Cho Đoạn Mạch Rlc Mắc Nối Tiếp

     

Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều gồm tần số (f) biến đổi được. Lúc tần số góc (omega = omega _0) thì cường độ loại điện hiệu dụng qua đoạn mạch có mức giá trị cực đại là (I_max). Lúc tần số góc của loại điện của cái điện là (omega = omega _1) hoặc (omega = omega _2) thì loại điện hiệu dụng trong mạch có mức giá trị đều bằng nhau (I_1 = I_2 = dfracI_maxn). Biểu thức của điện trở R phụ thuộc vào vào (L,omega _1,omega _2,n) là
Bạn đang xem: Cho đoạn mạch rlc mắc nối tiếp

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải


+ áp dụng biểu thức việc (omega ) biến chuyển thiên

+ sử dụng định vẻ ngoài Ôm đến toàn mạch: (I = dfracUZ)


Phương pháp giải bài tập luân phiên chiều rlc - bao gồm tần số góc (hay tần số, chu kì) chuyển đổi --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV goodsmart.com.vn


+ Tần số góc khi cường độ loại điện vào mạch có giá trị cực lớn (omega _0 = dfrac1sqrt LC )

+ Hai giá trị của tần số góc mang đến cùng giá bán trị cái điện hiệu dụng trong mạch (I_1 = I_2 = dfracI_maxn) lúc ấy ta có (omega _1.omega _2 = dfrac1LC Rightarrow omega _2L = dfrac1omega _1C)

( Rightarrow Z_L_2 = Z_C_1)

Ta có:

(eginarraylI_1 = dfracI_maxn\ Leftrightarrow dfracUZ_1 = dfracUZn Rightarrow nZ = Z_1\ Leftrightarrow n^2left( R^2 ight) = R^2 + left( Z_L_1 - Z_C_1 ight)^2\ Leftrightarrow n^2R^2 = R^2 + L^2left( omega _1 - omega _2 ight)^2\ Rightarrow R = dfracLleftsqrt n^2 - 1 endarray)


Đáp án nên chọn là: a


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập mạch luân phiên chiều RLC - bao gồm ω (hay f, T) thay đổi Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho đoạn mạch RLC tiếp liền có quý giá các thành phần cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều bao gồm tần số cố kỉnh đổi. Khi tần số góc của cái điện bằng (omega _0) thì cảm phòng và dung kháng có mức giá trị (Z_L = m 100Omega ) với (Z_C = 25Omega ). Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc của loại điện đến giá trị (omega ) bằng:


Mạch năng lượng điện R,L,C nối tiếp, điện áp nhì đầu mạch (u m = m 220sqrt 2 cosomega tleft( V ight)) cùng (omega ) gồm thể thay đổi được. Tính điện áp hiệu dụng 2 đầu R khi biểu thức chiếc điện tất cả dạng (i m = I_0cosomega t):


Mạch năng lượng điện R1L1C1 tất cả tần số cùng hưởng (omega _1) và mạch R2L2C2 gồm tần số cộng hưởng (omega _2) , biết (omega _1 = omega _2) . Mắc thông suốt hai mạch kia với nhau thì tần số cùng hưởng của mạch đang là (omega ). (omega ) tương tác với (omega _1) với (omega _2)theo công thức nào? Chọn giải đáp đúng:


Cho mạch điện bao gồm R, L, C mắc nối tiếp. Mang lại (L = dfrac1pi H, m C = 50mu F) với (R m = 50Omega ) . Đặt vào hai đầu mạch năng lượng điện một năng lượng điện ápxoay chiều (u = 220cos(2pi ft)left( V ight)), trong các số đó tần số f biến đổi được. Lúc (f m = m f_o) thì năng suất trong mạch đạt giá bán trị cực đại Pmax. Lúc đó:
Xem thêm: 11 Bài Hát Thiếu Nhi Đặc Sắc, Giúp Các Bài Hát Về Trường Mầm Non Hay Nhất

Đặt năng lượng điện áp (u m = m Usqrt 2 cosleft( 2pi ft ight)) vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết U,R,L,C ko đổi, f biến đổi được. Khi tần số là 50(Hz) thì dung kháng gấp 1,44 lần cảm kháng. Để công suất tiêu thụ bên trên mạch cực to thì phải điều chỉnh tần số mang đến giá trị bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện (u m = m Usqrt 2 cosleft( 2pi ft ight))(U ko đổi, tần số f chuyển đổi được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc thông suốt gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm L cùng tụ điện tất cả điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm chống và dung kháng của đoạn mạch có mức giá trị lần lượt là (6Omega ) với (8Omega ) . Lúc tần số là f2 thì hệ số hiệu suất của đoạn mạch bởi $1$. Hệ thức tương tác giữa f1 và f2 là:


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều (u m = m U_0cosomega t) có U0 không đổi và ω đổi khác được vào nhị đầu đoạn mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Chuyển đổi (omega ) thì cường độ cái điện hiệu dụng trong mạch lúc (omega = omega _1) bằng cường độ loại điện hiệu dụng trong mạch lúc (omega = omega _2) . Hệ thức đúng là:


Đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC, cuộn dây thuần cảm, biết (L m = m CR^2) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định định, cùng với tần số góc (omega ) vậy đổi, trong mạch bao gồm cùng hệ số hiệu suất với nhì tần số là (omega _1 = 50pi (rad/s)) cùng (omega _2 = 200pi (rad/s)) . Hệ số công suất của mạch là:


Đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC thông suốt , cuộn dây thuần cảm với (CR^2

*
Xem thêm: Ngủ Không Đủ Giấc Thì Bị Gì, Tác Hại Của Việc Ngủ Không Đủ Giấc


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát