Cho đường tròn tâm o bán kính r

     

Cho mặt đường tròn trung tâm (O) bán kính (R = 2cm) và con đường tròn tâm (O') nửa đường kính (R' = 3cm.) Biết (OO' = 6cm.) Số tiếp tuyến thông thường của hai tuyến đường tròn đã mang lại là:


Cho hai đường tròn (left( O;,,R ight)) và (left( O';,,R' ight)) lúc đó ta có:

+) (OO' > R + R') thì hai tuyến phố tròn nằm ko kể nhau hay hai đường tròn không tồn tại điểm chung.

Bạn đang xem: Cho đường tròn tâm o bán kính r

( Rightarrow ) hai tuyến phố tròn bao gồm (4) tiếp con đường chung.

+) (OO' Vị trí kha khá của hai đường tròn --- Xem bỏ ra tiết
*
*
*
*
*
*
*
*Cho hai đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$ với $R > r$cắt nhau tại hai điểm phân minh và $OO" = d$. Chọn khẳng định đúng?


Cho hai tuyến đường tròn $left( O;8,cm ight)$ với $left( O";6cm ight)$ cắt nhau tại $A,B$ sao cho $OA$ là tiếp tuyến của $left( O" ight)$. Độ nhiều năm dây $AB$ là


Cho hai đường tròn (left( I;7cm ight)) và (left( K;5cm ight)). Biết (IK = 2cm). Quan hệ nam nữ giữa hai đường tròn là:


Cho mặt đường tròn $left( O ight)$ bán kính $OA$ và đường tròn $left( O" ight)$ đường kính $OA$.


Cho hai đường tròn $left( O_1 ight)$ cùng $left( O_2 ight)$ tiếp xúc không tính tại $A$ và một đường thẳng $d$ xúc tiếp với $left( O_1 ight);left( O_2 ight)$ theo lần lượt tại $B,C$.

Xem thêm: Nên Ăn Tỏi Đen Lúc Nào Là Tốt Nhất Cho Sức Khỏe, Ăn Tỏi Đen Vào Lúc Nào Tốt Nhất


Cho hai tuyến phố tròn $left( O;20cm ight)$ cùng $left( O";15cm ight)$ giảm nhau tại $A$ và$B$. Tính đoạn nối trung ương $OO"$, biết rằng$AB = 24cm$ và $O$ cùng $O"$ nằm cùng phía so với $AB$ .


Cho nửa con đường tròn $left( O ight)$, 2 lần bán kính $AB$. Vẽ nửa con đường tròn trọng tâm $O"$ 2 lần bán kính $AO$ (cùng phía cùng với nửa con đường tròn $left( O ight)$). Một cát tuyến ngẫu nhiên qua $A$ giảm $left( O" ight);left( O ight)$ theo lần lượt tại $C,D$.


Cho hai đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ tiếp xúc bên cạnh tại $A$. Kẻ tiếp tuyến chung không tính $MN$ với $M in left( O ight)$; $N in left( O" ight)$. điện thoại tư vấn $P$ là điểm đối xứng với $M$ qua $OO"$; $Q$ là điểm đối xứng với $N$ qua $OO"$.

Xem thêm: Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Câu Lạc Bộ 2022, Tổ Chức Sinh Nhật Câu Lạc Bộ


Cho hai đường tròn $left( O ight)$ và $left( O" ight)$ tiếp xúc không tính tại $A$. Kẻ những đường kính $AOB;AO"C$. Gọi $DE$ là tiếp tuyến phổ biến của hai đường tròn $left( D in left( O ight);E in left( O" ight) ight)$. điện thoại tư vấn $M$ là giao điểm của $BD$ cùng $CE$. Tính diện tích tứ giác $ADME$ biết $widehat DOA = 60^circ $ với $OA = 6,cm.$


Cho hai tuyến phố tròn $left( O ight);left( O" ight)$ cắt nhau tại $A,B$, trong những số ấy $O" in left( O ight)$. Kẻ 2 lần bán kính $O"OC$ của mặt đường tròn $left( O ight)$. Chọn xác định sai?


Cho các đường tròn (left( A;10, mcm ight), m left( B;15, mcm ight), m left( C;15,cm ight)) tiếp xúc ngoại trừ với nhau đôi một. Hai tuyến phố tròn (B) cùng (C) xúc tiếp với nhau tại (A"). Đường tròn (left( A ight)) xúc tiếp với mặt đường tròn (left( B ight)) với (left( C ight)) thứu tự tại (C") với (B".)


Cho hai đường tròn (O;5) và (O’;5) cắt nhau trên A và B. Biết OO’=8. Độ dài dây cung AB là


Cho đường tròn trọng điểm (O) bán kính (R = 2cm) và mặt đường tròn trọng điểm (O") bán kính (R" = 3cm.) Biết (OO" = 6cm.) Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho là:


Cho mặt đường thẳng xy và mặt đường tròn (O; R) không giao nhau. điện thoại tư vấn M là một điểm cầm tay trên xy. Vẽ mặt đường tròn 2 lần bán kính OM cắt đường tròn (O) tại A và B. Kẻ (OH ot xy) . Lựa chọn câu đúng.