CHIỀU DÀI CHIỀU RỘNG HÌNH CHỮ NHẬT

     

Hình chữ nhật là gì? công thức tính Chu vi và mặc tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và ăn mặc tích Hình chữ nhật cầm cố nào sẽ tiến hành THPT Sóc Trăng giải đáp cụ thể qua bài viết dưới đây. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?


Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông; tất cả hai cạnh đối diện tuy vậy song và bằng nhau (hai cạnh dài call là chiều dài, hai cạnh ngắn hotline là chiều rộng); gồm hai đường chéo cánh bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của từng đường.

Bạn đang xem: Chiều dài chiều rộng hình chữ nhật

Bạn đang xem: Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và mặc tích Hình chữ nhật CHUẨN


*

II. Cách làm tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực ra là tổng độ dài của những cạnh của hình chữ nhật. Phương pháp chung khi tính chu vi của các hình nhiều giác đó là tìm tổng của toàn bộ các cạnh tạo cho đa giác đó.

Đối với hình chữ nhật, có đặc thù chiều dài cùng chiều rộng bằng nhau, bạn cũng có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng phương pháp lấy tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn nhân với hai.

Khái niệm : hy vọng tính chu vi Hình chữ nhật ta lấy chiều dài cùng với chiều rộng ( cùng đơn vị đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : p. = 2 x ( a + b )Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhậta là chiều lâu năm hình chữ nhậtb là chiều rộng hình chữ nhật

*

1. Công thức tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn tìm nửa Chu vi Hình chữ nhật ta đem Chu vi Hình chữ nhật chia cho 2.

Ví dụ: đến hình chữ nhật có chu vi 300 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy tìm kiếm chiều dài, chiều rộng cuat hình chữ nhật đó.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần đều bằng nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng lớn Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 centimet và 50 cm

2. Bí quyết tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết chu vi

Muốn tìm kiếm chiều lâu năm hoặc chiều rộng hình chữ nhật khi biết chu vi trước hết ta nên tìm nửa bỏ ra vi Hình chữ nhật, sau đó lấy nửa chu vi trừ chiều đã biết.

Ví dụ: mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả Chu vi 360m, chiều lâu năm của mảnh đất nền 110 m. Tính chiều rộng lớn của mảnh đất đó.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất nền là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Bí quyết tính diện tích Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn tính diện tích s Hình chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng ( cùng đơn vị đo)

Công thức: công thức tính như sau: S = a x bTrong kia :

S là diện tích s hình chữ nhậta chiều nhiều năm của hình chữ nhậtb chiều rộng lớn của hình chữ nhật

*

Ví dụ: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 16cm, chiều dài gấp hai chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Bí quyết tìm chiều dài ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết diện tích

Muốn tra cứu chiều nhiều năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật lúc biết diện tích ta lấy diện tích s chia cho chiều đã biết.

Ví dụ: Một sân chuyên chở hình chữ nhật có diện tích 480m2, chiều rộng 8m. Tính chu vi sân vận động đó.

Gợi ý: ao ước tìm chu vi sận tải đó, trước tiên ta phải tìm chiều chưa biết (chiều dài)

Bài giải:

Chiều dài sân chuyển vận là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân đi lại là: (60 + 8 ) x 2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

P = (a + b ) x 2

a = p. : 2 – b

b = p : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

P: chu via: chiều daib: chiều rộngS: diện tích

IV. Bài xích tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có;

a) chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 6cm.

b) chiều dài 18cm, chiều rộng 16cm.

Bài 2: Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp 5 lần chiều rộng và mặc tích là 720m2. Hãy kiếm tìm chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của mảnh vườn đông đảo là rất nhiều số từ bỏ nhiện.

Xem thêm: Tuổi Bính Dần Hợp Với Tuổi Nào Trong Kinh Doanh Đem Lại Tiền Tài?

Bài 3: cho 1 miếng bìa HCN gồm chu vi 150 cm. Các bạn Thành lần lượt cắt dọc theo chiều rộng được 5 hình vuông vắn và thừa ra một hình chữ nhật nhỏ dại hơn hình vuông đó. Hãy tính chiều dài hình chữ nhật ban sơ biết rằng số đo cạnh của những hình theo cm hồ hết là số trường đoản cú nhiên.

Bài 4: Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 30m, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Fan ta mong làm một sản phẩm rào bao bọc thửa vườn đó (có cửa ngõ ra vào, mỗi cửa thoáng 3m). Hỏi mặt hàng rào dài bao nhiêu mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 12cm, biết chu vi vội 6 lần chiều rộng. Tính diện tích hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều lâu năm 15cm. Các bạn Bình cắt đi làm việc mỗi góc của tấm bìa một hình vuông vắn cạnh 2cm. Tính chu vi hình còn lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 28cm, chiều lâu năm 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật gồm chu vi 134cm, chiều lâu năm 46 cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật gồm chu vi 228cm, chiều rộng lớn 45cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật tất cả chu vi 166cm, chiều rộng 33cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. Bài bác 14: An tất cả một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều lâu năm 5cm. Trên 1cm2 của miếng giấy An đặt 2 hạt đậu. Hỏi trên cả mảnh giấy An đặt từng nào hạt đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 24m, chiều rộng 18m.Trên thửa ruộng kia mỗi m2 thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một sàn nhà hình chữ nhật tất cả chiều dài 18m, chiều rộng 5m. Tín đồ ta dùng gỗ nhằm lát sàn mỗi mét vuông hết 450 ngàn đồng. Hỏi nhằm lát không còn sàn của mặt nền nhà đó thì hết bao nhiêu tiền gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 35m, chiều rộng lớn 22m.Trên thửa ruộng kia 5m2 thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông kia thu hoạch được bao nhiêu kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16cm, chiều nhiều năm 24cm. Tính diện tích hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi hình vuông vắn cạnh 44cm, chiều rộng lớn 36cm. Tính diện tích s hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 4dm8cm, chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật bởi bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều rộng 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của mảnh đất.

Bài 18: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 25cm, chiều dài bởi cạnh hình vuông vắn có chu vi 160cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 19:

a) mang lại hình chữ nhật có chu vi 48cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 6cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

b) cho hình chữ nhật bao gồm chu vi 128cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 12cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

c) đến hình chữ nhật bao gồm chu vi 225cm, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 15cm. Tìm diện tích s hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Động Cơ Điện Một Pha Gồm Mấy Bộ Phận Chính? Ứng Dụng Của Động Cơ Này Trong Chế Tạo

Bài 20: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông vắn thành một hình chữ nhật có chiều rộng bởi cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông vắn bằng 4dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com đã chia sẻ đến quý các bạn đọc nội dung bài viết Hình chữ nhật là gì? phương pháp tính Chu vi và ăn mặc tích Hình chữ nhật CHUẨN nhất. Hi vọng, sau khi chia sẻ cùng bài xích viết, bạn đã sở hữu thêm nhiều kiến thức hữu ích về Hình chữ nhật. Những bài viết sau công ty chúng tôi sẽ tiếp tục reviews các công thức về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các chúng ta nhớ đón phát âm nhé !