Ankadien Liên Hợp Là Gì

     

Cùng CNTA tham khảo bài viết “Ankadien phối hợp là gì” dưới nhé!

Video nối đôi liên hợp là gì ?

https://youtu.be/hN3P_653Nf8

Ankadien tất cả những đặc điểm hóa học nào, các nhận biết và pha chế nó ra sao, thuộc tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên nhé

*

Ankađien là hầu như hiđrocacbon ko no, mạch hở trong phân tử tất cả chứa 2 liên kết đôi liên hợp là gì sót lại là những liên kết đơn.

Bạn đang xem: Ankadien liên hợp là gì

*

*
Ankadien đơn giản nhất – C3H4

– cách làm tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). Danh pháp chũm thế: số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch chính + a + số chỉ địa chỉ nối song + đien. – Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng đồng phân ankađien có các loại: đồng phân mạch C; đồng phân địa chỉ nối đôi cùng đồng phân hình học. – những ankađien tiêu biểu:

CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien giỏi đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien hay isopren

Buta-1,3-đien cùng isopren là hồ hết ankađien phối hợp điển hình. Phần sau đây chỉ nhắc đến các chất này.

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản bội ứng cùng cộng H2, cùng dung dịch Br2và cùng HX – Ankađien liên hợp là hóa học nào

Do mang links đôi C=C vào phân tử bắt buộc ankađien cũng có thể có phản ứng đặc thù là phản nghịch ứng cộng. Các phản ứng cộng xảy ra với ankađien cũng giống như như ngơi nghỉ anken. Tuy nhiên vì gồm chứa 2 liên kêt đôi C=C cần ankađien có thể tham gia làm phản ứng cộng theo tỉ lệ mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cộng xác suất mol 1:1

– cộng kiểu 1,2 (thường xẩy ra ở ánh nắng mặt trời thấp khoảng tầm -800C): bội phản ứng này chỉ tác động đến 1 liên kết đôi C=C, link còn lại giữ lại nguyên:

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0)

– cùng kiểu 1,4 (thường xảy ra ở sức nóng độ cao hơn khoảng 400C): phản nghịch ứng này tác động ảnh hưởng đến cả 2 liên kết đôi và tạo ra 1 liên kết đôi C=C mới nằm giữa 2 link đôi ban đầu.

Xem thêm: Tìm Trung Bình Cộng Của Các Số Chẵn Có 3 Chữ Số Bằng, Tìm Trung Bình Cộng Của Các Số Lẻ Có 3 Chữ Số

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0)

b. Cộng tỷ lệ mol 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0)

→Ankađien cũng làm mất đi màu dung dịch nước brom. Bài bác tập về phản nghịch ứng cộng thường hỏi về số sản phẩm sinh ra do phản ứng cộng xác suất mol 1:1.

2. Phản nghịch ứng trùng hợp

Các phản nghịch ứng trùng hợp nhà yếu xẩy ra theo thứ hạng 1,4.

nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p)

(Cao su isopren)

3. Phản bội ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn

CnH2n-2+ (3n – 1)/2O2→nCO2+ (n – 1)H2O

Đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankađien: nCO2> nH2Ovà nCO2- nH2O= nankađien.

Xem thêm: Trong Mặt Phẳng Với Hệ Tọa Độ Oxy Cho Đường Thẳng Δ: X − 2Y, Trong Mặt Phẳng Với Hệ Trục Tọa Độ Oxy, Cho A(2

b. Oxi hóa không hoàn toàn

Ankađien cũng làm mất màu dung dịch thuốc tím sinh hoạt ngay ánh nắng mặt trời thường.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc demo là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4.Hiện tượng là dung dịch bị mất color (hoặc nhạt màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Tách H2 từ bỏ ankan tương ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(Pd/PbCO3; t0)