2KHSO4 + BA(HCO3)2 = 2H2O + K2SO4 + 2CO2 + BASO4

     
2KHSO4+Ba(HCO3)22H2O+K2SO4+2CO2+BaSO4
Kali hidro sunfat Bari Bicacbonat nước Kali sunfat Cacbon dioxit Bari sunfat
Dung dịch Dung dịch   Dung dịch khí Rắn

- Điều kiện xảy ra phản ứng: ánh sáng phòng

- hiện tượng lạ nhận biết: kết tủa white (BaSO4) với sủi bọt khí (CO2)

Cùng top lời giải khám phá KHSO4 nhé.

Bạn đang xem: 2khso4 + ba(hco3)2 = 2h2o + k2so4 + 2co2 + baso4

I. Triết lý KHSO4

1. Cấu trúc KHSO4

- Là muối hạt của K với nơi bắt đầu hiđro sunfat HSO4.

- bí quyết phân tử: KHSO4


- bí quyết cấu tạo:

*

2.Tính hóa học vật lý của KHSO4

- Nguyên tử / Phân tử khối :136.1688 (g/mol) 

- khối lượng riêng :2245 (kg/m3) 

- màu sắc sắc: màu trắng 

- tâm trạng thông thường: chất rắn

- nhiệt độ sôi :300(oC) 

- nhiệt độ nóng rã :197(oC) 

*

3. đặc điểm hóa học

- là một trong những muối axit của ion trung tính K+ và ion HSO4­- vẫn còn khả năng phân li ra ion H+

=> muối bột KHSO4 có tính axit mạnh tương tự với axit HCl loãng với KHSO4 loãng.

- Phương trình phân li: KHSO4 → K+ + HSO4-

- Làm thay đổi màu sắc chất thông tư màu quỳ tím sang đỏ.

Xem thêm: Những Bài Thuyết Trình Về Ô Nhiễm Môi Trường Nước Hiện Nay, Bài Thuyết Trình Ô Nhiễm Môi Trường Nước

- tác dụng với hỗn hợp bazơ (NaOH; KOH; Ca(OH)2; Ba(OH)2­ ) → bội nghịch ứng trung hòa

KHSO4 + KOH → K2SO4 + H2O

KHSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + K2SO4 + H2O

- tác dụng với kim loại:

KHSO4 + Zn → ZnSO4 + K2SO4 + H2

KHSO4 + K → K2SO4 + H2

- chức năng với muối: (đk: sản phẩm phải bao gồm chất ít tan, bay hơi và axit bắt đầu yếu rộng axit ban đầu).

KHSO4 + Fe(NO3)2 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O

KHSO4 + K2CO3 → K2SO4 + KHCO3 (tỉ lệ mol 1:1)

KHSO4 + K2CO3 → K2SO4 + CO2 + H2O (tỉ lệ mol 2:1)

KHSO4 + BaCO3 → BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

KHSO4 + K2SiO3 → K2SO4 + H2SiO3

*

KHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + KCl + HCl

- bội nghịch ứng của 2 muối axit với nhau: (muối axit dũng mạnh sẽ vào vai trò là axit; muối axit yếu vẫn đóng vài ba trò là bazơ)

KHSO4 + KHCO3 → K2SO4 + CO2 + H2O

- bội phản ứng nhiệt phân:

*

- Kali pirosunfat

*

4. Điều chế KHSO4

- KHSO4 được xem là sản phẩm phụ trong quy trình sản xuất HNO3 từ KNO3 và H2SO4 đặc:

*

- Dạng tinh khiết, điều chế bằng cách đun nóng các thành phần hỗn hợp KHSO4; H2SO4 đặc đế lúc thành khối nhìn trong suốt → làm lạnh chất lỏng → chiếm được tinh thể KHSO4:

*

- cho muối KHCO3 tác dụng cùng với H2SO4:

KHCO3 + H2SO4 → KHSO4 + CO2 + H2O

II. Bài xích tập vận dụng


Bài 1: fan ta hòa 216,55 gam các thành phần hỗn hợp muối KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước dư thu được hỗn hợp A. Sau đó cho m gam tất cả hổn hợp B gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO vào hỗn hợp A rồi khuấy hầu hết tới khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy B rã hết, thu được dung dịch C chỉ chứa những muối và tất cả 2,016 lít các thành phần hỗn hợp khí D tất cả tổng cân nặng là 1,84 gam gồm 5 khí sinh sống (đktc) thoát ra trong số đó về thể tích H2, N2O, NO2 lần lượt chiếm 4/9,1/9 và 1/9. Mang lại BaCl2 dư vào C thấy lộ diện 356,49 gam kết tủa trắng. Biết trong B oxi chỉ chiếm 64/205 về khối lượng. Cực hiếm đúng của m gần nhất với.

Giải:

- Tính số mol KHSO4 = BaSO4 = 1,53 mol

→ Fe(NO3)3 =0,035 mol

- nhị khí còn lại là NO cùng N2O, số mol là x, y.

Xem thêm: Văn Thuyết Minh Có Những Tính Chất Gì ? Đặc Điểm, Tính Chất Và Mục Đích

- Lập hệ phương trình về tổng khối lượng và số mol tra cứu được x = 0,01 cùng y = 0,02.

- Bảo toàn N tính số mol NH4+ = 0,025 mol

- Bảo toàn H tính số mol H2O = 0,675 mol

- Bảo toàn O: 4nKHSO4 + nFe(NO3)3 + nO(B) = nH2O + nSO42- + nO(khí)

Suy ra nO(B) = 0,4 ⟶ mB = 6,4 : 64 / 205 = 20,5g

Câu 2: Nhúng thanh Mg vào dung dịch đựng KHSO4 và Cu(NO3)2, sau khi kết thúc các bội phản ứng thu được dung dịch X (không chứa ion NH4+) cùng 1,792 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y gồm NO với H2. Biết Y có tỷ khối hơi so cùng với H2 là 8. Nhấc thanh Mg ra rồi cân nặng lại thì thấy khối lượng thanh giảm m gam. Xem toàn thể Cu sinh ra bám vào thanh Mg. Giá trị của m là: