Bài tập rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ

     

Các bạn đều biết mệnh đề trạng ngữ là gì, mình cũng đã đề cập đến vấn đề này ở bài viết trước. Tuy vậy mệnh đề trạng ngữ lại có một dạng rất khó đến học sinh - dạng rút gọn mệnh đề. Bài viết này chỉ tập trung vào dạng rút gọn mệnh đề trạng ngữ mà thôi


*
ctvgoodsmart.com.vn228 3 năm trước 16260 lượt coi | giờ Anh 12

Các bạn đều biết mệnh đề trạng ngữ là gì, mình cũng đã đề cập đến vấn đề này ở bài viết trước. Mặc dù mệnh đề trạng ngữ lại có một dạng rất khó mang đến học sinh - dạng rút gọn mệnh đề. Bài viết này chỉ tập trung vào dạng rút gọn mệnh đề trạng ngữ mà thôi


 Rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ

1. Quy tắc tầm thường để rút gọn mệnh đề trạng ngữ

2 mệnh đề phải tất cả cùng nhà ngữTrong mệnh đề trạng ngữ (mệnh đề bắt đầu bằng liên từ):lược quăng quật chủ ngữ, đồng thời đưa đổi động từ bỏ thành dạng V-ing.

Bạn đang xem: Bài tập rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ

Ví dụ:

After she finished her homework, she watched her favorite movie.

⇒ After finishing her homework, she watched her favorite movie.

Before he goes home, he will turn off all the lights.

⇒ Before going home, he will turn off all the lights.

 

Before going home, he will turn off all the lights.

 

 

Ngoài chính sách chung sinh sống trên, chúng ta cần lưu ý một số trường hợp sệt biệt:

 

2. Động từ trong mệnh đề trạng ngữ là đụng từ "to be" hoặc cồn từ nối (linking verb)

Nếu đụng từ trong mệnh đề trạng ngữ là động từ "to be" hoặc động tự nối (linking verb), thì ta bỏ luôn cả rượu cồn từ, chỉ giữ lại danh tự hoặc tính từ.

Thường cần sử dụng với các liên tự mang ý nghĩa sâu sắc tương phản, trái ngược như although, though, while.

Ví dụ:

Although he felt stressed, he decided khổng lồ keep the job.

⇒ Although stressed, he decided to lớn keep the job.

Though she is an excellent student, she failed the test.

⇒ Though an excellent student, she failed the test.

 

Though an excellent student, she failed the test.

 

3. Mệnh đề trạng ngữ thể hiện vì sao - kết quả

Khi rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ diễn đạt ý lý do - kết quả, ta bỏ luôn cả liên tự đó.

Thường dùng với những liên trường đoản cú chỉ lý do như because, as, since.

Ví dụ:

Because he got up late, he was late for work.

Xem thêm: Tải Lập Dàn Ý Tả Ngôi Trường Ngắn Nhất Lớp 5 Hay Nhất, Lập Dàn Ý Tả Ngôi Trường Ngắn Nhất Lớp 5 Hay Nhất

⇒ Getting up late, he was late for work.

As I didn"t want to wake him up, I turned off the radio.

⇒ Not wanting to wake him up, I turned off the radio.

 

Getting up late, he was late for work.

 

4. Mệnh đề trạng ngữ miêu tả hành động diễn ra cùng lúc

Khi rút gọn mệnh đề tất cả liên từ miêu tả hành động diễn ra cùng lúc, ta rất có thể giữ lại hoặc bỏ luôn cả liên từ bỏ đó.

Thường dùng với các liên từ while, when.

Ví dụ:

John hurt his knee while he was playing football.

⇒ John hurt his knee while playing football

⇒ hoặc: John hurt his knee playing football.

Be careful when you cross the road.

⇒ Be careful when crossing the road.

 

John hurt his knee playing football.

 

5. Hành vi trong mệnh đề trạng ngữ xảy ra trước hành vi trong mệnh đề chính

Khi hành động trong mệnh đề trạng ngữ xẩy ra trước hành vi trong mệnh đề chính, chúng ta hoàn toàn có thể rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ thành "having + V3/V-ed".

Ví dụ:

After she finished her homework, she watched her favorite movie.

⇒ After finishing her homework, she watched her favorite movie.

Xem thêm: New Top 10 Bài Văn Tả Ngôi Trường Của Em Lớp 7, Tả Ngôi Trường Em Đang Học Lớp 7

⇒ hoặc: Having finished her homework, she watched her favorite movie.

 

6. Tổng kết