Cho 4 48 Lít Khí Co

     

Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) tự từ đi qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí nhận được sau làm phản ứng bao gồm tỉ khối đối với hiđro bằng 20. Cách làm của oxit sắt và tỷ lệ thể tích của khí CO2 trong tất cả hổn hợp khí sau phản bội ứng là
Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co

+) Bảo toàn C: nCO ban đầu = nCO2 + nCO dư 

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ 

+) Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2

+) moxit = mO + mFe

+) nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3


nCO = 0,2 mol

=> các thành phần hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng gồm CO2 (x mol) và teo dư (y mol)

Bảo toàn C: nCO lúc đầu = nCO2 + nCO dư => x + y = 0,2 (1)

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,15; y = 0,05

Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2 = 0,15 mol

moxit = mO + mFe => mFe = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam => nFe = 0,1 mol

=> nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3

=> cách làm của oxit fe là Fe2O3

%VCO2 = 0,15 / 0,2 . 100% = 75%


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm gọi tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn nên lộ trình ôn thi bài bác bản từ những người dân am hiểu về kì thi cùng đề thi?

Bạn bắt buộc thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - goodsmart.com.vn đơn vị chuyên về ôn luyện thi review năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp 5V: trường đoản cú cơ bạn dạng -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân mặt hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết hòa hợp học xúc tiến live, giáo viên công ty nhiệm cung cấp trong suốt vượt trình

Miễn phí tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập sức nóng luyện Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi nhận xét năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên và

*


Đăng ký tứ vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho luồng khí teo (dư) đi qua 9,1 gam láo hợp có CuO với Al2O3nung nóng cho đến lúc phản ứng trả toàn, chiếm được 8,3 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO bao gồm trong lếu láo hợp lúc đầu là


Dẫn lỏng lẻo V lít khí co (ở đktc) đi qua 1 ống sứ đựng lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn tất cả CuO, Fe2O3(ở ánh sáng cao). Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được khí X. Dẫn cục bộ khí X ngơi nghỉ trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2thì tạo thành thành 4 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau thời điểm phản ứng xong, thu được 1,44 gam H2O cùng a gam hóa học rắn. Quý hiếm của a là


Cho khí co qua ống cất 15,2 gam hỗn hợp tất cả CuO với FeO nung nóng. Sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí B với 13,6 gam hóa học rắn C. Mang lại B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2dư chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả CO với H2phản ứng với cùng 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm CuO và Fe3O4nung nóng. Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Quý giá của V là
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Viết Về Nghề Nghiệp Bằng Tiếng Anh Về Nghề Nghiệp ❤️️15 Mẫu Hay

Khử trọn vẹn 58 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 bắt buộc vừa đầy đủ 22,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp CO cùng H2. Trọng lượng sắt hiện ra là


Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng hỗn hợp H2SO4loãng nhận được 50 gam muối. Khử hoàn toàn lượng oxit kia thành kim loại ở ánh sáng cao nên V lít khí teo (đktc). Cực hiếm của V là


Chia 47,2 gam láo hợp gồm CuO, Fe2O3và Fe3O4thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 khử hoàn toàn bằng co dư ở nhiệt độ cao chiếm được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4loãng, thu được m gam muối. Giá trị của m là


Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M bắt buộc dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn bộ lượng sắt kẽm kim loại M sinh ra cho tính năng với dung dịch HCl dư chiếm được 1,008 lít H2(đktc). Công thức oxit là


Cho 4,48 lít khí teo (ở đktc) tự từ trải qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí thu được sau làm phản ứng gồm tỉ khối đối với hiđro bởi 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2trong hỗn hợp khí sau làm phản ứng là


Hỗn đúng theo A có CuO cùng MO theo xác suất mol tương ứng là một trong những : 2 (M là kim loại hóa trị ko đổi). Cho 1 luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung rét thu được hỗn hợp chất rắn B. Để hoà tan không còn B đề xuất 40 ml hỗn hợp HNO32,5M với thu được V lít khí NO tuyệt nhất (đktc). Hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Sắt kẽm kim loại M và giá trị của V là


Cho 31,9 gam tất cả hổn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với co dư, đun cho nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X chức năng với dung dịch HCl dư chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:


Khử hoàn toàn 32,2 gam hỗn hợp có CuO, Fe2O3và ZnO bởi CO ở ánh nắng mặt trời cao chiếm được 25 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 3 kim loại. đến X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HNO3thì thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là


Khử trọn vẹn 69,6 gam hỗn hợp A tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4và CuOở ánh sáng cao thành sắt kẽm kim loại cần 24,64 lít khí teo (đktc) cùng thu được x gam hóa học rắn. Cũng cho 69,6 gam A tính năng với dung dịch HCl hoàn toản thu được dung dịch B chứa y gam muối. Mang đến B công dụng với dung dịch NaOH dư thấy chế tác thành z gam kết tủa. Quý giá của x, y, z theo lần lượt là


Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam hóa học rắn X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Tổ hợp hết X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Cực hiếm của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X bao gồm CO cùng CO2 (có tỉ khối đối với H2 bằng 15,6) qua ống đựng hỗn hợp chất rắn bao gồm CuO, Fe2O3 nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y (có tỉ khối đối với H2 bằng 18). Khối lượng chất rắn sót lại sau phản nghịch ứng đã giảm xuống so với lúc đầu là


Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol tất cả hổn hợp A gồm Fe2O3 cùng FeO nung rét sau một thời hạn thu được 10,32 gam hóa học rắn B. Dẫn khí đi thoát ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 17,73 gam kết tủa. Mang đến B công dụng hết với dung dịch HNO3 dư nhận được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí co qua các thành phần hỗn hợp T có Fe cùng Fe2O3 nung nóng thu được tất cả hổn hợp khí B và hỗn hợp chất rắn D. Cho B qua dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 6 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan các thành phần hỗn hợp D bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối. Tỷ lệ số mol của fe trong tất cả hổn hợp T là


Đun 0,04 mol láo hợp có hơi nước và khí CO2 qua cacbon nung đỏ, nhận được 0,07 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 cùng CO2. Cho Y trải qua ống đựng trăng tròn gam láo lếu hợp bao gồm Fe2O3 cùng CuO (dư, nung nóng), sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là


Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m g các thành phần hỗn hợp X nung nóng. Sau khi dứt thí sát hoạch được 64 g chất rắn A cùng 11,2 lít khí B (đktc) gồm tỉ khối đối với hiđro là 20,4. Quý hiếm của m là
Xem thêm: Cách Tìm Facebook Theo Số Điện Thoại 2022, Tìm Facebook Bằng Số Điện Thoại Miễn Phí

Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 đề nghị vừa đủ 4,704 lít khí co (đktc). Giá trị của m là

 


Cho H2 dư qua m gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X tất cả Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, phản bội ứng xong xuôi thấy cân nặng chất rắn sút 0,48 gam. Nếu hòa tan trọn vẹn m gam X vào V(ml) hỗn hợp HNO3 0,5M trọn vẹn thì thu được tối đa 1,344 lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là