Bình thủy tinh ngâm rượu loại lớn

     

Kích thước một vài mẫu bình thủy tinh trong Phú Hòa