CÁC CHẤT VỪA CÓ TÍNH OXI HÓA VỪA CÓ TÍNH KHỬ

     

Cách xác minh chất khử, hóa học oxi hóa trong phản bội ứng hóa học hay, bỏ ra tiết

Quảng cáo

-Trước hết xác minh số oxi hóa.

Bạn đang xem: Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Nếu trong phản nghịch ứng có chứa một hoặc những nguyên tố gồm số oxi hóa biến đổi thì bội phản ứng kia thuộc nhiều loại oxi hóa khử

-Chất oxi hóa là hóa học nhận e (ứng với số lão hóa giảm)

-Chất khử là hóa học nhường e ( ứng với số lão hóa tăng)

Cần nhớ: khử mang lại O nhận

Tên của chất và tên quy trình ngược nhau

Chất khử (cho e) - ứng với quá trình oxi hóa.

Chất thoái hóa (nhận e) - ứng với quy trình khử.

Ví dụ 1: mang đến phản ứng: Ca + Cl2 CaCl2 .

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e.

B. Từng nguyên tử Cl nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2 nhường nhịn 2e.

D. Từng nguyên tử Ca nhịn nhường 2e.

Hướng dẫn:

Ca Ca2++2e

Cl2 + 2.1e 2Cl-

Chọn D

Quảng cáo

Ví dụ 2: Trong bội nghịch ứng: CaCO3 CaO + CO2 , yếu tố cacbon

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không bị oxi hóa, cũng không biến thành khử.

Hướng dẫn:

C+4 C+4


Chọn D

Ví dụ 3: Trong phản nghịch ứng: Cu + 2H2SO4(đặc, nóng) CuSO4 + SO2 + 2H2 O, axit sunfuric

A. Là hóa học oxi hóa.

B. Vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học tạo môi trường.

C. Là chất khử.

D. Vừa là hóa học khử, vừa là chất tạo môi trường.

Xem thêm: Tìm Nguyên Hàm 1/(X^2+4) - Tìm Nguyên Hàm Của Hàm Số (F( X )=(2)(4X

Hướng dẫn:

S+6 S+4 H2SO4 vào vai trò là chất oxi hóa

Mặt không giống SO42- nhập vai trò môi trường để tao muối hạt CuSO4

Chọn B

Quảng cáo

Ví dụ 4. Trong làm phản ứng bên dưới đây, sứ mệnh của H2S là :

2FeCl3 + H2S 2FeCl2 + S + 2HCl

A. Hóa học oxi hóa.B. Hóa học khử. C. Axit. D. Vừa axit vừa khử.

Hướng dẫn:

Đáp án B

Ví dụ 5. Cho những phản ứng sau, phản ứng làm sao là làm phản ứng lão hóa khử. Hãy khẳng định chất khử, hóa học oxi hóa

a) 2KMnO4 + 16HCl 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

b) BaO + H2O Ba(OH)2

c) CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

d) 2NaI + Cl2 2NaCl + I2

e) Br2 + 2KOH KBr + KBrO + H2O

Hướng dẫn:

Phản ứng oxi hóa khử là a, d, e vì gồm sự biến hóa số oxi hóa giữa những nguyên tố.

Câu 1. Cho những chất và ion sau : Zn ; Cl2 ; FeO ; Fe2O3 ; SO2 ; H2S ; Fe2+ ; Cu2+ ; Ag+. Số lượng chất và ion vừa vào vai trò hóa học khử, vừa nhập vai trò chất oxi hóa là :

A. 2. B. 8. C. 6. D. 4.

Hiển thị đáp án


Đáp án: D

Các hóa học vừa nhập vai trò chất khử, vừa nhập vai trò chất oxi hóa là: Cl2, FeO ; SO2 ; Fe2+

Câu 2. đến phản ứng: 4HNO3 quánh nóng + Cu Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

Trong bội nghịch ứng trên, HNO3 vào vai trò là :

A. Chất oxi hóa. B. Axit.

C. Môi trường. D. Hóa học oxi hóa và môi trường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 3. Cho dãy các chất và ion : Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion vào dãy đều phải có tính oxi hoá với tính khử là :

A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các hóa học vừa bao gồm tính khử vừa bao gồm tính lão hóa là: Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+

Các chất chỉ gồm tính oxi hóa: F2, Na+, Ca2+, Al3+

Các chất chỉ bao gồm tính khử: S2-, Cl-

Câu 4. Trong bội nghịch ứng dưới đây, H2SO4 đóng vai trò là :

Fe3O4 + H2SO4 quánh Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

A. Hóa học oxi hóa. B. Hóa học khử.

C. Chất oxi hóa và môi trường. D. Hóa học khử cùng môi trường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 5. Trong làm phản ứng bên dưới đây, chất bị thoái hóa là :

6KI + 2KMnO4 + 4H2O 3I2 + 2MnO2 + 8KOH

A. KI. B. I2. C. H2O. D. KMnO4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 6. Xác định hóa học khử, chất oxi hóa và hoàn thành phương trình phản ứng sau:


MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O

Hiển thị đáp án

Đáp án:


*

Câu 7. Trong bội phản ứng bên dưới đây, mục đích của HBr là gì ?

KClO3 + 6HBr 3Br2 + KCl + 3H2O

A. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là môi trường.

B. Là chất khử.

C. Vừa là chất khử, vừa là môi trường.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Noel, Chúc Giáng Sinh Ý Nghĩa, Hài Hước

D. Là hóa học oxi hóa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8. Cho Cu tác dụng với dung dịch cất H2SO4 loãng với NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản nghịch ứng là :

kimsa88
cf68