Bước Sóng Dài Nhất Trong Dãy Banme

     
*

Bước sóng lâu năm nhất trong dãy Banme là 0,6560 μm. Bước sóng nhiều năm nhất trong dãy Laiman là 0,1220 μm. Bước sóng dài thứ nhì của dãy Laiman là:A: 0,1029 μm

B: 0,1112 μm

C: 0,0528 μm

D: 0,1211 μm


*

Bước sóng dài nhất trong hàng Banme là (lambda_1Rightarrowfrachclambda_1=E_3-E_2)(1)Bước sóng nhiều năm nhất trong hàng Laiman là (lambda_2Rightarrowfrachclambda_2=E_2-E_1)(2)Bước sóng dài thứ 2 trong hàng Laiman là (lambda_3Rightarrowfrachclambda_3=E_3-E_1)(3)Lấy (1) + (2) vế cùng với vế ta đc: (frachclambda_1+frachclambda_2=E_3-E_1=frachclambda_3)(Rightarrowfrac1lambda_3=frac1lambda_1+frac1lambda_2)(Rightarrowlambda_3=0,1029mu m)Đáp...

Bạn đang xem: Bước sóng dài nhất trong dãy banme


Đọc tiếp

Bước sóng lâu năm nhất trong hàng Banme là (lambda_1Rightarrowfrachclambda_1=E_3-E_2)(1)

Bước sóng lâu năm nhất trong dãy Laiman là (lambda_2Rightarrowfrachclambda_2=E_2-E_1)(2)

Bước sóng lâu năm thứ 2 trong dãy Laiman là (lambda_3Rightarrowfrachclambda_3=E_3-E_1)(3)

Lấy (1) + (2) vế với vế ta đc: (frachclambda_1+frachclambda_2=E_3-E_1=frachclambda_3)

(Rightarrowfrac1lambda_3=frac1lambda_1+frac1lambda_2)

(Rightarrowlambda_3=0,1029mu m)

Đáp án A.
Đúng 0
Bình luận (0)
*

oi

 


Đúng 0
Bình luận (0)
Trong quang đãng phổ vén của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch đầu tiên trong hàng Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quỹ đạo L về quy trình K là 0,1217 μm, vạch trước tiên của dãy Banme ứng với việc chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của vun quang phổ thiết bị hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M → K bởi A. 0,1027 μm. B. 0,5346 μm. C. 0,7780 μm. D. 0,3890 μm.
Đọc tiếp

Trong quang phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của electron (electron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm, vạch trước tiên của hàng Banme ứng với việc chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của vén quang phổ lắp thêm hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm.

B. 0,5346 μm.

C. 0,7780 μm.

D. 0,3890 μm.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy

Đáp án A

*

Từ sơ đồ vật ta có:

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Trong quang phổ vun của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của électron (électron) từ quỹ đạo L về hành trình K là 0,1217μm, vạch trước tiên của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của gạch quang phổ sản phẩm hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M → K bởi A. 0,1027 μmB. 0,5346 μmC. 0,7780 μmD. 0,3890 μm
Đọc tiếp

Trong quang quẻ phổ vạch của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), cách sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của électron (électron) từ quy trình L về quy trình K là 0,1217μm, vạch trước tiên của hàng Banme ứng với việc chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang phổ thiết bị hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy

Chọn đáp án A

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Trong quang đãng phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của electron (electron) từ hành trình L về quỹ đạo K là 0,1217 μm, vạch đầu tiên của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vun quang phổ trang bị hai trong hàng Laiman ứng với sự chuyển M → K bằng A. 0,1027 μm B. 0,5346 μm C. 0,7780 μm D. 0,3890 μm
Đọc tiếp

Trong quang phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch thứ nhất trong hàng Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quy trình L về quy trình K là 0,1217 μm, vạch trước tiên của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vén quang phổ sản phẩm hai trong dãy Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B.

Xem thêm: Những Cách Trị Đau Mắt Đỏ Tại Nhà, 7 Cách Trị Đau Mắt Đỏ Nhanh Hết

0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Trong quang phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch đầu tiên trong hàng Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quỹ đạo L về hành trình K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của gạch quang phổ vật dụng hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng A. 0,1027 μm B. 0,5346 μm C. 0,7780 μm D. 0,3890 μm
Đọc tiếp

Trong quang đãng phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch thứ nhất trong hàng Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ hành trình L về hành trình K là 0,1217 μm, vạch đầu tiên của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của gạch quang phổ trang bị hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem chi tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Trong quang đãng phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch đầu tiên trong hàng Laiman ứng với việc chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217μm, vạch đầu tiên của dãy Banme ứng với việc chuyển M -> L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang phổ sản phẩm công nghệ hai trong hàng Laiman ứng với sự chuyển M-> K bằng A. 0,1027μmB. 0,5346μmC. 0,7780 μmD. 0,...
Đọc tiếp

Trong quang đãng phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217μm, vạch đầu tiên của hàng Banme ứng với sự chuyển M -> L là 0,6563 μm. Cách sóng của vun quang phổ sản phẩm công nghệ hai trong dãy Laiman ứng với việc chuyển M-> K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Trong quang phổ vun của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong hàng Laiman ứng với sự chuyển của électron (électron) từ quy trình L về quy trình K là 0,1217 μm, vạch đầu tiên của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang phổ lắp thêm hai trong hàng Laiman ứng với sự chuyển M → K bằng A. 0,1027 μm B. 0,5346 μm C. 0,7780 μm D. 0,3890 μm
Đọc tiếp

Trong quang đãng phổ vạch của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), bước sóng của vạch trước tiên trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của électron (électron) từ quy trình L về quỹ đạo K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang phổ lắp thêm hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Trong quang đãng phổ vén của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của electron từ tiến trình L về hành trình K là 0,1217μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với việc chuyển M -> L là 0,6563μm. Cách sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M -> K bởi A. 0,1027μmB. 0,5346 μmC. 0,7780 μ...
Đọc tiếp

Trong quang phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của electron từ tiến trình L về quy trình K là 0,1217μm, vạch trước tiên của hàng Banme ứng với việc chuyển M -> L là 0,6563 μm. Bước sóng của vén quang phổ thiết bị hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M -> K bằng

A. 0,1027μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Trong quang quẻ phổ gạch của hidro (quang phổ của nguyên tử hidro, bước sóng của vạch đầu tiên trong hàng Laiman ứng với việc chuyển của electron từ hành trình L về quy trình K là 0,1217μm, vạch đầu tiên của hàng Banme ứng với sự chuyển M →L là 0,6563μm. Cách sóng của gạch quang phổ lắp thêm hai trong hàng là Laiman ứng với việc chuyển từ M...
Đọc tiếp

Trong quang phổ vun của hidro (quang phổ của nguyên tử hidro, cách sóng của vạch trước tiên trong hàng Laiman ứng với sự chuyển của electron từ tiến trình L về hành trình K là 0,1217μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với việc chuyển M →L là 0,6563μm. Bước sóng của vén quang phổ thứ hai trong hàng là Laiman ứng với việc chuyển từ M→Kbằng:

A. 0,1027μm 

B. 0,5346μm

C.

Xem thêm: Cách Ngâm Măng Ớt Chua Ngọt, Giòn Ngon Đơn Giản Tại Nhà

 0,7780μm

D. 0,3890μm


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Vật lý
1
0
GửiHủy
Đáp án ATa có: Vậy nên 
Đọc tiếp

Đáp án A

Ta có: 

*

*

*

Vậy nên 

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Biết gạch đỏ trong quang phổ củaHαcó cách sóng là 656nm cùng vạch gồm bước sóng lâu năm nhất trong dãy Laiman là 112nm. Cách sóng của vạch trang bị hai trong hàng Laiman là

A. 95,7μm

B. 95,7nm

C. 0,0957nm

D. 0,957nm


Xem chi tiết
Lớp 0Vật lý
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)