Cho 6 72 Gam Fe Vào 400Ml Dung Dịch Hno3 1M

     

Cho 6,72 gam fe vào 400ml hỗn hợp HNO3 1M cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch hoàn toàn có thể hòa tan về tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

A.Bạn vẫn xem: mang lại 6 72 gam sắt vào 400ml dung dịch hno3 1m

1,92.

B.

Bạn đang xem: Cho 6 72 gam fe vào 400ml dung dịch hno3 1m

3,20.

C. 0,64.

D. 3,84.


*

*

Cho 6,72 gam sắt vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hòa tan về tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là

A. 3,84.

B. 3,20

C. 1,92

D. 0,64

Chọn C

Ta bao gồm nFe = 0,12 mol; nHNO3 = 0,4 mol

Fe + 4HNO3→Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

0,1 ← 0,4 → 0,1

(dư 0,02)

Fe còn dư + 2Fe(NO3)3→3Fe(NO3)2

0,02 → 0,04

(còn dư 0,06)

dung dịch X cất Fe(NO3)2 với Fe(NO3)3 còn dư

Khi đến Cu và dung dịch X thì:

Cu + 2Fe(NO3)3còn dư →Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

0,03 ← 0,06

Vậy mCu tối đa = 64.0,03 = 1,92g

Cho 6,72 gam sắt vào 400 ml dung dịch H N O 3 1M, đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn có thể hoà tan buổi tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 3,20.

B. 3,84.

C. 1,92.

D. 0,64.

Cho 6,72 gam fe vào 400 ml hỗn hợp H N O 3 1M, đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là

A. 0,64.

B. 3,20.

D. 3,84.

Cho 6,72 gam fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà tan buổi tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là:

A.

Xem thêm: Làm Con Voi Bằng Chai Nhựa Vô Cùng Đơn Giản, Dễ Làm, Cách Làm Con Vật Từ Chai Nhựa

1,92

B.3,20

C.0,64

D.3,84

Đáp án A


*

→ HNO3 hết , sau phản bội ứng gồm : Fe(NO3)30,1 mol ; sắt dư : 0,02 mol

Lượng Cu tối đa đuợc hoà rã hết là lúc nó tham gia cả hai phản ứng :


*

→ Sau bội phản ứng Fe(NO3)3dư : 0,1 – 0,04 = 0,06 mol


*

→ Số mol Cu về tối đa được hoà tan là : 0,03 mol → mCu= 0,03.64 = 1,92 gam

Cho 6,72 gam fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là

A. 1,92.

B. 3,20

C. 0,64

D. 3,84

Đáp án A

Số mol Fe=0,12(mol) số mol HNO3=0,4 (mol)

Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO+2H2O fe + 2Fe(NO3)3→3Fe(NO3)2

0,1 0,4 0,1 0,02 0,04

Fe(NO3)3 dư=0,1-0,04=0,06(mol)

Cu + 2Fe(NO3)3→Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2

0,03 0,06

mCu=0,03.64=1,92(g)

Cho 6,72 gam fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể hoà tan buổi tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là

A.3,84.

B. 0,64.

C. 3,20

D. 1,92

Cho 6,72 gam fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X rất có thể hoà tan về tối đa m gam Cu. Cực hiếm của m là

A. 3,84

B. 0,64

C.

Xem thêm: Điều Hòa Multi Âm Trần Nối Ống Gió Daikin Là Gì? Có Nên Dùng Không?

3,20

D. 1,92

Cho 6,72 gam sắt vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X rất có thể hoà tan về tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:

A. 1,92 gam

B. 3,20 gam

C. 0,64 gam

D. 3,84 gam

Đáp án A

nFe = 0,12 mol → ne mang đến = 0,36 mol; nHNO3 = 0,4 mol → ne nhận = 0,3 mol - vì chưng ne mang lại > ne dìm → fe còn dư → dung dịch X bao gồm Fe2+ cùng Fe3+

- các phản ứng xảy ra là:


→ mCu = 0,03.64 = 1,92 gam

Cho 6,72 gam sắt vào 400ml dung dịch HNO3 1M , làm phản ứng hoàn toàn thu được khí NO (khí duy nhất) với dung dịch A. Hỗn hợp A có thể hòa tan tối đa m gam Cu và tạo thành dung dịch B . Cô cạn hỗn hợp B thu được x gam muối hạt . Tính m , x