Anh văn 9 unit 2 read

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

Loạt bài bác soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 9 Unit 2: Clothing sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học viên lớp 9 dễ dàng chuẩn bị bài nhằm học xuất sắc môn giờ Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Anh văn 9 unit 2 read

*

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 A. Getting Started trang 13

A. Getting started (Trang 13 SGK giờ Anh 9)

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người dân này đang mặc. Quyết định mỗi cá nhân từ đâu đến.)

*

Gợi ý:

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 B. Listen & Read trang 13-14

B. Listen và read (Trang 13-14 SGK giờ Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài bác đọc:

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dẻo in poems, novels & songs. The ao dẻo is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men và women. The desian và material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to lớn wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want khổng lồ change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities.

They have visited villages and studied traditional designs và symbols such as suns, stars, crosses, & stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to lớn wear the unique dress, which is now both traditional & fashionable.

Hướng dẫn dịch:

Qua bao gắng kỉ, những nhà thơ, công ty văn với nhạc sĩ đă đề cập cho áo dài trong các bài thơ, sách đái thuyết và bài xích hát. Áo nhiều năm là y phục truyền thống cuội nguồn của thanh nữ Việt Nam. Nó gồm tất cả một tà áo lụa nhiều năm xẻ 2 bên và được mặc với quần lâu năm rộng. Theo truyền thống, áo lâu năm thường được mặc bởi bọn ông cùng phụ nữ. Mẫu mã vải sử dụng cho bọn ông biệt lập với mẫu mã vải sử dụng cho phụ nữ. Ngày nay, đàn bà thường mặc nó, độc nhất vô nhị là vào phần nhiều dịp sệt biệt. Mặc dù nhiên, nhiều đàn bà Việt Nam ngày này thường yêu thích mặc y phục tân tiến hơn lúc làm cho việc, bởi nó tiện lợi hơn.

Ngày nay, các nhà kiến thiết thời trang muốn biến đổi áo dài truyền thống. Một số nhà kiến thiết in những câu thơ trên áo dài, vì thế chúng trông có vẻ tân tiến và khôn xiết hợp thời trang. Những nhà xây cất khác mang nguồn cảm hứng từ các bộ tộc thiểu số Việt Nam. Chúng ta thăm những làng và phân tích các kiểu với biếu tượng truyền thống cuội nguồn như : mặt trời, ngôi sao 5 cánh chữ thập, và sọc. Chúng ta thêm phần lớn mẫu này vào áo dài, bởi đó thiếu nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc áo nhiều năm độc đáo, ngày này nó vừa có tính truyền thống cuội nguồn vừa vừa lòng thời trang.

a) Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành các câu. Sử dụng thông tin trong bài đọc.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels & songs.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Nghề Nghiệp Bằng Tiếng Anh Về Nghề Nghiệp ❤️️15 Mẫu Hay

2. The ao dẻo is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer to lớn wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the ao dẻo by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to showroom symbols such as suns, stars, crosses and stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Who used to lớn wear the ao dẻo by tradition? (Những ai đã mặc loại áo nhiều năm truyền thống?)

=> By tradition, Vietnamese men & women used lớn wear the ao dai.

2. Why vì chưng the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days? (Tại sao nhiều phần phụ cô bé Việt mê say mặc quần áo tân tiến tại nơi thao tác làm việc ngày nay?)

=> The majority of Vietnamese women prefer khổng lồ wear modern clothing at work these days because it is more convenient.

3.

Xem thêm: Quy Tắc Bàn Tay Phải Xác Định Cảm Ứng Từ A, Quy Tắc Bàn Tay Phải

What have fashion designers done lớn modernize the ao dai? (Những nhà xây dựng thời trang đã tân tiến hóa áo lâu năm như nào?)

=> Fashion designers have changed the designs và patterns of the traditional ao dẻo by printed lines of poetry or adding the designs and symbols of ethnic minorities to them.