Cho 13 5G Nhôm Tác Dụng Vừa Đủ

     

Hoà tan hoàn toàn a gam Al vào dd HNO3loãng thấy thoát ra 44,8 lít hỗn hợp 3 khí NO, N2O cùng N2có tỉ trọng mol tương ứng là 1:2:2. Quý hiếm của a là:


Cho sơ vật phản ứng : Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khoản thời gian cân bằng, thông số của phân tử HNO3 là :


Trong đều phản ứng sau đây, làm phản ứng làm sao là bội phản ứng thoái hóa – khử :

*


Cho bội phản ứng:

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4→ Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số cân bằng của hóa học oxi hóa và chất khử là:


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

Bạn đang xem: Cho 13 5g nhôm tác dụng vừa đủ

(II) Sục khí SO2 vào hỗn hợp H2S.

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đánh Đàn Piano Bài Happy New Year Theo Số, Nốt Nhạc Bài Happy New Year

(IV) cho MnO2 vào hỗn hợp HCl đặc, nóng.

Xem thêm: Top 9 Bài Cảm Nhận Về Bài Thơ Tỏ Lòng Phạm Ngũ Lão, Top 9 Bài Cảm Nhận Bài Thơ Tỏ Lòng Siêu Hay

(V) đến Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

Số thí nghiệm tất cả phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là :


Cho những phản ứng:

(a) Sn + HCl (loãng)→

(b) sắt + H2SO4(loãng)→

(c) MnO2+ HCl (đặc)→

(d) Cu + H2SO4(đặc)→

(e) FeSO4+ KMnO4+ H2SO4→

Số phản bội ứng nhưng mà H của axit vào vai trò hóa học oxi hoá là :


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag cùng 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO với NO2 có tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 3. Thể tích khí X (đktc) là:


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng : FeS2 + HNO3 ® Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của những chất trong phản ứng là:


Cho làm phản ứng hoá học:

Cl2+KOH→KCl+KClO3+H2O

Tỉ lệ thân số nguyên tử clo vào vai trò chất oxi hoá với số nguyên tử clo nhập vai trò hóa học khử trong phương trình hoá học tập của bội phản ứng vẫn cho tương ứng là :


Cho phản nghịch ứng:

Fe3O4 + HNO3(loãng) → …..

Tỉ lệ giữa số phân tử Fe3O4 cùng với số HNO3 đóng vai trò môi trường xung quanh là :


Cho 7,8 gam hỗn hợp X có Mg với Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 cùng O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z tất cả 4 chất.Phần trăm trọng lượng của Al trong X là :


Hòa tan hoàn toàn 13,0 gam Zn vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X với 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là:


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam