Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ 6 điểm khác nhau trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 6 điểm rành mạch trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi rất có thể vẻ được bao nhiêu đường thẳng trải qua 2 vào 6 điểm đã cho. Cũng câu hỏi như vậy tương tự như với 2012 điểm.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ 6 điểm khác nhau trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng


*

Điều khiếu nại chung không có 3 điểm thẳng hàng

2 điểm kẻ 1 hay thẳng

Thêm 1 điều ( 3 điểm) ta kẻ thêm 2 đường thẳng nữa

Thêm 1 điều (4 điểm) ta kẻ thêm 3 mặt đường thẳng nữa

.....

Thếm một điểm (6 điểm) ta kẻ thêm 5 đường thẳng nữa

Vậy với 6 điểm minh bạch ta có thể kẻ được : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 đường thẳng

Và cùng với 2012 điểm rành mạch ta rất có thể kẻ được : 1 + 2 + 3 + ...+ 2011 = (1 + 2011) : 2 x 2011 = 2023066 đường thẳng


*

Bài giải : Với một điểm bất kì trong 6 điểm khác nhau cho trước, ta vẽ được 5 mặt đường thẳng tới những điểm còn lại.

Như vậy với 6 điểm, ta vẽ được 5.6 con đường thẳng tới các điểm còn lại. Nhưng bởi vậy một đường thẳng đã có được tính gấp đôi do đó thực sự chỉ có

5.6 : 2 = 15 ( đường thẳng) Làm tương tự như với ngôi trường hợp có 2012 điểm, ta đc hiệu quả là 2023066 đường thẳng nhé! 


GIẢI

Chọn 1 điều trong 6 điểm nối với 5 điểm còn lại ta được 5 con đường thẳng , mà bao gồm 6 điểm 

=> tất cả 5 x 6 = 30 đường thẳng

Tính vì thế thì số mặt đường thẳng bị tính 2 lần

=> Số mặt đường thẳng thực tế là 

30 : 2 = 15 mặt đường thẳng

Đáp số : 15 đường thẳng

Giải giống như như 6 điểm với 2012 điiểm ta được số đường thẳng thực tế là :

(frac2012 imes20112)= 2023066 con đường thẳng

K mk nha , mk nhanh nhất có thể đó

Kết chúng ta nha


Bài 1: mang lại 4 điểm A,B,C,D phân biệt. Vẽ 2 mặt đường thẳng trải qua 2 vào 4 điểm vẫn cho. Hỏi hoàn toàn có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

Bài 2:Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F phân biệt. Hỏi có bao nhiêu con đường thẳng trải qua 2 vào 6 điểm sẽ cho trong số trường vừa lòng sau?

a) vào 6 điểm không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng?

b) bao gồm 3 điểm trực tiếp hàng, có 4 điểm thẳng hàng

Bài 3: đến n điểm phân biệt trong những số ấy có đúng 7 điểm trực tiếp hàng. Kẻ những đường trực tiếp đi qua những cặp điểm vào n điểm đã cho. Có tất cả 190 đường thẳng. Tra cứu n=?

Mong mọi người giúp mình


Lớp 6 Toán
0
0
+1+)">

cho 5 điểm sáng tỏ ( không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng ) . Hỏi có bao nhiêu đường thẳng trải qua 2 trong 5 điểm bên trên . Hỏi tương tự cho N điểm trong đó không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng mặt hàng ( n > 1 )


Lớp 6 Toán
1
1
+1+)">

cho 5 điểm riêng biệt ( không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng mặt hàng ) . Hỏi gồm bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 vào 5 điểm trên . Hỏi tương tự cho N điểm trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng mặt hàng ( n > 1 )


Lớp 6 Toán
0
0

Cho 30 điểm phân biệt, vào đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm vẽ một con đường thẳng. A) Hỏi vẽ được bn mặt đường thẳng?

b) Cũng hỏi bởi vậy nếu vào 30 đặc điểm đó có đúng 6 điểm trực tiếp hàng.

Xem thêm: Cách Làm Sữa Chua Bằng Sữa Tươi Có Đường, Cách Làm Sữa Chua Từ 100% Sữa Tươi Ngon Nhất


Lớp 6 Toán
1
0

Cho 200 điểm phân biệt , vào đó không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng hàng. Hỏi hoàn toàn có thể kẻ được từng nào đường thẳng trải qua 2 điểm vào 200 điểm sẽ cho


Lớp 6 Toán
1
0

a) mang đến 100 điểm khác nhau trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua nhị điểm ta vẽ được một con đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt đường thẳng?b) Cũng hỏi như câu a) ví như trong 100 đặc điểm đó có đúng 3 điểm thẳng hàng.


Lớp 6 Toán
0
0

cho 15 điểm sáng tỏ trong đó bất kỳ 3 điểm nào cũng không thẳng mặt hàng . Hỏi gồm bao nhiêu mặt đường thẳng thỏa mãn nhu cầu đi qua 2 điểm vào 15 điểm vẫn cho.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Tai Nghe Không Dây, 5 Cách Khắc Phục Lỗi Tai Nghe Bluetooth Cơ Bản


Lớp 6 Toán
1
0

Cho 60 điểm phân biệt, trong các số ấy có đúng 4 điểm trực tiếp hàng. Không tính ra, không có 3 điểm làm sao thẳng hàng. Hỏi hoàn toàn có thể vẽ bao nhiêu đường thẳng đi qua mỗi cặp điểm trong 60 điểm vẫn cho?


Lớp 6 Toán
0
0

a,Cho 5 điểm phân biệt, trong đó không tồn tại ba điểm làm sao thẳng hàng.Cứ qua nhì điểm, ta kẻ một đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu mặt đường thẳng ?

b,Cũng như câu hỏi trên đối với n điểm phân biệt, trong đó không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng.

c,Cho n điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua nhì điểm vào n đặc điểm này ta kẻ một mặt đường thẳng, biết rằng gồm 66 con đường thẳng. Tra cứu n


Lớp 6 Toán
2
0

Lớp học tập trực đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)