Bài 6 Vật Lý 9

     

Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài bác tập về đơn vị trong Vở bài bác tập đồ vật Lí lớp 9, shop chúng tôi biên biên soạn giải vở bài tập đồ dùng Lí lớp 9 bài bác 6: bài tập áp dụng định cách thức Ôm hay nhất, ngắn gọn bám sát nội dung sách vở bài tập thiết bị Lí 9.

Bạn đang xem: Bài 6 vật lý 9

A - học tập theo SGK

Bài 1

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b) Điện trở R2 là: Vì đoạn mạch tất cả hai điện trở ghép tiếp nối nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7 Ω

Cách giải khác:

Áp dụng mang đến câu b.

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có giá trị như nhau tại hồ hết điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện núm giữa nhị đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5 V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5 V

→ R2 = U2/I2 = 3,5 / 0,5 = 7 Ω.

Bài 2.

Mạch tất cả R1 mắc tuy vậy song với R2 ( R1 // R2)

a) Tính UAB: bởi vì R1 tuy nhiên song R2 cần U1 = U2 = UAB vậy hiệu điện vậy U của đoạn mạch được xem như sau: UAB = U2 = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b) Điện trở R2 là:

Cường độ mẫu điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

→ Điện trở R2: R2 = U2 / I2 = 12/0,6 = 20 Ω

Cách giải khác:

Áp dụng mang đến câu b.

Theo câu a, ta tìm kiếm được UAB = 12 V

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = UAB / I = 12/1,8 = 20/3 Ω

Mặt khác ta có:

*

Bài 3

Mạch gồm hai đoạn mạch con AM (chỉ bao gồm R1) ghép thông liền với MB ( bao gồm R2 // với R1).

a) Điện trở của đoạn mạch AB là:

*

b) Tính cường độ loại điện qua mỗi năng lượng điện trở

Cường độ dòng điện qua điện trở R1 chính là cường độ mẫu điện qua mạch chính:

I1 = I = UAB/Rtđ = 12/30 = 0,4 A

Hiệu điện thay giữa nhì đầu dây điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây điện trở R2 cùng R3 là:

U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6V

Vì R2 = R3 cần cường độ dòng điện qua R2 cùng R3 là: I2 = I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

Cách giải khác: Áp dụng mang đến câu b (có sử dụng kết quả câu a)

Vì R1 ghép tiếp liền với đoạn mạch RAM cần ta có:

*

(vì MB đựng R2 // R3 đề xuất UMB = U2 = U3).

Mà U1 + UMB = UAB → U1 = UMB = U2 = U3 = UAB/2 = 12/2 = 6 V

→ Cường độ cái điện qua những điện trở là:

I1 = U1/R1 = 6/15 = 0,4 A; I2 = U2/R2 = 6/30 = 0,2 A

I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2 A

(hoặc I3 = I1 – I2 = 0,4 – 0,2 = 0,2 A).

Xem thêm: Sau Sinh Bao Lâu Thì Được Uống Nước Dừa Và 1 Vài Lưu Ý, Sinh Thường Bao Lâu Được Uống Nước Dừa

B - Giải bài bác tập

1. Bài tập vào SBT

Câu 6.1 trang 19 Vở bài bác tập đồ dùng Lí 9:

a) lúc R1 mắc thông liền R2 thì Rtđ = R1 + R2 = 20 + trăng tròn = 40 Ω

So với từng điện đổi mới phần thì Rtđ mập hơn.

b) lúc R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 thì:

So với từng điện biến đổi phần thì R’tđ nhỏ tuổi hơn.

c)

Câu 6.2 trang 19 Vở bài tập đồ dùng Lí 9:

a) tất cả hai phương pháp mắc như sau:

+ giải pháp 1: R1 nối liền R2

+ giải pháp 2: R1 tuy vậy song R2.

Vẽ sơ đồ vật hai giải pháp mắc vào hình 6.1

b) Tính năng lượng điện trở R1 cùng R2.

R1 mắc nối tiếp với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω(1)

R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 nên: Rtđ2 = R1.R2/(R1 + R2) = 10/3 Ω(2)

Lấy (1) nhân với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω → R2 = R1/3 (3)

Từ (1) cùng (3) suy ra R12 - 15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc hai ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω.

Câu 6.3 trang 20 Vở bài tập đồ dùng Lí 9:

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5 A; U = 6 V; R1 tiếp nối R2

I1 = ?, I2 = ?, nhì đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của từng đèn là: R1 = R2 = U2/Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc tiếp nối thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ cái điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25 A đm = 0,5 A

Hai đèn sáng yếu hơn mức bình thường vì cường độ dòng điện chạy qua đèn nhỏ dại hơn cực hiếm định mức.

Câu 6.4 trang trăng tròn Vở bài xích tập đồ gia dụng Lí 9: Cường độ chiếc điện thực tế chạy qua hai đèn điện là I1 = I2 = 0,52 A. đối chiếu với cường độ dòng điện định nút của mỗi đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy đề nghị không mắc tiếp nối hai đèn điện này được.

Câu 6.5 trang 21 Vở bài bác tập đồ dùng Lí 9:

a) gồm 4 biện pháp mắc mạch năng lượng điện (hình 6.2)

b) Điện trở tương tự của mỗi cách mắc:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3.30 = 90 Ω

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45 Ω

Mạch 3: Rtđ = 2R.R/3.R = (2/3)R = 20 Ω

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10 Ω

2. Bài bác tập tương tự

Câu 6a trang 21 Vở bài bác tập đồ Lí 9: Ghép mỗi văn bản cột bên đề xuất với một trong số các văn bản ở cột phía trái để thành một câu bao gồm nội dung đúng.

1. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫna) tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở đó.
2. Đối với đoạn mạch tất cả hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trởb) tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện cố đặt vào nhị đầu dây với tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
3. Hiệu điện vắt giữa hai đầu đoạn mạchc) bởi tích thân cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch cùng điện trở của đoạn mạch.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Các Mục Ruồi Trên Sống Mũi, Nốt Ruồi Trên Mũi Ở Nam, Nữ Nói Lên Điều Gì

d) tỉ lệ nghịch với các điện trở.

Lời giải:

1 - b

2 - d

3 - c

Câu 6b trang 21 Vở bài xích tập thiết bị Lí 9: có cha điện trở tương tự nhau đều có trị số R. Hỏi ba điện trở này mắc thành những mạch điện ra sao để năng lượng điện trở của từng đoạn mạch là R/3; 3R; 1,5R; (2/3)R ?