Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện

     

Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L cùng tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiêu uR; uL; uC khớp ứng là hiệu điện cố tức thời ở nhị đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha của các hiệu điện cụ này là

A uRtrễ pha(fracpi 2)so cùng với uC. B uCtrễ pha π so với uL.C uLsớm pha (fracpi 2)so với uC D uRsớm pha (fracpi 2) so với uL

Phương pháp giải:

Ta gồm giản trang bị vecto của đoạn mạch RLC nối liền là:


*

Từ giản đồ vật ta thấy uC trễ pha π đối với uL; uR trễ trộn (fracpi 2)so cùng với uL mà lại sớm trộn (fracpi 2)so cùng với uC

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có giản thiết bị vecto của đoạn mạch RLC nối tiếp là:


*

Từ giản đồ gia dụng ta thấy uC trễ pha π so với uL; uR trễ trộn (fracpi 2)so cùng với uL nhưng sớm trộn (fracpi 2)so với uC

Do đó,(U_C) trễ pha(pi ) so với(U_L)

Chọn B.

Bạn đang xem: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện

Quảng cáo


*

thắc mắc trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - xem ngay


*

Ta có giản đồ vecto của đoạn mạch RLC nối liền là:

Từ giản đồ vật ta thấy uC trễ trộn π đối với uL; uR trễ pha (fracpi 2)so với uL dẫu vậy sớm pha (fracpi 2)so với uC


Những câu hỏi liên quan lại

Đoạn mạch điện xoay chiều bao gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L với tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu u R , u L , u C tương ứng là điện áp tức tốc ở hai đầu các phần tử R, L với C. Quan hệ nam nữ về pha của những điện áp này là

A. u R sớm trộn π / 2 đối với u L .

B. u L sớm trộn π / 2 đối với u C .

C. u R trễ pha π / 2 đối với u C .

D. u C trễ trộn π / 2 đối với u L .

B.u cấp tốc pha rộng u C là 2 π 3

D.u chậm rãi pha hơn u L là π 3

Đoạn mạch luân phiên chiều bao gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ năng lượng điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu u R , u L , u C khớp ứng là điện áp tức tốc ở hai đầu các thành phần R, L, C. Quan hệ giới tính về pha của các điện áp này là

A. u R sớm pha 0 , 5 π so với u C

B.

Xem thêm: Viết Dấu Bé Hơn Hoặc Bằng, Bé Hơn Hoặc Bằng, Cộng Trừ Excel

u R trễ trộn 0 , 5 π so với u C

C. u L sớm trộn 0,5 π so với u C

D. u C trễ trộn π so với u L


mang lại mạch năng lượng điện xoay chiều AB có điện trở thuần R = 40 3 Ω , tụ điện bao gồm điện dung C = 1 8000 π F cùng cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ bỏ cảm L = 0 , 4 π H mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện cố xoay chiều có dạng u = 160 2 cos 100 πt + π 6 . Biểu thức cường độ mẫu điện trong mạch là

A. i = 2 2 cos 100 πt + π 3 A

B. i = 2 cos 100 πt - π 3 A

C. i = 2 2 cos 100 πt - π 6 A

D. i = 2 2 cos 100 πt - π 3 A

Đặt vào hai đầu đoạn mạch bao gồm R, L, C mắc thông liền nột điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Kí hiệu khớp ứng là điện áp hiệu dụng thân hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L cùng tụ năng lượng điện C. Ví như UL = 2UC = 2√3UR thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch

A. Trễ trộn π/3 so với năng lượng điện áp ở hai đầu đoạn mạch

B. Sớm trộn π/3 so với năng lượng điện áp ở nhì đầu đoạn mạch

C. Sớm pha π/4 so với điện áp ở nhị đầu đoạn mạch

D. Trễ trộn π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch

mang lại mạch điện xoay chiều bao gồm đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần R mắc tiếp liền với đoạn mạch MN gồm cuộn dây không thuần cảm, có điện trở r = R cùng độ từ bỏ cảm L và nối tiếp với đoạn mạch NB cất tụ năng lượng điện C. Cực hiếm hiệu dụng của năng lượng điện áp U A B = U N B . Hệ số hiệu suất trên cuộn dây là k 1 = 0 , 6 . Hệ số năng suất của cả mạch là bao nhiêu

A. 0,923

B. 0,683

C. 0,752

D. 0,854

đến mạch năng lượng điện xoay chiều gồm đoạn mạch AM có điện trở thuần R mắc tiếp nối với đoạn mạch MN bao gồm cuộn dây thuần cảm tất cả điện trở r = R với độ tự cảm L và thông liền với đoạn mạch NB chỉ không tụ C. Quý giá hiệu dụng của năng lượng điện áp UAB = UNB. Hệ số hiệu suất trên cuộn dây là k1 = 0,6. Hệ số công suất của cả mạch là bao nhiêu?


A. 0,923

B. 0,683

C. 0,752

D. 0,854

một quãng mạch chuyển phiên chiều tất cả điện trở thuần R với cuộn dây thuần cảm tất cả độ từ bỏ cảm L mắc nối tiếp, tín đồ ta đặt điện áp chuyển phiên chiều u = 120 2 cos ω t V vào nhị đầu mạch đó. Biết Z L = R .Tại thời gian điện áp liền trên năng lượng điện trở là 60V với đang tăng thì điện áp ngay tức khắc trên tụ là

A. − 60 V

B.

Xem thêm: Tiết Lộ Chiều Cao Cân Nặng Bé 1 Tuổi Cao Bao Nhiêu Cm Là Chuẩn?

− 60 3 V

C. 60 V

D. 60 3 V

đến mạch điện xoay chiều tiếp nối gồm đoạn mạch AM cất điện trở thuần R mắc với đoạn mạch MN đựng cuộn dây ko thuần cảm, gồm điện trở r = R; độ từ bỏ cảm L và đoạn mạch NB chỉ chứa tụ năng lượng điện C. Quý hiếm hiệu dụng của năng lượng điện áp UAB = UNB. Hệ số hiệu suất trên cuộn dây là 0,6. Hệ số hiệu suất của cả mạch bằng