Biểu diễn thông tin trong máy tính

     

Nội dung bài học bài Thông tin và biểu diễn thông tin nhằm giúp các em biết được: Các dạng thông tin cơ bản, cách biểu diễn thông tin trong đời sống con người và cách biểu diễn thông tin trong máy tính. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.
Bạn đang xem: Biểu diễn thông tin trong máy tính

Có 3 dạng thông tin cơ bản: Dạng văn bản: là những thông tin thu được từ sách vở, báo chí...  Dạng hình ảnh: là những thông tin thu được từ những bức tranh, bức ảnh, những đoạn phim... Dạng âm thanh: là những thông tin mà em nghe thấy được như: tiếng đàn, tiếng trống trường... Lưu ý: Ngoài 3 dạng thông tin cơ bản trên, trong cuộc sống ta còn gặp các dạng thông tin khác như: mùi, vị, cảm giác (nóng, lạnh, vui buồn...) Nhưng hiện tại thì máy tính chỉ có thể xử lí 3 dạng thông tin nói trên. Con người cũng đang nghiên cứu để máy tính có thể xử lí các dạng thông thông tin khác

1.2. Biểu diễn thông tin


Biểu diển thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó Ví dụ: Người nguyên thủy dùng sỏi để chỉ số lượng thú săn được Vai trò biểu diễn thông tin:

Biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền và nhận thông tin một cách dễ dàng

Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người

Biểu diễn thông tin nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao thông tin thu nhận được


1.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính


Để máy tính có thể giúp con người xử lý thông tin thì thông tin cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng các dãy bit (còn gọi là dãy nhị phân) chỉ gồm 2 kí hiệu là 0 và 1. Vì máy tính chỉ hiểu và xử lý được thông tin dưới dạng các dãy bit Dữ liệu: là thông tin được lưu trữ trong máy tính Để trợ giúp con người trong các hoạt động thông tin, máy tính cần: Biến đổi thông tin đưa vào máy tính thành dãy bit Biến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng dãy bit thành các dạng thông tin cơ bản

*

*
Xem thêm: Con Hơn Cha Là Nhà Có Phúc

Bài viết đọc nhiều


Bài viết cũ mà hay


Có Thể Bạn Quan Tâm ?


Quảng cáo với chúng tôi Phản hồi


Xem thêm: Những Bài Hát Về Giáo Viên Mừng Ngày 20/11, Những Bài Hát Về Thầy Cô Hay Nhất

tocbot.init({ tocSelector: ".toc", contentSelector: ".the-article-content", headingSelector: "h2, h3, h4", hasInnerContainers: true, linkClass: "toc-link", }); $(".sidebar").stickySidebar({ topSpacing: 60, bottomSpacing: 60 });