Bài tập perfect gerund and perfect participle có đáp án

     

Danh động từ ngừng trong tiếng anh là gì? cấu trúc và bí quyết dùng như vậy nào? thuộc goodsmart.com.vn tìm hiểu kiến thức và thực hành bài tập để nắm vững về công thức này nhé!


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước vẫn tốt tiếng Anh như người bản xứ & trở nên tân tiến ngôn ngữ vượt bậc qua các app của goodsmart.com.vn

Đăng cam kết ngay sẽ được goodsmart.com.vn hỗ trợ tư vấn sản phẩm cân xứng cho con.

Bạn đang xem: Bài tập perfect gerund and perfect participle có đáp án


Danh đụng từ ngừng trong giờ đồng hồ anh

Khá hiếm chạm chán nhưng danh rượu cồn từ dứt có thể khiến cho bạn khó khăn khi gặp gỡ công thức này trong bài thi. Vày vậy, ở trong phần đầu tiên, goodsmart.com.vn sẽ giúp bạn gọi rõ bản chất của phương pháp này qua tư tưởng và tác dụng của nó.

Định nghĩa perfect gerund là gì?

Khái niệm: Danh hễ từ hoàn thành trong tiếng anh được call là Perfect Gerund. Nhiều từ này được thành lập bởi trợ hễ từ “having” cùng “phân từ thừa khứ”. Cấu trúc này được thực hiện thay cho vẻ ngoài hiện trên của danh cồn từ khi bọn họ muốn đề cập mang đến 1 hành động trong vượt khứ.

Công thức chung: having + past participle

Ví dụ:


Ví dụ các từ

Ví dụ câu

deserting => have deserted

He was accused of deserting his ship.

=> He was accused of having deserted his ship

fishing => having fished

She apologized for not finishing the project.

=> She apologized for not having finished the project.

learning => having learned

I tried learning the speech by heart but it was difficult.

=> I tried having learned the speech by heart but it was difficult.


Chức năng cùng vị trí

Dựa vào cấu trúc, danh cồn từ ngừng có cấu trúc tương từ danh đụng từ và các danh từ nên nó có đầy đủ tác dụng của cả 2 vẻ ngoài này, bao gồm 3 chức năng:

Làm chủ ngữ vào câu

VD: Having built a new house costs a large amount of money.

(Xây dựng một ngôi nhà bắt đầu tốn một lượng tiền lớn).

Làm tân ngữ của đụng từ trong câu

VD: The father cannot defend his son’s having acted that way.

(Người ba không thể bảo đảm an toàn cách hành xử do đó của cậu con trai).

Làm vấp ngã ngữ, thường lép vế “tobe”

VD: John’s biggest dream is having travelled around the world.

(Ước mơ lớn số 1 của John là đi du lịch vòng quanh nuốm giới).

Về vị trí, danh động từ ngừng thường đứng làm việc 5 vị trí.Bạn có thể thấy rõ vị trí của một số loại từ này ở các ví dụ nêu trên.

Đứng đầu câu thống trị ngữ

Đứng sau hễ từ làm cho tân ngữ

Đứng sau to lớn be làm vấp ngã ngữ

Đứng sau giới từ cùng liên từ

Đi sau một trong những động từ/ danh từ/ tính từ nhất định

Cấu trúc câu với danh rượu cồn từ trả thành

Từ tính năng và các vị trí nêu trên, danh đụng từ gồm 2 cách làm tương ứng, cầm thể:

Danh cồn từ ngừng đứng sau nhiều động tự + giới từ

Công thức: verb + (object) + preposition + having Ved/ V3

Các các động tự + giới từ đi kèm:

apologize for (xin lỗi ai về)

accuse... Of (buộc tội ai về)

admire...for (ngưỡng mộ ai về)

blame...for (đổ lỗi cho ai về)

congratulate...on (chúc mừng ai về)

criticise...for (phê bình ai về)

punish...for (trừng vạc ai về)

thank...for (cảm ơn ai về)

suspect...of (nghi ngờ ai về)

Ví dụ:

He apologized for having forgotten his appointment with her.

(Anh ấy xin lỗi vì chưng đã quên cuộc hứa với cô).

We congratulate her on having achieved first prize.

(Chúng tôi chúc mừng cô ấy đã đạt giải nhất).

Danh hễ từ chấm dứt đứng sau hễ từ

Công thức: verb + having Ved/ V3

Các hễ từ thường đi kèm: deny (phủ nhận), admit (thừa nhận), forget (quên), mention (đề cập), remember (nhớ), recall (gợi lại), regret (hối tiếc),...

Ví dụ: She denied having broken the flower vase.

(Cô ấy lắc đầu việc làm vỡ bình hoa).

Phân biệt danh rượu cồn từ ngừng & phân từ xong (perfect participle)

Danh đụng từ chấm dứt và phân từ kết thúc là 2 khái niệm khác biệt nhưng lại có cấu tạo giống nhau nên rất dễ dàng nhầm lẫn, vậy làm cố nào để khác nhau chúng?

Về điểm như là nhau, cấu tạo của 2 các từ này đều sở hữu dạng:

having + past participle (V3/-ed)

Về điểm khác nhau, 2 các từ này không giống nhau ở bí quyết dùng:

Danh rượu cồn từ trả thành được dùng để thay cố kỉnh cho vẻ ngoài hiện tại của danh rượu cồn từ khi mong nói về hành vi trong vượt khứ.

Ví dụ:

The boy was accused of breaking the window.

=> The boy was accused of having broken the window.

(Cậu nhỏ xíu bị cáo buộc đã làm vỡ cửa sổ)

Phân từ hoàn thành được dùng làm rút gọn gàng mệnh đề (lược bỏ chủ ngữ) lúc trong câu bao gồm 2 mệnh đề bao gồm cùng 1 công ty ngữ. Mệnh đề có hành vi xảy ra trước được sử dụng phân từ xong thay vắt cho phân từ bây giờ trong mệnh đề này.

Ví dụ:

When he had collected all the necessary information, he started writing his report.

=> Having collected all necessary information, he started writing his report.

(Đã thu thập ngừng toàn bộ thông tin cần thiết, anh ấy ban đầu viết báo cáo).

Bài tập về danh cồn từ hoàn thành

Qua phần kỹ năng và kiến thức trên, các bạn đã nắm rõ cách sử dụng và sự khác nhau giữa danh động từ kết thúc và phân từ hoàn thành. Dưới đó là một số bài bác tập giúp cho bạn ghi nhớ và nỗ lực chắc ngữ pháp hơn.

Bài tập danh động từ hoàn thành (Perfect Gerund)

Bài 1: mang đến dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc để ngừng câu

1. Tom hated _________ (climb) the mountain because there was nothing to see there.

2. I remember _________ (watch) that movie before.

3. The murderer admitted ________ (kill) the old lady.

4. Sally regretted _________ (forget) their wedding annivesary.

Xem thêm: Check In Vé Máy Bay Vietnam Airline S, Làm Thủ Tục Trực Tuyến

5. One of the security guard was accused of ________ (help) the robbers during the robbery.

6. Why don’t you apologized to me for ________ (read) my diary?

7. My son recalled ________ (hide) his toy under his bed.

8. He didn’t mention _________ (change) the meeting dates khổng lồ the manager.

9. I couldn’t bear _________ (hear) the terrible noise coming upstairs.

10. This job necessitates _________ (graduate) from ELT Department.

11. She regrets ________ (marry) too early.

12. He is accused of ________ (offer) a bride for his fault in the accident.

13. Gina remembers ________ (travel) Disneyland when she was 7.

14. He enjoyed ________ (eat) the chocolate cake.

15. He denied ________ (steal) the car.

Bài tập Perfect Gerund & Perfect Participle

Bài 2: phân tách động từ vào ngoặc ở dạng danh cồn từ hoàn thành hoặc phân từ trả thành

1. I object to lớn him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own quái nhân for such a long time, he found it hard to accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one end of the rope lớn his bed, he threw the other over out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Bài 3: lựa chọn đáp án thích hợp để dứt câu

1. ….…… only three hours, I can hardly focus on my work.

A. Having slept

b. Was slept

c. Slept

d. Sleeping

2. ….……. Up late is harmful for skin.

A. Staying

b. Khổng lồ stay

c. Stayed

d. Have stayed

3. ….……. From so much trouble in the life makes her more and more mature than before.

A. Suffering

b. Was suffered

c. Has suffered

d. Suffered

4. ….……. This movie last week, I still wanted lớn see it again.

A. Having seen

b. Had seen

c. Was seen

d. Seeing

5. Mary is the cleverest person in the classroom. She is always the first person ……… the question.

A. To answer

b. Answering

c. Has answered

d. Answered

6. Her trùm cuối caught him ………. Privately in the working time, so he was fired.

a. Speaking

b. Spoken

c. To lớn speak

d. Was speaking

7. Dan appears ………. Some weight. Has he been ill?

a. Having lost

b. Having been lost

c. To have lost

d. Khổng lồ have been lost

8. Are you sure you told me? I don’t recall ………. About it.

a. Having told

b. Having been told

c. Khổng lồ have told

d. Khổng lồ have been told

9. Tome made a bad mistake at work, but his quái thú didn’t fire him. He is happy about ………. A second chance.

a. Giving

b. Having been given

c. To lớn have been given

d. Lớn give

10. When I called them, they didn’t answer. They pretended ………. Already.

a. To lớn sleep

b. Sleeping

c. Having slept

d. Khổng lồ have been sleeping

11. ….…….. The bottles, Mike poured the drinks for everyone.

a. Khổng lồ open

b. Lớn have opened

c. Being opened

d. Having opened

12. The painting was beautiful. I stood there ………. It for a long time.

a. To admiring

b. Admiring

c. Admire

d. Having admired

13. A plane with an engine on fire approached the runway. …….. Was frightening. There could have been a terrible accident.

a. Watch it landing

b. Watching it land

c. Lớn watch it to lớn land

d. Watching khổng lồ land it

14. I’ve just heard that there’s been a major accident that has all of the traffic tied up. If we want to get khổng lồ the play on time, we’d better avoid ………. The high way.

a. Having taken

b. Take

c. To lớn take

d. Taking

15. Did you ever finish ………. The office for that new client of yours?

a. Khổng lồ design

b. Designing

c. Designed

d. Having designed

16. Mr. Lee was upset by ………. The truth.

a. Not having been told

b. Us not to lớn tell him

c. He hadn’t been told

d. Being not told

17. ……….. In restaurant as often as they bởi is very expensive.

a. Being eaten

b. Having eaten

c. Having been eating

d. Eating

18. Jack made me ………. Him next week.

a. To lớn promise lớn call

b. Khổng lồ promise calling

c. Promise to lớn call

d. Promise calling

19. ………. All the papers already, Sarah put them back in the file.

a. Khổng lồ have photocopied

b. Khổng lồ photocopy

c. Photocopying

d. Having photocopied

20. Our mechanic says that he expects ………. The brakes on our oto before we pick it up.

Xem thêm: Có Mấy Phương Thức Biểu Đạt Là Gì? Phương Thức Biểu Đạt Là Gì

a. Fixing

b. Being fixed

c. To lớn have fixed

d. To have been fixed

21.George mentioned ……… in an accident as a child, but he never told us the details.