Bài luận tiếng anh về giáo dục

     
*

Giáo Dục vẫn là một chủ đề tiếp tục được kể tới trong các buổi học tập tiếng anh trên lớp học tiếng anh online 1 kèm 1 của goodsmart.com.vn. Tại sao mà giáo dục đào tạo hay được nói về là chính vì đó là chủ thể đáng thân yêu tại toàn bộ các nước vạc triển. Có khá nhiều chủ để nhỏ dại xoay quanh chủ đề giáo dục. Từ bây giờ goodsmart.com.vn - trung trung khu tiếng anh online 1 kèm 1 cho tất cả những người đi có tác dụng xin ra mắt đến chúng ta 3 công ty đề.

Bạn đang xem: Bài luận tiếng anh về giáo dục

+ The value of libraries. (Giá trị của thư viện)+ The most important subject. (Môn học quan trọng nhất)+ Discuss travel as a means of education ( luận bàn về du lịch như là một bề ngoài học tập)

TOPIC 1: The value of libraries. (Giá trị của thư viện)

A good library is an ocean of information, whose boundaries continue to extendwith the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it hasa peculiar fascination for scholars, and all those whose thirst for knowledge isinstable. The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been provedthrough the years. The field of knowledge is so extensive and life is so brief thateven the most avid reader can never expect to absorb it all. Those who have alove for knowledge, therefore, try lớn master only a small fraction of it. Even thisrequires reading of hundreds of books, cheap và expensive, new and old. Butfew people are able to buy all the books on the subject in which they wish toattain proficiency. It is therefore necessary for them khổng lồ visit a good library.

TOPIC 2: The most important subject. (Môn học quan trọng nhất)

Of all the subjects that I study in school, I think that English is the mostimportant subject. It is mainly through the English language that we gainaccess to the various sources of knowledge. English is a language which isspoken & understood by many people in most countries of the world. It is, infact, the most important means of communication among the vanous countries ofthe word. Knowledge of new discoveriesand inventions in one country istransmitted to lớn other countries through English for the benefit of the world. In thisway English helps khổng lồ spread knowledge và progress. It is true, however, thatin the modern age, the study of Science & Mathematics too should beconsidered very important. Science has conferred many benefits in man. But itrequires little thought to realise that scientific principles cannot beunderstood well without a good knowledge of a language.

Xem thêm: Xác Định Vectơ Pháp Tuyến Của Đường Thẳng Hay, Chi Tiết, Vectơ Pháp Tuyến Là Gì

TOPIC 3: Discuss travel as a means of education ( luận bàn về du ngoạn như là một hình thức học tập)

In the past travel was considered an essential part of education. Poetsand writers realised the value of travel and went out to lớn other countries insearch of knowledge. A man"s education was not completed until he had visitedforeign lands. That travel broadens the mind cannot be denied. Those whoremain within the confines of their homes are cut off from the outside world. As aresult, they develop a narrow outlook on life. But those who travel come intocontact with various types of people whose ways of life are completely differentfrom theirs. They see things with their own eyes & have a better understandingof the affairs of the world.The impressions that they receive while they travelremain fresh in their minds for many years, & all false impressions and ideasare removed from their minds.


*

Ý kiến học viên

Học Luyện thi IELTS. Thời hạn 72 buổi. Mục đích học Đi Newzealand định cư. Tác dụng đạt IELTS 6.5. Cảm nhận: Giáo viên trình độ cao, lý giải đúng trọng tâm, siêu tiện không yêu cầu tới trung tâm, Chỉ 1 kèm 1 phải không mất thời gian chờ đợi bạn không giống học

PHẠM THỊ NHẬT THANH - GIÁM SÁT TÀI CHÍNH

Học giờ đồng hồ anh giao tiếp phản xạ. Thời gian học 72 buổi. Tôi là 1 trong những diễn đưa nên thường xuyên phải tham gia những khóa học với các diễn trả khác cũng như nói chuyên bởi tiếng anh. Sau khóa huấn luyện và đào tạo tôi đã tư tin diễn thuyết , thì thầm bằng giờ anh. Thầy cô sửa đổi phát âm mang đến tôi rất nhiệt tình. Luyện giọng với ngữ điệu rất tốt.

Xem thêm: Cách Phối Đồ Cho Tuổi 15 - 20+ Cách Phối Đồ Nữ Tuổi 15 Tự Tin Dễ Thương

TRẦN QUỐC PHÚC - CEO- DIỄN GIẢ

khóa giờ anh online 1 kèm 1 cho tất cả những người đi có tác dụng ở goodsmart.com.vn đã giúp trình độ chuyên môn tiếng Anh của tôi được nâng cấp từng cách sau mỗi buổi học, giúp tôi tự tin hơn vào giao tiếp.Chân thành cảm ơn những giáo viên, nhân viên nói riêng và trung trọng tâm tiếng anh online 1 kèm 1 goodsmart.com.vn nói chung. Tôi thấy bản thân thật như ý khi được đồng hành cùng phần đông người.