Cho 2 Hình Bình Hành Abcd Và Abef Không Đồng Phẳng

     

Ta có: (left{ eginarraylAF//BE\AD//BCendarray ight. Rightarrow left( AFD ight)//left( BEC ight) Rightarrow ) B đúng.

Bạn đang xem: Cho 2 hình bình hành abcd và abef không đồng phẳng

(left( ABD ight) cap left( EFC ight) = CD Rightarrow C) sai.

(EC cap left( ABF ight) = E Rightarrow D)sai.


*

Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên cùng

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho một mặt đường thẳng (a) tuy vậy song với phương diện phẳng (left( phường ight)). Tất cả bao nhiêu mặt phẳng cất (a) và tuy nhiên song với (left( p ight))?


Trong các điều kiện sau, đk nào kết luận (mpleft( alpha ight)//mpleft( eta ight))?


Cho nhì mặt phẳng tuy vậy song (left( alpha ight)) với $left( eta ight)$, mặt đường thẳng (a//left( alpha ight)) . Gồm mấy vị trí tương đối của $a$ với (left( eta ight))?


Hai đường thẳng $a$ với $b$ phía bên trong (mpleft( alpha ight)). Hai tuyến phố thẳng $a’$ với $b’$ phía bên trong (mpleft( eta ight)). Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, phường theo lắp thêm tự là trung điểm của SA, SD cùng AB. Xác minh nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành trọng điểm O. Tam giác SBD đều. Một khía cạnh phẳng (P) tuy nhiên song với (SBD) và đi qua điểm I ở trong cạnh AC (không trùng cùng với A hoặc C). Tiết diện của (P) cùng với hình chóp là hình gì?


Cho những mệnh đề sau:

1. Sang một điểm ko thuộc nhì mặt phẳng giảm nhau vẽ được độc nhất vô nhị một con đường thẳng tuy nhiên song với hai mặt đó.

Xem thêm: Trong Công Nghiệp Để Sản Xuất Nhôm Trong Công Nghiệp Người Ta Thường

2. Ba đường thẳng đôi một giảm nhau thì khẳng định một khía cạnh phẳng.

3. Sang 1 điểm không thuộc hai đường thẳng chéo nhau vẽ được tốt nhất một khía cạnh phẳng tuy vậy song với hai đường thẳng đó.

4. Ba mặt phẳng rành mạch cắt nhau theo bố giao tuyến khác nhau thì tía giao con đường đó hoặc đồng quy hoặc tuy vậy song.

Xem thêm: Bài Văn Ngắn Nêu Lên Những Suy Nghĩ Của Em Về Bạo Lưc Học Đường

5. Nếu mặt đường thẳng $d$ song song với con đường thẳng $d’$ trong phương diện phẳng $(P)$ thì đường thẳng $d$ tuy vậy song hoặc bên trong mặt phẳng $(P).$

6. Nhị mặt phẳng cùng tuy nhiên song cùng với một con đường thẳng thì cắt nhau theo giao tuyến song song với con đường thẳng đó.

Hãy chọn các mệnh đề đúng:


Cho nhị hình bình hành ABCD cùng ABEF phía bên trong hai khía cạnh phẳng phân biệt. Hiệu quả nào sau đây là đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy là hình bình hành. Mặt phẳng (left( alpha ight)) cắt $SA, SB, SC, SD$ theo máy tự theo thứ tự tại $A’, B’, C’, D’$ (không bên cạnh đó trùng với các đầu mút). (A"B"C"D") là hình bình hành khi còn chỉ khi:


Cho hai hình vuông vắn $ABCD,ABEF$ bao gồm chung cạnh $AB$ và phía bên trong hai khía cạnh phẳng không giống nhau. Trên những đường chéo cánh $AC$ cùng $BF$ ta lấy những điểm $M, N$ làm sao để cho $AM = BN.$ phương diện phẳng $(P)$ chứa $MN$ và song song với $AB$ cắt $AD$ với $AF$ theo lần lượt tại $M’, N’.$ khẳng định nào sau đó là đúng?


Cho hình chóp $S.ABC $ tất cả đáy là tam giác $ABC$ thỏa mãn $AB = AC = 4,$ (widehat BAC = 30^0) . Khía cạnh phẳng $(P)$ tuy vậy song cùng với $(ABC)$ cắt đoạn $SA$ tại $M$ làm sao cho $SM = 2MA.$ diện tích s thiết diện của $(P)$ và hình chóp $S.ABC$ bởi bao nhiêu?


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thang có các đáy AD và BC. Gọi M là trung tâm tam giác SAD, N là điểm thuộc AC thế nào cho (NA = dfracNC2), P là vấn đề thuộc đoạn CD sao cho (PD = dfracPC2) . Lúc đó mệnh đề như thế nào sau đấy là đúng?


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình bình hành trung ương O. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của SA, SD. Call P, Q, R theo thứ tự là trung điểm của AB, ON, SB. Lựa chọn mệnh đề sai trong số mệnh đề sau:


Cho tứ diện $ABCD,$ call (G_1;G_2;G_3) lần lượt là trọng tâm các tam giác $ABC, ACD, ADB.$ diện tích thiết diện tạo vì mặt phẳng (left( G_1G_2G_3 ight)) bởi $k$ lần diện tích s tam giác $BCD,$ lúc ấy $k$ bằng


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy là hình bình hành vai trung phong $O$ và có $AC = a, BD = b. $ Tam giác $SBD$ là tam giác đều. Một mặt phẳng $(P)$ di động tuy nhiên song với $(SBD)$ đi qua $I$ trên đoạn $OC.$ Đặt (AI = x,,left( {dfraca2

*

gmail.com