Cho 8 3g hỗn hợp x gồm al fe

     

Cho 8,3 gam hỗn hợp X bao gồm Al, sắt (nAl = nFe) vào 100 ml dung dịch Y bao gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau thời điểm phản ứng hoàn thành thu được chất rắn A bao gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A vào hỗn hợp HCl dư thấy tất cả 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và sót lại 28 gam chất rắn không tan B. Mật độ CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là
Bạn đang xem: Cho 8 3g hỗn hợp x gồm al fe

Đặt nAl = nFe = a (mol) → 27a + 56a = 8,3 → a = 0,1 (mol)

Cho rắn A pư với dd HCl dư chỉ gồm Fe pư

BT e: nFe dư = nH2 = 0,05 (mol)

→ nFe pư = nFe bđ - nFe dư = 0,1 - 0,05 = 0,05 (mol)

Xét quá trình hh kim loại tính năng với hh muối có:


*Xem thêm: Cách Giảm Mỡ Chân Nhanh Nhất Tại Nhà Hiệu Quả Trong 3 Ngày, 5 Bí Quyết Giảm Mỡ Bắp Chân Và Đùi Tại Nhà

Bảo toàn e ta có:

∑ ne (KL nhường) = ne (Ag+, Cu2+ nhận)

→ 0,3 + 0,1 = 2a + b (I)

Mặt khác có: mB = 64a + 108b = 28 (II)

giải hệ (I) với (II) được a = 0,1 và b = 0,2

( Rightarrow left{ matrixC_MCu(NO_3)_2 = n_Cu(NO_3)_2 over V_Y = 0,1 over 0,1 = 1(M) hfill cr C_MAgNO_3 = n_AgNO_3 over V_Y = 0,2 over 0,1 = 2(M) hfill cr ight.)
Xem thêm: Việt Đoạn Văn Bày Tỏ Suy Nghĩ Về Thân Phận Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Hiện Nay

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát