Bùng Nổ Dân Số Tiếng Anh

     

Bùng nổ dân số tiếng Anh là gì? Nguyên nhân bùng nổ dân số bằng tiếng anh viết như thế nào? Từ vựng và cách viết bài luận về chủ đề này viết ra làm sao? Cùng Wiki Tiếng Anh tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Bạn đang xem: Bùng nổ dân số tiếng anh

*

bùng nổ dân số tiếng anh

bùng nổ dân số tiếng anh

Bùng nổ dân số tiếng anh là gì?


Bùng nổ dân số tiếng Anh là population explosion hoặc population boom. Đây là 2 từ tiếng Anh chỉ sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Như vậy thực chất của bùng nổ dân số chính là sự tăng lên nhanh gọn một cách đột biến của số lượng người sinh sống trong khoanh vùng phạm vi của một vương quốc, khu vực, vùng địa lí, hay nói rộng ra đó là sự ngày càng tăng trên khoanh vùng phạm vi toàn thế giới .Bạn đang đọc : Bùng nổ dân số tiếng Anh và những chủ đề tương quan – Wiki Tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh về dân số

Human beings/ Human species/ Human race: Loài ngườiFamine / hunger/ starvation: Nạn đói Burgeoning population: Dân số không ngừng gia tăngOverpopulation: Dân số quá đôngPersistent malnutrition and starvation: suy dinh dưỡng và nghèo đói triền miênprojected/ estimated global population: Ước tính dân số toàn cầuBirth rates: tỉ lệ sinhFatality rate/ mortality rate/ death rate: tỉ lệ tửAbortion: sự phá thai, sự sẩy thaiAbortion rate: tỷ lệ nạo phá thaiBirthing plan: kế hoạch sinh sảnContraceptives: tránh thaiBirth control: phương pháp hạn chế sinh đẻ, biện pháp tránh thaiGrowing/ increasing hunger/ famine/ starvation: nạn đói gia tăngLife-threatening cycle: đe dọa vòng đời sốngPopulation policy: Chính sách dân sốTo be fitted with an intra-uterine device: đặt/ tháo vòng tránh thaiExploding population / booming population: bùng nổ dân sốThe Minister in charge of population and family planning: Bộ trưởng chịu trách nhiệm về dân số và kế hoạch hóa gia đìnhTo curb/ check/ control/ rein population boom/ explosion: kiểm soát sự bùng nổ dân sốMigration: di dân

Nguyên nhân bùng nổ dân số bằng tiếng anh

The cause of the population explosion includes many factors and reasons. These includes:

Nguyên nhân của sự bùng nổ dân số gồm có nhiều yếu tố và nguyên do. Chúng gồm có :

Increase in the birth rate – Due to lack of control on delivery and unawareness of people the birth rate is increasing rapidly. In addition, the gap between death and birth has gone way wider than what we can think of. Furthermore, the birth rate has increased many folds in comparison to the death rate.

Tỷ lệ sinh tăng – Do không trấn áp được việc sinh đẻ và không có ý thức của người dân nên tỷ suất sinh đang tăng nhanh. Ngoài ra, khoảng cách giữa cái chết và cái sinh đã rộng hơn những gì tổng thể tất cả chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể nghĩ đến. Hơn nữa, tỷ suất sinh đã tăng gấp nhiều lần so với tỷ suất tử .

A decrease in infant mortality rate – Mortality rate refers to the number of death of infants below the age of 6 months. Due to science and technology, we are able to minimize this rate and now only a few cases of death are known per thousand death.

Tỷ lệ tử trận trẻ sơ sinh giảm – Tỷ lệ tử trận là số trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi tử trận. Nhờ có khoa học kỹ thuật, toàn bộ tất cả chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể giảm thiểu tỷ suất này và lúc bấy giờ trên một nghìn ca tử trận chỉ có vài trường hợp được biết đến .

The life expectancy growth- Earlier the life expectancy of people was around 55-60 years. But due to better and improved medical facilities, we are now able to increase the life expectancy of people. Now the average age of a person increased to 70-75 years. Besides, these better living conditions, good quality food, better nutrition, and better sanitation facilities also helped in increasing life expectancy.

Tuổi thọ tăng – Trước đó tuổi thọ của con người vào khoảng chừng 55-60 tuổi. Nhưng do cơ sở vật chất y tế ngày càng được cải tổ, nên lúc bấy giờ tất cả chúng ta đã hoàn toàn có thể nâng cao tuổi thọ của con người. Bây giờ tuổi trung bình của một người tăng lên 70-75 tuổi. Bên cạnh đó, điều kiện kèm theo sống tốt hơn, thực phẩm chất lượng tốt, dinh dưỡng tốt hơn và những cơ sở vệ sinh tốt hơn cũng giúp tăng tuổi thọ .


High level of illiteracy- The literacy level of women is one of the biggest problems of family planning. For example, in India, people pay very little importance to women’s education and marry them at an early age. That’s why they do not have knowledge about birth control methods and the use of contraceptives.

Mức độ mù chữ cao – Mức độ biết chữ của phụ nữ là một trong những yếu tố lớn nhất của kế hoạch hóa mái ấm gia đình. Ví dụ ở Ấn Độ, mọi người rất ít coi trọng việc học tập của phụ nữ và kết hôn với họ khi còn nhỏ. Đó là nguyên do tại sao họ không có kiến ​ ​ thức về những giải pháp ngừa thai và sử dụng những giải pháp tránh thai .

*

Bài nói tiếng Anh về bùng nổ dân số

The population of the world is ever growing. Some people believe that this increase has created an unsustainable situation and that it will lead to a global crisis. Other people believe that only through an increasing population can the world’s economy and society develop.

Dân số quốc tế ngày càng tăng. Một số người tin rằng sự ngày càng tăng này đã tạo ra một tình hình không vững chắc và vững chắc và nó sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng cục bộ cục bộ toàn quốc tế. Những người khác tin rằng chỉ khi dân số ngày càng tăng thì nền kinh tế tài chính kinh tế tài chính và xã hội của quốc tế mới trọn vẹn hoàn toàn có thể tăng trưởng .

Xem thêm: Thuyết Minh Về Món Canh Chua Cá Lóc, Thuyết Minh Về Món Canh Chua

This population increase is not constant around the world; population is undergoing significant growth especially in less developed countries, and the continent of Africa is predicted to undergo the highest increase. Many people living in these less developed countries frequently face shortages, such as water, food, heating, cooking fuel and medicines, and people have to live in substandard living conditions by western standards. With more inhabitants, these difficulties will become exacerbated and helping these countries might also create strain on the resources and economies of other countries.

Sự ngày càng tăng dân số này không liên tục trên khắp quốc tế ; dân số đang có sự ngày càng tăng đáng kể, đặc biệt quan trọng quan trọng là ở những nước kém tăng trưởng, và lục địa Châu Phi được Dự kiến sẽ có mức tăng cao nhất. Nhiều người sống ở những nước kém tăng trưởng này liên tục phải đương đầu với tình hình thiếu nước, thực phẩm, sưởi ấm, nguyên vật liệu nấu ăn và thuốc men, và người dân phải sống trong điều kiện kèm theo kèm theo sống không đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn phương Tây. Với nhiều dân cư hơn, những khó khăn vất vả khó khăn vất vả này sẽ trở nên trầm trọng hơn và việc giúp sức những vương quốc này cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể tạo ra sức ép so với những nguồn lực và nền kinh tế tài chính kinh tế tài chính của những vương quốc khác .

On the other hand, many countries are unable to reach their economic potential due to a lack of skilled work forces. For these countries a growing population can mean a stronger economy and, due to that, a better standard of living. Growing populations can also lead to growing demand for goods, allowing economies to expand. The problem is, however, that countries that are in need of labour forces and increasing demand are already the more developed countries and they meet some of these needs by immigration and exporting goods.

Mặt khác, nhiều vương quốc không hề phát huy được tiềm lực kinh tế tài chính kinh tế tài chính do thiếu lực lượng lao động có kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề cao. Đối với những vương quốc này, dân số ngày càng tăng trọn vẹn hoàn toàn có thể có nghĩa là một nền kinh tế tài chính kinh tế tài chính mạnh hơn và do đó, mức sống tốt hơn. Dân số ngày càng tăng cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể dẫn đến nhu yếu loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa ngày càng tăng, được được cho phép những nền kinh tế tài chính kinh tế tài chính lan rộng ra. Tuy nhiên, yếu tố là những vương quốc đang cần lực lượng lao động và nhu yếu ngày càng tăng đã là những vương quốc tăng trưởng hơn và họ phân phối 1 số ít ít nhu yếu này bằng cách nhập cư và xuất khẩu loại sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa .

In conclusion, while certain areas of the world are in need of larger work forces to develop their economies, the continuously increasing population could potentially lead to crisis within countries that already struggle to provide for their inhabitants.

Tóm lại, trong khi 1 số ít khu vực trên quốc tế đang cần lực lượng lao động lớn hơn để tăng trưởng kinh tế tài chính kinh tế tài chính, thì dân số liên tục tăng trọn vẹn hoàn toàn có thể dẫn đến khủng hoảng cục bộ cục bộ trong những vương quốc vốn đang phải vật lộn để đáp ứng cho người dân của họ .

Đặt câu với từ bùng nổ dân số tiếng Anh

China is the largest country in the world. The population explosion is still raging in China. Trung Quốc là quốc gia lớn nhất trên thế giới. Tình trạng bùng nổ dân số vẫn hoành hành ở Trung Quốc.


This rapid and marked increase in population has been called a population boom, a seemingly non-stop explosion. Sự gia tăng dân số nhanh chóng và rõ rệt này đã được gọi là một sự bùng nổ dân số, một sự bùng nổ dường như không ngừng.

Population explosion leads to many negative effects: environmental degradation, increased unemployment and high cost of living. Bùng nổ dân số dẫn đến nhiều tác động tiêu cực: suy thoái môi trường, gia tăng thất nghiệp và chi phí sinh hoạt cao

We are facing a population that is too fast. Reduced mortality, better medical facilities, depletion of valuable resources are some of the causes of overpopulation.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Về Nhà Mới Tháng 4 Năm 2021 Theo Tuổi, Ngày Đẹp Chuyển Nhà Trong Tháng 4 Năm 2021

Chúng ta đang phải đối mặt với dân số tăng quá nhanh. Tỷ lệ tử vong giảm, cơ sở y tế tốt hơn, cạn kiệt các nguồn tài nguyên quý giá là một số nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải dân số.