CHO 26.4 GAM HỖN HỢP HAI CHẤT HỮU CƠ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 26,4 gam tất cả hổn hợp hai hóa học hữu cơ bao gồm cùng công thức phân tử C4H8O2 tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch X đựng 28,8 gam hỗn hợp muối với m gam ancol Y. Đun Y với hỗn hợp H2SO4 quánh ở nhiệt độ thích hợp, thu được hóa học hữu cơ Z, tất cả tỉ khối hơi so với Y bằng 0,7. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là

A. 6,0

B. 6,4

C. 4,6

D. 9,6


*

Chọn giải đáp A

• vị Z Y = 0 , 7 → Z là anken.Bạn sẽ xem: mang đến 26.4 gam các thành phần hỗn hợp hai hóa học hữu cơ

Giả sử ancol Y bao gồm dạng CnH2n + 2O

→ anken tương ứng là CnH2n.

Bạn đang xem: Cho 26.4 gam hỗn hợp hai chất hữu cơ

Ta có:

đến 26,4 gam hỗn hợp hai chất hữu cơ tất cả cùng bí quyết phân tử C4H8O2 chức năng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp X cất 28,8 gam các thành phần hỗn hợp muối cùng m gam ancol Y. Đun Y với dung dịch H2SO4 quánh ở nhiệt độ độ tương thích thu được hóa học hữu cơ Z bao gồm tỉ khối khá so cùng với Y bằng 0,7. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 9,6

B. 6,4

C. 6,0.

D. 4,6

X cùng Y là hai chất hữu cơ bao gồm cùng cách làm phân tử C6H13NO4­. Khi X tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH làm cho nóng thu được amin Z, ancol đơn chức T với dung dịch muối bột của axit cacboxylic E (Z, T, E đều có cùng số nguyên tử cacbon). Mang m gam các thành phần hỗn hợp X, Y tính năng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 13,5 gam Z, 9,2 gam T cùng dung dịch Q có 3 chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Cô cạn dung dịch Q chiếm được a gam chất rắn khan M. Phần trăm khối lượng của chất tất cả phân tử khối nhỏ nhắn nhất M

A. 16,33%.

B.9,15%.

C. 18,30%.

D. 59,82%.

Lớp 0 hóa học 1 0

XY là hai hóa học hữu cơ tất cả cùng bí quyết phân tử C6H13NO4. Khi X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được amin Z, ancol đối chọi chức T và dung dịch muối hạt của axit cacboxylic E (Z, T, E đều có cùng số nguyên tử cacbon). đem m gam hỗn hợp X, Y công dụng vừa đầy đủ với 600ml hỗn hợp NaOH 1M đun nóng, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 13,5 gam Z, 9,2 gam T và dung dịch Q bao gồm 3 hóa học hữu cơ tất cả cùng số nguyên tử cacbon. Cô cạn dung dịch Q chiếm được a gam hóa học rắn khan M. Phần trăm khối lượng của chất bao gồm phân tử khối bé nhỏ nhất trong M

A. 59,82%.

B.9,15%.

C.18,30%.

D.16,33%.

Lớp 0 hóa học 1 0

Hỗn hợp X cất hai hợp chất hữu cơ bao gồm chất Y (C2H7O2N) và hóa học Z (C4H12O2N2). Đun lạnh 9,42 gam X với hỗn hợp NaOH dư, thu được các thành phần hỗn hợp T có hai amin kế tiếp có tỉ khối đối với He bằng 9,15. Nếu đến 9,42 gam X công dụng với hỗn hợp HCl loãng dư, nhận được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp hóa học hữu cơ. Quý giá của m làvà chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với hỗn hợp NaOH dư, thu được hỗn hợp T có hai amin tiếp nối có tỉ khối đối với He bằng 9,15. Nếu đến 9,42 gam X công dụng với dung dịch HCl loãng dư, nhận được dung dịch bao gồm chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là

10,31 gam

B.

Xem thêm: Giường Tầng Thông Minh Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Mua Giường Tầng Bền Đẹp, Giá Tốt

11,77 gam

C. 14,53 gam

D. 7,31 gam

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho 8,28 gam hợp hóa học hữu cơ X đựng C, H, O (có phương pháp phân tử trùng cùng với công thức đơn giản nhất) công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp Y. Làm cất cánh hơi Y, chỉ thu được hơi nước và 13,32 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy trọn vẹn Z, chiếm được 9,54 gam na 2 teo 3 , 14,52 gam teo 2 với 2,7 gam nước. Phương diện khác, Z phản bội ứng với dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu được hai hóa học hữu cơ P, Q. Tổng cộng nguyên tử hiđro trong hai phân tử P, Q là

A. 6.

B. 8.

C. 10.

D. 2.

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng cách làm phân tử C3H9NO2 chức năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH, đun nóng, thu đuợc hỗn hợp Y và 4,48 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) tất cả hai hóa học hữu cơ (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z đối với H2 bởi 19,7. Cô cạn dung dịch Y thu đuợc a gam muối A và b gam muối hạt B (MA MB). Tỉ lệ thành phần a : b gần tuyệt nhất với cực hiếm nào duới đây?

A. 2,83

B. 1,23

C. 1,65.

D. 0,80

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho x gam hỗn hợp X bao gồm 2 hóa học hữu cơ có công thức phân tử C2H8O3N2 cùng C4H12O4N2 hồ hết no mạch hở tác dụng với hỗn hợp NaOH toàn diện thu được 7,84 lít hỗn hợp khí Y có 2 hóa học hữu cơ đều làm xanh quỳ tím ẩm có tỉ khối đối với H2 bằng 18,5 và dung dịch Z có chứa m gam hỗn hợp muối. Cực hiếm của m là

A. 29,35

B. 25,65

C. 19,45

D. 26,15

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Thủy phân 44 gam các thành phần hỗn hợp 2 este cùng bí quyết phân tử C4H8O2 bởi dung dịch KOH dư. Chưng đựng dung dịch sau bội phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun lạnh Y với H2SO4 quánh ở 1400C, chiếm được 14,3 gam láo hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng muối vào Z là:

A. 53,2 gam

B. 50,0 gam

C.

Xem thêm: Máy Ép Trái Cây Supor Zs10Vn-230, Máy Ép Trái Cây Supor Zs10Vn

42,2 gam

D. 34,2 gam

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Hỗn phù hợp X đựng hai hợp hóa học hữu cơ tất cả chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun lạnh 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được các thành phần hỗn hợp T tất cả hai amin sau đó có tỉ khối so với He bởi 9,15. Nếu mang lại 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch tất cả chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Quý hiếm của m là

A. 7,31 gam

B. 14,53 gam

C. 10,31 gam

D. 11,77 gam

Lớp 0 hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN