Ý NGHĨA CỦA WEEKEND TRONG TIẾNG ANH

     

In American English, we say, "on the weekend" or "on weekends". There is no time where we would say "on weekend". It is my understanding that "at the weekend" is British English. Also, in some parts of Britain, they would say "at weekend". I"m sure some of the British speakers here can help more with that, but I don"t think it"s recommended to say it that way.

Bạn đang xem: ý nghĩa của weekend trong tiếng anh


"on weekends" or "at weekends" Which one is correct và why?Hi, friends.I would lớn ask one grammer concern. Which one is correct lớn use. "on weekends" or "at weekends"? & why?


In on at là tía giới từ phổ cập nhất trong giờ Anh. Tuy nhiên, bộ tía giới từ này lại gây khá nhiều nhầm lẫn cho bọn họ khi sử dụng. Nắm bắt được vấn đề đó, team ngũ thầy giáo của Wow English vẫn tổng hòa hợp lại cục bộ kiến thức về tía giới tự in on at trong giờ Anh. Cùng tìm hiểu nhé!


*

bí quyết dùng giới trường đoản cú in on at để chỉ thời gian

Đối cùng với giới từ bỏ IN chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từIN để chỉ một khoảng thời hạn chung bình thường hoặc một khoảng thời gian dài (năm, các mùa, các tháng, những buổi trong ngày,… ). Nóthường được thực hiện cùng các từ chỉ thời hạn như:

+ In Winter; In Summer

+ In September; In January

+ In the afternoon; In the evening

+ In 2019

+ In the 80’s

+ In two days; In one week

Đối với giới từ bỏ ON chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từON để chỉ một khoảng tầm thời gian rõ ràng hơn như những ngày trong tuần, ngày tháng cụ thể hay một ngày lễ nào đó. Nóthường được thực hiện cùng các từ chỉ thời hạn như:

+ On Monday; On Thursday

+ On July 16th, 2020

+ On Wednesday afternoon

+ On Thanksgiving Day; On Teachers’ Day (vào đúng 1 ngày)

Đối với giới từ AT chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từAT để chỉ một thời hạn cụ thể, một giờ thiết yếu xác, 1 thời điểm trong thời gian ngày hoặc một dịp sệt biệt hoàn toàn có thể kéo dài vài ngày. Nóthường được thực hiện cùng các từ chỉ thời gian như:

+ At 6 o’clock; At 8 p.m

+ At night; At noon

+ At Easter

+ At the age of 50

+ At that time; At the present

Chú ý một số trong những trường hợp dễ dàng nhầm

Ngày

Buổi trong ngàyDịp sệt biệt

Ngoại lệ

ON

IN: các buổi lớn trong thời gian ngày như morning, afternoon, evening.

Bạn sẽ xem: Đâu là sự khác hoàn toàn giữa "at the weekend" và "on weekends"

AT: các buổi nhỏ trong ngày, thường nằm ở thời hạn giao giữa 2 buổi lớn trong ngày như night, noon.

ON: chỉ một ngày lễ cụ thể như On Chrismas Day (ngày giáng sinh)

AT: chỉ một thời điểm lễ rất có thể kéo dài các ngày như At Chrismas (chỉ cả ngày lễ giáng sinh)

Đối với từ bỏ WEEKEND, ta có thể dùng cả 3 giới từ. Mặc dù nhiên, khi dùng với at, ta không tồn tại mạo từthe.

In the weekendOn the weekendAt weekend

cách dùng giới tự in on at để chỉ địa điểm

Đối với giới tự IN chỉ địa điểm

Cũng y như để chỉ thời gian, chúng ta dùng IN để chỉ một khoanh vùng địa lý rộng lớn (thế giới, đất nước, thành phố,… )

IN còn được dùng để làm chỉ địa chỉ Ở TRONG đồ vật gi đó.

IN thường được sử dụng trong số trường hòa hợp như:

+ In Vietnam, In Australia


+ In da Nang, In Bangkok

+ In the world

+ In Asia

+ In the box

Đối với giới tự ON chỉ địa điểm

Chúng ta dùng giới từ bỏ ON nhằm chỉ các địa điểm ví dụ hơn như thương hiệu đường,…

ON cũng được dùng để làm chỉ địa điểm Ở BÊN TRÊN, Ở TRÊN BỀ MẶT một đồ gì đó.

ON thường được sử dụng trong số trường hợp như:

+ On quang đãng Trung street; On Hai cha Trung street

+ On the table

+ On the earth (trên bề mặt trái đất; khác với In the world: chỉ cầm cố giới)

+ On a train; On a taxi

Đối với giới trường đoản cú AT chỉ địa điểm

Chúng ta dùng giới tự AT để chỉ các địa điểm chính xác, có add cụ thể hay phần nhiều địa điểm nhỏ như nhà, ngôi trường học, một góc nào đó,…

AT cũng được áp dụng để chỉ địa chỉ ở tận cùng, ở bên dưới cùng.

AT thường được sử dụng trong những trường đúng theo như:

+ At 45 Tran Phu Street

+ At home; At hospital

+ At the over of something

+ At the corner

Chú ý một số trường hợp dễ nhầm
Địa chỉĐịa điểm

ON: được dùng khi chỉ có tên đường

AT: được sử dụng khi có tương đối đầy đủ cả số nhà cầm thể

Khi nói đến cùng một địa điểm, IN– ON– AT chỉ vị trí khác biệt của sự vật.

Ví dụ:

at sea (ở biển)on the sea (trên mặt phẳng biển)in the sea (trong lòng biển

bài tập áp dụng giới từ bỏ in on at

Bài tập

Bài 1: Điền đúng giới trường đoản cú vào vị trí trống

1. His birthday is …………. June.

2. Lisa has a class …………….. Noon.

3. Can we meet …………… the next Saturday?

4. My mother always go lớn the market …………… the morning.

5. My family live …………. 89 Orange Street.

6. I was born ……….. 1989.

7. Our aunt works ……………… Russia.

8. My grandfather does exercise …………………. 6 a.m.

9. We are walking ……………… the beach.

10. Hindra tries to avoid going out ………….. Night.

11. Did his father work …………….. Hanoi last year?

12. We always go to domain authority Lat ………………….. Vacation.

13. He is watching TV …………………. The moment.

14. Layla is going to have a tiệc ngọt …………… Saturday evening.

15. He’ll meet me …………… the corner of the street …………… 9 o’clock.

16. We was …………… the theater watching a play when you called last night.


17. Larry is …………….. A plane to Ho đưa ra Minh city.

18. My mom is cooking dinner ……………. The kitchen.

19. Bob is waiting for you …………. The bus stop.

20. She’ll come here ……………… three weeks.

Bài2: lựa chọn giới từ bỏ đúng để chấm dứt các câu sau

1. The lady IN/ON the red dress is beautiful.

Xem thêm: I Think She Will Be Suitable For The Work Because She Has Been Working Like A

2. He always gets up IN/AT 6 o’clock IN/AT the morning.

3. Would you like to join us for lunch AT/ON Friday?

4. My brother và I often go lớn the swimming pool AT/ON weekend.

5. My best friend lives AT/ON Tran bầu Tong street.

6. Everest Mount is the highest mount ON/IN the world.

7. My kid is sitting ON/IN the red chair.

8. Mr.Steward always walks around his house IN/AT the evening after dinner.

9. Hurry up! The train will leave AT/IN some minutes.

10. What time vì chưng you sleep IN/AT night?

Đáp án chi tiết

Bài1

1. In

2. At

3. On

4. In

5. At

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. On

13. At

14. In

15. At/at

16. At

17. On

18. In

19. At

20. In

Bài2

1. In

2. At/in


3. On

4. At

5. On

6. In

7. On

8. In

9. In

10. At


Saturday + Sunday = the weekend

Weekend is written as ONE word.

You vị NOT write it as two words (week over – incorrect)or with a dash/hyphen (week-end – incorrect)

AT or ON the weekend?

Complete this sentence…

I play football ___ the weekend.

Do we say AT the weekend orON the weekend?

What is the difference?

AT the weekend is used in British English

ON the weekend is used in American English

I play footballAT the weekend. – British EnglishI play football ON the weekend. – AmericanEnglish

Both prepositions can be used in this sentence. It depends on where you are speaking or using English.

We used to lớn always go to lớn the beach AT the weekend. – British EnglishWe used to always go to the beach ON the weekend. – AmericanEnglish

Note: We vị NOT say in the weekend.

More example sentences: (Think about when the sentence would be used… in British or American English)

I think I’ll visit my parents at the weekend.What bởi vì you usually vì onthe weekend?Iread an entirebook on the weekend.I’m going lớn set aside an hour atthe weekend khổng lồ clean the bathroom.

On Fridays afterwork or school, you may hear people say “Finally, it’s the weekend!” even though it is not Saturday yet.

Last weekend – Next weekend

We vì not use prepositions before LAST or NEXT.

Wewent to lớn the beach last weekend.I think I’ll go lớn the beach next weekend.

Here we are specifying that it was the weekend that just went by or the weekend that is coming up.

Both last & next can be replaced by at the/on the & retain the same meaning.

We also vày not use prepositions before each, every, this, that + weekend.

Every weekend

We don’t say all the weekends, we say every weekend.

I’m very active. I play football every weekend.When I was lived in Australia, I went khổng lồ the beach every weekend.

Remember, after EVERY we have a singular noun (= every + singular noun) so we don’t say every weekends (incorrect)

Over the weekend / During the weekend

Sometimes you will hear people say over the weekend orduring the weekend

In general:over the weekend = during the weekend = at/on the weekend

It can refer to the entire duration of theweekend

My mother is coming to stay with us over the weekend. (= both days)

Or it can refer khổng lồ something that happens at a single point but at some time within the duration of the weekend. It is not necessarily on both days.

She said she would call me over the weekend.I’ll fix itover the weekend. = At some point during the course of the weekend.

A long weekend

A long weekend is a weekend that has at least three days due to lớn a public holiday falling on either the Friday or Monday.

Friday is a public holiday so the Friday, Saturday và Sunday isa long weekend.

Weekend or Weekends?

Weekend is mostlyused in singular form. However it can be used in its plural size (weekends) when we are referring lớn a number of different weekends over a period of time.

Xem thêm: Thực Đơn 15 Các Món Nướng Bbq Có Những Món Gì, Hướng Dẫn 10 Món Nướng Ngon Tại Nhà Cực Kỳ Dễ Làm

We went khổng lồ the beach at/on the weekend. ( = only one weekend, the one that just went by)We spent many weekends at thebeach. ( = numerous weekends in the past)

One finalthing, we don’t write weekend with a hyphen in the middle.

week-end (incorrect)weekend (correct)

Summary Chart


*

What vày you normally bởi on the weekend?

101 Irregular Past Participles in English