CHO 200ML DUNG DỊCH ALCL3 1 5M

     

Câu 400576: Cho 200ml hỗn hợp AlCl3 1,5M tính năng với V lít hỗn hợp NaOH 0,5M; lượng kết tủa nhận được là 15,6g. Giá bán trị lớn số 1 của V là

A.

Bạn đang xem: Cho 200ml dung dịch alcl3 1 5m

2,0.

B. 1,8.

C. 2,4.

Xem thêm: Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Két Nước Làm Mát Động Cơ, Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Két Nước

D. 1,2.


So sánh số mol Al(OH)3 cùng số mol AlCl3. Trường hợp nAl(OH)3 Al3+ thì có 2 trường hợp:

TH1: Al3+ dư → nAl(OH)3 = (fracn_OH - 3) → nOH- = 3.nAl(OH)3

TH2: Kết tủa tan một phần → n↓ = 4.nAl3+ - nOH- → nOH- = 4.nAl3+ - n↓

Giá trị lớn số 1 của V lúc Al(OH)3 đã bị tan 1 phần.

Xem thêm: Hình Tượng Người Phụ Nữ Qua 2 Bài Thơ Tự Tình Và Thương Vợ, Please Wait


Giải bỏ ra tiết:

Ta có: nAlCl3 = 0,2.1,5 = 0,3 mol; nAl(OH)3 = 15,6 : 78 = 0,2 mol

Ta thấy nAl(OH)3 Al3+, mà lại đề hỏi giá bán trị lớn nhất của V nên minh chứng Al(OH)3 đã trở nên tan 1 phần.

Khi kia nOH- = 4.nAl3+ - n↓ = 4. 0,3 - 0,2 = 1(mol)

Suy ra V = n : C­M = 1 : 0,5 = 2,0 (lít)

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát