Cho 0,15 Mol H2Nc3H5(Cooh)2 (Axit Glutamic) Vào 175 Ml Dung Dịch Hcl 2M, Thu Được Dung Dịch X

     Bạn đang xem: Cho 0,15 mol h2nc3h5(cooh)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch hcl 2m, thu được dung dịch x

Đốt cháy trọn vẹn 2 amin no, đối chọi chức đồng đẳng liên tiếp, thu được hỗn hợp sản phẩm và khá nước cùng với tỉ lệ:VCO2 : VH2O = 8 : 17. Phương pháp của 2 amin là


Đốt cháy một amin no solo chức mạch hở X ta chiếm được CO2 với H2O gồm tỉ lệ mol nCO2 : nH2O = 8 : 11. Hiểu được khi mang đến X công dụng với dung dịch HCl chế tạo muối có công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân của X thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại trên là:


Cho 9,85 gam các thành phần hỗn hợp 2 amin đối chọi chức no, bậc 1 tính năng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 18,975 gam muối. Công thức cấu tạo của 2 amin thứu tự là


Cho 1,52g hỗn hợp hai amin đối chọi chức no X, Y có số mol bởi nhau tính năng vừa đầy đủ với 200ml hỗn hợp HCl, chiếm được 2,98g muối. Tóm lại nào sau đây không chủ yếu xác?


Cho 11,25 gam C2H5NH2 chức năng với 200ml hỗn hợp HCl x(M). Sau khoản thời gian phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Quý hiếm của x là


Đốt cháy trọn vẹn 8,7 gam amino axit X (có một đội nhóm NH2) thì nhận được 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O cùng 1,12 lít (ở đktc) một khí trơ. Cách làm phân tử của X là:


Cho 0,12 mol alanin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 300ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được m gam chất rắn khan. Biết lúc cô cạn không xảy ra phản ứng hoá học. Giá trị của m là:


Trung hoà 0,9 gam 1 amin đối kháng chức X nên vừa đủ với 200ml hỗn hợp H2SO4 có pH =1. Tuyên bố không đúng đắn về X là:
Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Toluen Và Hidrocacbon Thơm, Tính Chất Hóa Học Của Hóa Chất C7H8 Hiện Nay

Hợp hóa học hữu cơ X mạch hở đựng C, H với N trong những số đó N chỉ chiếm 16,09% về khối lượng. X công dụng được cùng với HCl theo tỉ lệ số mol 1:1. Phương pháp của X là


Cho 6,675 gam một amino axit X (phân tử có một nhóm –NH2 cùng 1 team –COOH) tính năng vừa không còn với hỗn hợp NaOH thu được 8,633 gam muối. Phân tử khối của X bằng?


Có 2 amin bậc 1: (A) là đồng đẳng của anilin, (B) là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy trọn vẹn 3,21g (A) chiếm được 336ml N2 (đktc). Lúc đốt cháy hoàn toàn (B) cho tất cả hổn hợp khí, trong các số ấy VCO2 :VH2O = 2 : 3. CTCT của (A),(B) là


Amino axit X bao gồm công thức(H2N)2C3H5COOH. đến 0,02 mol X công dụng với 200ml dung dịch các thành phần hỗn hợp H2SO4 0,1M với HCl 0,3M thu được hỗn hợp Y. Mang lại Y bội nghịch ứng trọn vẹn với 400ml dung dịchNaOH 0,1M cùng KOH 0,2M,thu được dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m ngay sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Cho 13,35 gam tất cả hổn hợp X có 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp chức năng với hỗn hợp HCl toàn diện thu được dung dịch cất 22,475 gam muối. Nếu như đốt cháy hoàn toàn 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy tất cả VCO2 : VH2O bằng


Đun nóng dung dịch cất 0,2 mol láo hợp gồm glyxin cùng axit glutamic đề nghị dùng 320ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng, thu được lượng muối bột khan là


Cho chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H8N2O3. Mang lại 3,24 gam X tính năng với 500ml hỗn hợp KOH 0,1M. Sau khi xong phản ứng thu được hóa học hữu cơ Y với dung dịch Z. Cô cạn hỗn hợp Z thu được khối lượng chất rắn là m gam. Quý giá của m là
Xem thêm: Đặt Tên Con Họ Và Tên Hay Cho Nữ Đẹp Và Ý Nghĩa Mới Nhất 2022!

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam