BIÊN BẢN MẤT THẺ XE

     

Trong quy trình làm bảo vệ, nhất là việc bảo đảm trông coi xe rất nhiều trường hợp gặp gỡ phải là mất thẻ xe. Một số trường hợp hỗ trợ được giấy tờ minh chứng xe của mình thì ngoài câu hỏi đóng phạt để răn ăn hiếp thì các công ty bảo đảm còn lập biên bản mất thẻ xe để gia công căn có rất nhiều trường thích hợp xấu xảy ra.

Bạn đang xem: Biên bản mất thẻ xe

CTY CTY tnhh DV BV BẮC THIÊN LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN MẤT THẺ XE

Hôm nay, vào lúc…………giờ…………phút, ngày………… tháng………… năm 20….

Tại Mục tiêu:.........................................................................................................................................

Địa chỉ Mục tiêu:..................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):………..……………… Chức vụ……….…...……… Đơn vị:……………………….

2. Ông (bà):………..……………… Chức vụ……….…………… Đơn vị:……….………………

Cùng triển khai lập biên bản về việc mất thẻ xe so với NGƯỜI SỬ DỤNG XE:

Ông (Bà):……………………….……. Sinh ngày:…………/………….……/……….…………..

Số CMND:…………………………… Ngày cấp: ………………………… chỗ cấp:.................

Hộ khẩu TT (theo CMND)...................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................................

Nội dung:

1. Số Seri thẻ bị mất:………………………............................................................................... .

2. Biển khơi số xe:…………..…….……… Ngày cấp: …………………… vị trí cấp:........ ….…….

3. Một số loại xe:……………..…………….. Mầu sơn:…….............................................................

4. Số máy…………………………… Số khung.....................................................................

Họ tên công ty xe (NGƯỜI ĐỨNG TÊN XE):………………………………HKTT :.............................

................................................................................................................................................................

Ông (bà):……..………… đã trình báo với đội bảo đảm Công ty bảo đảm an toàn …………….. Tại mục tiêu. Vậy công ty chúng tôi tiến hành lập biên bạn dạng này để làm căn cứ xử lý các vụ việc có tương quan sau này.

3/ Các giấy tờ tạm duy trì ( giả dụ có):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Biên phiên bản lập xong xuôi vào thời gian ………… giờ ………… phút thuộc ngày, đang đọc lại cho tất cả những người có thương hiệu trên cùng nghe và chấp nhận ký tên.

Xem thêm: Năm 2022 Tuổi Nào Xây Nhà Năm 2021 Dưới Góc Nhìn Phong Thuỷ, Hướng Dẫn Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2021 Chính Xác

NGƯỜI MẤT THẺ xe cộ NGƯỜI LÀM CHỨNG NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(ký, ghi rõ chúng ta tên) (ký, ghi rõ chúng ta tên) (ký, ghi rõ họ tên)

*

CTY trách nhiệm hữu hạn DV BV BẮC THIÊN LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN MẤT THẺ XE

Hôm nay, vào lúc…………giờ…………phút, ngày………… tháng………… năm 20….

Tại Mục tiêu:.........................................................................................................................................

Địa chỉ Mục tiêu:..................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):………..……………… Chức vụ……….…...……… Đơn vị:……………………….

2. Ông (bà):………..……………… Chức vụ……….…………… Đơn vị:……….………………

Cùng tiến hành lập biên phiên bản về việc mất thẻ xe so với NGƯỜI SỬ DỤNG XE:

Ông (Bà):……………………….……. Sinh ngày:…………/………….……/……….…………..

Số CMND:…………………………… Ngày cấp: ………………………… chỗ cấp:.................

Hộ khẩu TT (theo CMND)...................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................................

Nội dung:

1. Số Seri thẻ bị mất:………………………............................................................................... .

2. Biển khơi số xe:…………..…….……… Ngày cấp: …………………… chỗ cấp:........ ….…….

3. Các loại xe:……………..…………….. Mầu sơn:…….............................................................

4. Số máy…………………………… Số khung.....................................................................

Họ tên công ty xe (NGƯỜI ĐỨNG TÊN XE):………………………………HKTT :.............................

................................................................................................................................................................

Ông (bà):……..………… vẫn trình báo với đội đảm bảo Công ty bảo đảm …………….. Tại mục tiêu. Vậy công ty chúng tôi tiến hành lập biên bản này để gia công căn cứ giải quyết các vụ việc có liên quan sau này.

Xem thêm: Nơi Bán Tivi Màn Hình Cong Sony 40 Inch Kdl, Smart Tivi Sony 40 Inch Kdl

3/ Các sách vở tạm giữ ( nếu như có):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Biên phiên bản lập xong vào thời gian ………… giờ ………… phút cùng ngày, đang đọc lại cho người có thương hiệu trên cùng nghe và đồng ý ký tên.