Cation r+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p6

     

Liên kết hình thành giữa R (kim các loại điển hình) với Oxi (phi kim điển hình) là link ion.

Bạn đang xem: Cation r+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p6

Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 119


lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài xích tập sgk

Cation R+ có cấu hình e không tính cùng là 2p6. Viết cáu hình của R và phân bổ e vào obitan

Các câu hỏi tương từ bỏ


Liên kết ion là liên kết được chế tạo thành bởi

Nhận định không đúng chuẩn về link ion là:

Các nguyên tử kết hợp lại với nhau nhằm mục đích mục đích chế tạo ra thành kết cấu mới

Khi tạo ra thành liên kết ion, nguyên tử dễ nhường electron là nguyên tử

Oxi gồm số hiệu nguyên từ là 8. Oxi dễ dàng dàng:

Natri bao gồm số hiệu nguyên tử là 11. Natri dễ dàng dàng:

Số electron lớp bên ngoài cùng của ion S2- (Z = 16) là:

Cấu hình e lớp bên ngoài cùng của ion K+ (Z = 19) là:

Để đạt mang lại trạng thái bền vững theo quy tắc bát tử, nguyên tử Al cần

Khi xuất hiện phân tử NaCl tự natri với clo

Hợp chất không đựng ion đa nguyên tử là:

Hợp hóa học trong phân tử có liên kết ion là

Cho các ion: Na+, Mg2+, Al3+, Ca2+, S2-, Cl-, O2-. Số ion gồm 10e là:

Cho các ion: Na+, Mg2+, Al3+, Ca2+, S2-, Cl-, O2-. Số ion tất cả 3 lớp e là:

Cation R+ có cấu hình e ngơi nghỉ phân phần ngoài cùng là 2p6. Vậy R là:

Cho na (Z=11) cùng Cl (Z=17). Liên kết trong phân tử NaCl là

Ion làm sao sau đây là ion nhiều nguyên tử

Chỉ ra ngôn từ sai khi nói về ion:

Ion như thế nào là ion đơn nguyên tử?

Liên kết ion là links được sinh ra bởi

Liên kết chất hóa học được sinh ra trong phân tử kali bromua là


Một cation Rn+ có thông số kỹ thuật electron ngơi nghỉ phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron nghỉ ngơi phân phần ngoài cùng của nguyên tử R có thể là:

Lời giải của GV lize.vn

Nguyên tử R mất n electron sinh sản thành cation Rn+


=> hoàn toàn có thể mất 1e, 2e hoặc 3e

=> cấu hình electron của R có thể là: 1s22s22p63s1, 1s22s22p63s2, 1s22s22p63s23p1

Đáp án phải chọn là: d


*

*

*

*

*

Cho những nhận định sau về thông số kỹ thuật electron:

(1) các electron được điền từ bỏ phân lớp có mức năng lượng cao tới phân lớp gồm mức tích điện thấp.

Đang xem: Cation r+ có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là 2p6

(2) những electron tối đa vào phân lớp s và phường lần lượt là 1 và 3.

Xem thêm: Hình Vẽ Anime Chưa Tô Màu Đẹp Nhất, Tranh Tô Màu Anime Chibi

(3) những electron được sắp xếp vào các obitan làm thế nào cho số electron độc thân là bự nhất.

Xem thêm: Cách Chỉnh Tai Nghe Trên Máy Tính Để Bàn Đơn Giản, Cách Cắm Tai Nghe Vào Máy Tính Để Bàn Đơn Giản

(4) các electron trong và một obitan thuộc quay theo một trục với một chiều xác định.

Số dấn định đúng chuẩn là:

Một cation Rn+ có cấu hình electron ngơi nghỉ phân lớp bên ngoài cùng là 2p6. Thông số kỹ thuật electron sinh hoạt phân phần bên ngoài cùng của nguyên tử R hoàn toàn có thể là:

READ: Anchorman Là Gì - Anchorman tức là Gì

Trong tự nhiên, nguyên tử oxi có 3 đồng vị 16O, 17O cùng 18O. Hiđro cũng đều có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Con số phân tử H2O rất có thể tạo thành từ những đồng vị trên là:

Nguyên tử nhân tố X gồm tổng số hạt cơ bạn dạng là 34 hạt. Trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 10 hạt. Điện tích hạt nhân của X là:

Trong tự nhiên, yếu tắc clo (Cl) bao gồm 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết từng đồng vị lần lượt chiếm phần 75% với 25%. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo là:

Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) bao gồm 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5 đvc Tính tỷ lệ theo trọng lượng đồng vị 37Cl vào phân tử HClO4 là:

Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử sắt là số đông hình ước chiếm 75% thể tích, phần còn sót lại là các khe trống rỗng giữa những quả cầu, mang lại nguyên tử khối fe là 55,85 nghỉ ngơi 20oC có khối lượng riêng của fe là 7,87 g/cm3. Nửa đường kính nguyên tử sắt là:

Trong phân tử M2X, tổng số hạt cơ bạn dạng là 140 hạt. Vào đó, số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không với điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Toàn bô p, n, e vào nguyên tử M nhiều hơn nữa trong nguyên tử X là 34 hạt. Công thức của M2X là:

READ: cho Xenlulozo tính năng Với Anhidrit Axetic (Có H2So4 có tác dụng Xúc


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ion như thế nào sau đấy là ion nhiều nguyên tử

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp chất khí của thành phần X cùng với hiđro, X chỉ chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của thành phần X vào oxit cao nhất là

link trong phân tử KCl là link nào?

thông số kỹ thuật electron của nguyên tử yếu tắc X là 1s22s22p63s23p4. Số hiệu nguyên tử của X là?

thông số kỹ thuật electron sống trạng thái cơ phiên bản của nguyên tử yếu tắc X bao gồm tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là

Nguyên tử các nguyên tố halogen được bố trí theo chiều bán kính nguyên tử sút dần (từ trái lịch sự phải) là

links trong phân tử Cl2là

Nguyên tử nào sau đây là đồng vị củaX1735

vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kỳ nhỏ và chu kì to là

M là kim loại thuộc team IIA. Phối hợp hết 10,8 gam hỗn hợp kim loại cùng muối cacbonat của chính nó trong hỗn hợp HCl, chiếm được 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí A (đktc). Tỷ khối của A đối với khí hiđro là 11,5. Kim loại M là

trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa tối đa của các nguyên tố nhóm A trong oxit chuyển đổi như gắng nào?

đến biết thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử nhân tố M (thuộc chu kỳ luân hồi 4) là ns2. Xác định M

sắp đến xếp các chất sau theo thứ chơ vơ tự tính bazơ tăng đột biến là

Cacbon gồm 2 đồng vị: C12 cùng C13. Oxi tất cả 3 đồng vị: O16, O17, O18. Số phân tử CO không giống nhau tạo được đề xuất từ những đồng vị trên là

Nguyên tử X và Y gồm hiệu số nguyên tử theo lần lượt là 19 cùng 15. Nhấn xét nào tiếp sau đây đúng?