab =18/2 =9 b= 18/ac =18/54 =1/3 a = 18/bc =18/3 =6+Nếu abc =-18 => a =-18/bc =-18/3 =-6 b =-1/3 c...

ab.bc.ac=(abc)2= 2.3.54 =182=> abc =18 hoặc abc =-18

+Nếu abc = 18 => c = 18/ab =18/2 =9

b= 18/ac =18/54 =1/3

a = 18/bc =18/3 =6

+Nếu abc =-18 => a =-18/bc =-18/3 =-6

b =-1/3

c =-9


(left{eginmatrixab=2\bc=3\ac=54endmatrix ight.Rightarrowleft(abc ight)^2=2cdot3cdot54=324)(Rightarrowleft<eginmatrixabc=sqrt324\abc=-sqrt324endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixabc=18\abc=-18endmatrix ight.)Nếu abc = 18(Rightarrowleft{eginmatrixc=dfrac182=9\a=dfrac183=6\b=dfrac1854=dfrac13endmatrix ight.)Nếu abc =...

Xem thêm: Kiểu Cắt Tóc Đuôi Cá 2 Tầng Mai Xeo, Những Kiểu Tóc Layer Nữ Đẹp Nhất 2021


(left{eginmatrixab=2\bc=3\ac=54endmatrix ight.Rightarrowleft(abc ight)^2=2cdot3cdot54=324)

(Rightarrowleft<eginmatrixabc=sqrt324\abc=-sqrt324endmatrix ight.Rightarrowleft<eginmatrixabc=18\abc=-18endmatrix ight.)

Nếu abc = 18

(Rightarrowleft{eginmatrixc=dfrac182=9\a=dfrac183=6\b=dfrac1854=dfrac13endmatrix ight.)

Nếu abc = -18

(Rightarrowleft{eginmatrixc=-dfrac182=-9\a=-dfrac183=-6\b=-dfrac1854=-dfrac13endmatrix ight.)

Vậy (left(a,b,c ight)=left(-6;-dfrac13;-9 ight);left(6;dfrac13;9 ight))


Đúng(0)
Đạt Trần
Đúng(0)

Tìm số hữu tỉ a,b,c. Biết ab=2; bc=4; ac=54

​​​​​​(Đây là bài thi học kì 1 trường mình đấy)(bài cuối)


#Toán lớp 7
4
Hoàng Phúc

ab=2(1)

bc=4(2)

ac=54(3)

nhân từng vế 3 đẳng thức ta được:

(abc)^2=2.4.54=432=...^2

bạn từ bỏ tính tiếp.k ko có máy tính


Đúng(0)
Nguyễn Ngọc Quý

ab = 2 ; bc = 4 ; ac = 54

ab . Bc = a.b.b.c = a.c.b2= 2.4 = 8

54.b2= 8 b2= 8 : 54 = 4/27

b2= 4/ 27 (vô lí)

Vậy không tồn tại số hữu tỉ b


Đúng(0)

Tìm những số hữu tỉ a,b,c biết : ab=c, bc=4a, ac=9b


#Toán lớp 7
1
*
>" onerror="this.src="https://goodsmart.com.vn/a-b-2/imager_6_13539_700.jpg"" />
Member lạc hậu :>>
Ta có :ab = c ; bc = 4a ; ac = 9b=> ab . Bc . Ac = c . 4a . 9b=> ( abc )2 = 36 a . B . CVới abc ≠ 0=> abc = 36 , mà lại ab = c=> c2 = 36 => c ∈ -6 ; 6 Vì abc = 36 nhưng mà bc = 4a=> 4a2 = 36 => a2 = 9=> a ∈ -3 ; 3 Vì abc = 36 nhưng mà ac = 9b=> 9b2 = 36=> b2 = 4 => b ∈ -2 ; 2 Với abc = 0Xét a = 0 cơ mà ab = c ; bc = 4a ; ac = 9b=> a = b = c = 0Xét b = 0 , giống như ta cũng suy ra được a = b = c = 0Xét c = 0 , ta cũng suy ra được a = b = c = 0~~Học...

Xem thêm: Đông Trùng Hạ Thảo Hàn Quốc Dạng Gói, Đông Trùng Hạ Thảo Hộp Gỗ Vàng 60 Gói


Đọc tiếp

Ta gồm :

ab = c ; bc = 4a ; ac = 9b

=> ab . Bc . Ac = c . 4a . 9b

=> ( abc )2 = 36 a . B . C

Với abc ≠ 0

=> abc = 36 , mà ab = c

=> c2 = 36 => c ∈ -6 ; 6

Vì abc = 36 nhưng mà bc = 4a

=> 4a2 = 36 => a2 = 9

=> a ∈ -3 ; 3

Vì abc = 36 cơ mà ac = 9b

=> 9b2 = 36

=> b2 = 4 => b ∈ -2 ; 2

Với abc = 0

Xét a = 0 nhưng ab = c ; bc = 4a ; ac = 9b

=> a = b = c = 0

Xét b = 0 , giống như ta cũng suy ra được a = b = c = 0

Xét c = 0 , ta cũng suy ra được a = b = c = 0

~~Học tốt~~


Đúng(0)

Tìm các số hữu tỉ a, b, c biết rằng :

ab = c, bc = 4a, ac = 9b


#Toán lớp 7
0

Tìm các số hữu tỉ a, b, c biết rằng:

ab = c, bc = 4a, ac = 9b


#Toán lớp 7
0

Tìm các số hữu tỉ a,b,c biết rằng:

a)ab=c; bc=4a, ac=9b


#Toán lớp 7
1
nguyễn đức dũng
Ta tất cả :ab.bc.ac=c.4a.9b=>​a^2.b^2.c^2=(4.9).(a.b.c)=>(a.b.c)^2=36.abc=>(abc)^2-36.abc=0=>abc.(abc-36)=0+)abc=0=>hoặc a=0=>b=c=0 hoặc b=0=>a=c=0 hoặc c=0=>a=b=0+)abc-36=o=>c^2=36=>c=+-6 4a^2=36=>a=+-3 9b^2=36=>b=+-2Vậy:+a=b=c=0 +a=3;b=2;c=6 ...
Đọc tiếp

Ta tất cả :ab.bc.ac=c.4a.9b

=>​a^2.b^2.c^2=(4.9).(a.b.c)

=>(a.b.c)^2=36.abc

=>(abc)^2-36.abc=0

=>abc.(abc-36)=0

+)abc=0=>hoặc a=0=>b=c=0

hoặc b=0=>a=c=0

hoặc c=0=>a=b=0

+)abc-36=o=>c^2=36=>c=+-6

4a^2=36=>a=+-3

9b^2=36=>b=+-2

Vậy:+a=b=c=0

+a=3;b=2;c=6

+a=-3;b=-2;c=6


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyếngoodsmart.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng