Cho Biết Mỗi Gen Quy Định Một Tính Trạng

     

AaBbDdEE × aaBBDdee = (Aa × aa) (Bb × BB) (Dd × Dd) (EE × ee)

= (1Aa : 1aa) (1Bb : 1BB) (1DD : 2Dd : 1Dd) (1Ee)

Số các loại kiểu gene = 2 × 2 × 3 × 1 = 12.

Bạn đang xem: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng

Số một số loại kiểu hình = 2 × 1 × 2 × 1 = 4.


Biết quy trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con bao gồm tỉ lệ phân li kiểu dáng gen là 1 : 1?


Ở người, alen A nằm ở nhiễm nhan sắc thể X luật máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh dịch máu nặng nề đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cặp cha mẹ nào sau đây chắc chắn sẽ quan trọng sinh con bị dịch máu nặng nề đông?


Cho biết quy trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × Aabb mang đến đời con tất cả tỉ lệ mẫu mã gen là:


Một cơ thể đực gồm kiểu gen Ab/aB giảm phân sinh sản giao tử. Biết quy trình giảm phân không xảy ra đột đổi mới nhưng xẩy ra hoán vị gen. Có bao nhiêu tuyên bố sau đó là đúng?

I. Giả dụ chỉ có 1 tế bào bớt phân sinh ra về tối đa 4 một số loại giao tử với tỉ lệ thành phần 1:1:1:1.

II. Có 3 tế bào giảm phân, trong đó có một tế bào gồm hoán vị thì tỉ trọng giao tử là 5:5:1:1.

III. Bao gồm 4 tế bào bớt phân, trong các số đó có 2 tế bào bao gồm hoán vị thì tỉ lệ giao tử là 3:3:1:1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Pha Nước Làm Mát Xe Ô Tô, Làm Sao Để Pha Nước Làm Mát Đúng Cách

IV. Tất cả 5 tế bào giảm phân, trong các số ấy cả 5 tế bào tất cả hoán vị thì tỉ lệ giao tử là 1:1:1:1.


A. 1


B. 2


C. 3


D. 4


Câu 6:


Cho biết quy trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AA × Aa cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là:


A. 1:1


B. 1:2:1


C. 3:1


D. 9:3:3:1


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại goodsmart.com.vn


*

liên kết
thông tin goodsmart.com.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


goodsmart.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Topic Tiếng Anh Về Sức Khỏe Tuyển Chọn, Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề: Sức Khỏe


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goodsmart.com.vn