Cho dung dịch hỗn hợp ba(oh)2, ba(alo2)2 lần lượt tác dụng với co2 dư, na2co3, nahso4 dư, nh4cl

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Cho láo hợp tất cả Al, BaO với Na2CO3 (có thuộc số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong hỗn hợp X là: A. NaAlO2. B. NaOH với Ba(OH)2. C. Ba(AlO2)2và Ba(OH)2. D. NaOH và...

Bạn đang xem: Cho dung dịch hỗn hợp ba(oh)2, ba(alo2)2 lần lượt tác dụng với co2 dư, na2co3, nahso4 dư, nh4cl


Cho lếu láo hợp có Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và hóa học kết tủa Y. Hóa học tan trong hỗn hợp X là:

A. NaAlO2.

B. NaOH với Ba(OH)2.

C. Ba(AlO2)2và Ba(OH)2.

D. NaOH với NaAlO2.


*

*

Cho hỗn hợp gồmAl,BavàNa2CO3(có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và hóa học kết tủa Y. Hóa học tan trong dung dịch X là: A.NaAlO2. B.NaOHvàBaOH2. C.BaAlO22vàBaOH2. D.NaOHvàNaAlO2...

Cho tất cả hổn hợp gồmAl,BavàNa2CO3(có thuộc số mol) vào nước dư thu được hỗn hợp X và hóa học kết tủa Y. Hóa học tan trong dung dịch X là:

A.NaAlO2.

B.NaOHvàBaOH2.

C.BaAlO22vàBaOH2.

D.NaOHvàNaAlO2.


Cho lếu hợp tất cả Al, BaO cùng Na2CO3 (có thuộc số mol) vào nước dư thu được hỗn hợp X và chất kết tủa Y. Hóa học tan trong hỗn hợp X là: A. NaOH cùng Ba(OH)2. B. NaAlO2. C. NaOH và NaAlO2. D. Ba(AlO2)2và...

Cho láo lếu hợp gồm Al, BaO cùng Na2CO3 (có thuộc số mol) vào nước dư thu được hỗn hợp X và hóa học kết tủa Y. Hóa học tan trong hỗn hợp X là:

A. NaOH và Ba(OH)2.

B. NaAlO2.

C. NaOH với NaAlO2.

D. Ba(AlO2)2và Ba(OH)2.


Cho láo lếu hợp gồm Al, BaO cùng Na2CO3 (có thuộc số mol) vào nước dư thu được hỗn hợp X và chất kết tủa Y. Hóa học tan trong hỗn hợp X là A. Ba2 và Ba(OH)2 B. Na C. NaOH cùng Na D. NaOH và...

Cho láo hợp gồm Al, BaO cùng Na2CO3 (có thuộc số mol) vào nước dư thu được hỗn hợp X và chất kết tủa Y. Hóa học tan trong dung dịch X là

A. Ba2 với Ba(OH)2

B. Na

C. NaOH cùng Na

D. NaOH và Ba(OH)2


Đáp án C.BaO + H2O Ba(OH)2Ba(OH)2 + Na2CO3BaCO3 + 2NaOH2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2Dung dịch X đựng NaOH cùng NaAlO2 hay...

Đáp án C.

BaO + H2O

*
Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Na2CO3

*
BaCO3 + 2NaOH

2Al + 2NaOH + 2H2O

*
2NaAlO2 + 3H2

Dung dịch X chứa NaOH với NaAlO2 tốt Na.


Cho lếu láo hợp có Al, BaO cùng Na2CO3 (có thuộc số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Hóa học tan trong hỗn hợp X là A. Ba2và Ba(OH)2 B. Na C. NaOH và Na D. NaOH và...

Cho lếu hợp có Al, BaO với Na2CO3 (có thuộc số mol) vào nước dư thu được hỗn hợp X và hóa học kết tủa Y. Hóa học tan trong dung dịch X là

A. Ba2và Ba(OH)2

B. Na

C. NaOH và Na

D. NaOH và Ba(OH)2


Đáp án C.BaO + H2O→Ba(OH)2Ba(OH)2 + Na2CO3→BaCO3 + 2NaOH2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2 + 3H2Dung dịch X đựng NaOH và NaAlO2 hay...

Đáp án C.

BaO + H2O→Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Na2CO3→BaCO3 + 2NaOH

2Al + 2NaOH + 2H2O→2NaAlO2 + 3H2

Dung dịch X cất NaOH cùng NaAlO2 giỏi Na.


Hòa tan hết hỗn hợp gồm 9,36 gam Al cùng 7,82 gam Al2O3 trong dung dịch đựng NaHSO4 và 0,24 mol HNO3. Sau khi chấm dứt phản ứng thu được hỗn hợp X chỉ chứa những muối trung hòa - nhân chính và hỗn hợp khí Y tất cả 0,08 mol NO với a mol N2O. Để tác dụng tối đa các chất tan có trong hỗn hợp X buộc phải dùng dung dịch chứa 2,04 mol NaOH. Nếu mang đến 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 2M vào dung dịch X, nhận được kết tủa là. A. 221,50 gam B. 217,60 gam...

Xem thêm: Biện Pháp Nhân Hóa Là Gì - Ví Dụ, Phân Loại Nhân Hóa


Hòa tan không còn hỗn hợp có 9,36 gam Al và 7,82 gam Al2O3 vào dung dịch cất NaHSO4 cùng 0,24 mol HNO3. Sau khi xong phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa những muối th-nc và tất cả hổn hợp khí Y tất cả 0,08 mol NO và a mol N2O. Để tác dụng tối đa các chất tan bao gồm trong hỗn hợp X cần dùng dung dịch chứa 2,04 mol NaOH. Nếu mang lại 400ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào dung dịch X, thu được kết tủa là.

A. 221,50 gam

B. 217,60 gam

C. 225,40 gam

D. 220,72 gam


Khi nhỏ tuổi từ từ cho dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol Ba(OH)2 cùng y mol Ba2 hoặc Ba(AlO2)2, kết tủa thu được biểu diễn trên đồ dùng thị sau: quý giá của x và y lần lượt là: A. 0,05 cùng 0,30 B. 0,10 và 0,15 C. 0,05 và 0,15 D. 0,10 và...

Khi bé dại từ từ đến dư hỗn hợp HCl vào dung dịch hỗn hợp bao gồm x mol Ba(OH)2 với y mol Ba2 hoặc Ba(AlO2)2, kết tủa thu được trình diễn trên vật thị sau:

*

Giá trị của x và y theo lần lượt là:

A. 0,05 với 0,30

B. 0,10 và 0,15

C. 0,05 và 0,15

D. 0,10 và 0,30


Cho tất cả hổn hợp A bao gồm Al, BaO với Na2CO3 ( bao gồm cùng số mol) vào nước dư, thu được dung dịch X và hóa học kết tủa Y. Xác minh thành phần chất tan trong hỗn hợp X


hỗn thích hợp A tất cả Al, BaO và Na2CO3 ( bao gồm cùng số mol) vào nước dư xảy ra những phản ứng sau:BaO + H2O → Ba(OH)2 (1)1 (mol) → 1 (mol)Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaOH (2)1 (mol) 1 (mol) →2 (mol)Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2↑ (3)1 (mol) → 1 (mol) → 1 (mol)Giả sử số mol của Al, BaO với Na2CO3 là một trong những (mol)Đặt số mol những chất tham gia phản ứng vào phương trình (1), (2), (3)=> dd X...

hỗn đúng theo A bao gồm Al, BaO với Na2CO3 ( tất cả cùng số mol) vào nước dư xảy ra các phản ứng sau:

BaO + H2O → Ba(OH)2 (1)

1 (mol) → 1 (mol)

Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaOH (2)

1 (mol) 1 (mol) →2 (mol)

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2↑ (3)

1 (mol) → 1 (mol) → 1 (mol)

Giả sử số mol của Al, BaO với Na2CO3 là 1 (mol)

Đặt số mol các chất tham gia phản ứng vào phương trình (1), (2), (3)

=> dd X gồm: NaAlO2: 1 (mol) cùng NaOH dư : 1 (mol)

Kết tủa Y là: BaCO3

Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Dung dịch T không tổ hợp được fe => Fe2(SO4)3 phản ứng hết

Vậy dd T gồm: Al2(SO4)3 và FeSO4


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau: (a) mang đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp FeCl2 sau phản ứng thu được hai hóa học kết tủa. (b) sắt kẽm kim loại Cu chức năng với dung dịch tất cả hổn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng). (c) hỗn hợp Cu, Fe3O4 gồm số mol bằng nhau tan không còn trong nước. (d) đến bột Cu vào lượng dư hỗn hợp FeCl3, thu được dung dịch cất hai muối. (e) các thành phần hỗn hợp Al và Na2O (tỉ lệ mol khớp ứng là 2:1) tan trọn vẹn trong nước dư....
Đọc tiếp

Cho những phát biểu sau:

(a) cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 sau bội nghịch ứng chiếm được hai hóa học kết tủa.

(b) sắt kẽm kim loại Cu tính năng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(c) hỗn hợp Cu, Fe3O4 gồm số mol đều nhau tan hết trong nước.

(d) mang lại bột Cu vào lượng dư hỗn hợp FeCl3, thu được dung dịch đựng hai muối.

(e) hỗn hợp Al với Na2O (tỉ lệ mol tương xứng là 2:1) tan hoàn toàn trong nước dư.

(f) đến Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3 sau phản bội ứng nhận được hai chất kết tủa.

Số phát biểu đúng là:

A.4.

B. 5.

C. 3.

D. 6.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh
Đúng(0)
Hòa tan hoàn toàn 6,85 gam các thành phần hỗn hợp Y có Al cùng Al2O3 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được hỗn hợp X với thoát ra a mol khí H2. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, bội nghịch ứng được màn trình diễn theo đồ vật thị sau. đến X bội nghịch ứng với hỗn hợp Ba(OH)2, trọng lượng kết tủa lớn số 1 thu được là A. 87,425 gam. B. 89,350 gam. C. 88,995 gam. D. 85,475...
Đọc tiếp

Hòa tan hoàn toàn 6,85 gam hỗn hợp Y tất cả Al với Al2O3 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X với thoát ra a mol khí H2. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, bội nghịch ứng được màn trình diễn theo đồ gia dụng thị sau.

*

Cho X bội nghịch ứng với hỗn hợp Ba(OH)2, trọng lượng kết tủa lớn số 1 thu được là

A. 87,425 gam.

B. 89,350 gam.

C. 88,995 gam.

D.

Xem thêm: Những Kiểu Tóc Dễ Thương Đến Trường Cho Những Cô "Mèo Lười", 7 Kiểu Cột Tóc Dễ Thương Cho Học Sinh Đến Trường

85,475 gam.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh
Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh định kỳ sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

goodsmart.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng