Bài Thơ Cửa Gió Tùng Chinh

     
1.Điền thương hiệu riêng tương thích vào mỗi chỗ trống, hiểu được những thương hiệu riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, sử dụng Gòn.. Thiết yếu tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài bác tập (VBT) giờ Việt 5 tập 2 – chủ yếu tả – Tuần 23 – Vở bài tập giờ đồng hồ Việt 5 tập 2

1. Điền thương hiệu riêng phù hợp vào mỗi nơi trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, sử dụng Gòn.

Bạn đang xem: Bài thơ cửa gió tùng chinh

a) người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù………………………………………… là chị

b) vào chiến dịch…………………………………………. Anh……………………………….. đã lấy thân mình che lỗ châu mai.

c) Anh………………………………………….. Là chiến sĩ biệt động……………………………….. đã chiếm hữu mìn trên cầu mưu liền kề Mắc Na-ma-ra.

2. Gạch dưới những tên riêng viết sai trong đoạn thơ sau. Viết lại mang đến đúng các tên riêng rẽ đó.

cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp nhì ngàn ……………………………………….

Gió vù vù quất ngang cành bứa …………………………………………….

Trông xa xa nhập nhoè ánh lửa ………………………………………..

Xem thêm: Đường Về Nhà Còn Xa Lắm - Lời Bài Hát Đường Về Nhà

Vật vờ đầu súng sương sa.

Cửa gió này fan xưa hotline Ngã tía …………………………………………

Cát nhỏ suối hai chiều dâng lù ………………………………………..

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai quy tụ ………………………………………..

Chán lối mòn tột đỉnh Tùng Chinh. ………………………………………..

TRẢ LỜI:

1. Điền tên riêng thích hợp vào mỗi khu vực trống, biết rằng những thương hiệu riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, sử dụng Gòn.Quảng cáo

a) tín đồ nữ nhân vật trẻ tuổi hi sinh trong nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu

b) vào chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Bế Văn Đàn đã lấy thân mình tủ lỗ châu mai.

c) Anh Nguyễn Văn Trỗi là chiến sĩ biệt hễ Sài Gòn đã đoạt mìn trên mong Công Lý mưu gần kề Mắc Na-ma-ra.

2.

Xem thêm: Em Hãy Giới Thiệu Cho Bạn Về Hành Trình Vòng Quanh Thế Giới Bằng Đường Biển Của Ph

 Gạch dưới những tên riêng biệt viết sai trong đoạn thơ sau. Viết lại cho đúng các tên riêng biệt đó.