Cho H2 Và 1 Olefin Có Thể Tích Bằng Nhau

     

Theo (1) ta thấy, sau bội nghịch ứng số mol khí sút một lượng đúng ngay số mol H2 bội phản ứng. Hiệu suất phản ứng là 75% đề nghị số mol H2 làm phản ứng là 0,75 mol. Bởi vậy sau làm phản ứng tổng cộng mol khí là 1+1 – 0,75 = 1,25 mol

Áp dụng định phương pháp bảo toàn trọng lượng ta có : trọng lượng của H2 cùng CnH2n lúc đầu bằng cân nặng của các thành phần hỗn hợp A

M-A= 1.2 + 1. 14n1,25= 23,2.2 => n = 4

Vậy cách làm phân tử olefin là C4H8
Bạn đang xem: Cho h2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho tất cả hổn hợp X tất cả anken với hiđro bao gồm tỉ khối đối với heli bằng 3,33. Mang đến X đi qua bột niken nung nóng đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả tỉ khối đối với heli là 4. CTPT của X là :


A. C2H4


B.C3H6


C.C4H8


D.C5H10


Câu 2:


Cho hiđrocacbon X phản ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo phần trăm mol 1 : 1 thì được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X làm phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên thường gọi của X là


A. But-1-en


B. Etilen


C. But-2-en


D. Propilen


Câu 3:


Hỗn phù hợp X có propin và ankin A bao gồm tỉ lệ mol 1:1. Mang 0,3 mol X tính năng với dd AgNO3/NH3 dư nhận được 46,2 gam kết tủa. Vậy A là:


A. Axetilen


B.But-2-in


C.But-1-in


D.Pent-1-in


Câu 4:


Dẫn 8,96 lít các thành phần hỗn hợp khí X tất cả metan cùng etilen vào hỗn hợp brom dư, thấy dung dịch phai và nhạt màu và còn sót lại 2,24 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đều do(đktc)). Thành phần xác suất thể tích của metan trong X là


A. 25,0%


B. 50,0%


C. 60,0%


D. 37,5%


Câu 5:


1mol hiđrocacbon X đốt cháy cho ra 5mol CO2, 1mol X làm phản ứng với 2mol AgNO3/NH3. Xác định CTCT của X


A.CH2=CH-CH2-C≡C-H


B. H-C≡C-CH2-C≡C-H


C. CH2=CH-CH=CH-CH3


D. CH2=C=CH-CH2-CH3


Câu 6:


Một các thành phần hỗn hợp khí X gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Nếu mang lại 1,792 lít các thành phần hỗn hợp X (ở 00C, 2,5 atm) qua bình chứa dung dịch brom thì thấy cân nặng của bình tăng lên 7 gam. Bí quyết phân tử của 2 olefin là:


A. C2H4 với C3H6


B. C3H6và C4H8


C. C3H8và C3H6


D. C4H8và C5H10
Xem thêm: Sinh Sản Của Chim Cánh Cụt Đẻ Trứng Vào Tháng Mấy, Có Biết Bay Không

Bình luận


comment
*

Dẫn 6,72 lít tất cả hổn hợp propan với but-2-en vào dd brom thì thấy làm mất đi màu 200ml dd brom 0,5M. Phần trăm mỗi hóa học trong hỗn hợp ban sơ là:


*

.


*

Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại goodsmart.com.vn


*

links
thông tin goodsmart.com.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


goodsmart.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để lấy lại password
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Giới Thiệu Về Quê Hương Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Hãy Nói Về Quê Hương Em Hoặc Nơi Em Đang Ở

goodsmart.com.vn