Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

     

Bài tập Tính bằng cách thuận nhân thể nhất được goodsmart.com.vn khuyên bảo giúp các học viên luyện tập về dạng bài xích tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng vắt kiến thức, rèn luyện và nâng cấp cách giải bài tập tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất lớp 2, tính bằng phương pháp thuận tiện nhất lớp 3, tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị lớp 4, tính bằng cách thuận tiện tuyệt nhất lớp 5. Mời các em cùng những thầy cô tham khảo.

Tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị là gì?
Bạn đang xem: Bằng cách thuận tiện nhất

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là việc vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, … vào vấn đề giải bài toán tính quý hiếm của biểu thức một cách nhanh, phải chăng và đúng đắn nhất.

cách tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số vào biểu thức thành từng nhóm bao gồm tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cộng những số tương tự nhau được màn biểu diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

Nhân một trong những với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x cNhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x cMột tổng phân chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : cMột số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 5: áp dụng các đặc điểm với các số đặc biệt

Các đặc điểm đó là:

0 nhân với cùng 1 số: 0 x a = a x 0 = 00 phân chia cho một số: 0 : a = 01 nhân với cùng 1 số: 1 x a = a x 1 = aChia một số trong những cho 1: a : 1 = a

Tính bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm cách giải đưa ra tiết: 98 + 3 + 97 + 2


Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200


Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất 4 x 125 x 25 x 8


Tham khảo thêm giải pháp giải bỏ ra tiết: 4 x 125 x 25 x 8


Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000


Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm giải pháp giải bỏ ra tiết: 142 x 12 + 142 x 18


Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426


Tính bằng phương pháp thuận tiện duy nhất 54 : 6 + 72 : 6


Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21


Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm biện pháp giải đưa ra tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20
Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Văn Thuyết Minh Về Một Món Ăn Mà Em Yêu Thích

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + đôi mươi + trăng tròn + 20 + trăng tròn + đôi mươi + 20 + đôi mươi + đôi mươi + trăng tròn + 20

= 10 + trăng tròn x 10

= 10 + 200

= 210


Bài tập tính bằng cách thuận luôn tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:


237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

-----

Ngoài dạng bài xích tập Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất, các em học sinh có thể tìm hiểu thêm các dạng toán không giống được goodsmart.com.vn đăng tải. Cùng với phiếu bài bác tập này để giúp đỡ các em tập luyện thêm kĩ năng giải đề và làm cho bài xuất sắc hơn. Chúc các em học tập tốt!


Chia sẻ bởi:
*
Ma Kết
(64 lượt)
Lượt xem: 30.655
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần


Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Thành Thị Và Nông Thôn Và Đô Thị, Sự Khác Nhau Giữa Thành Thị Và Nông Thôn Là Gì

Bản quyền ©2022 goodsmart.com.vn