Cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

     

Cho hàm số ( y=f(x) ) tiếp tục trên ( mathbbR ) và tất cả đồ thị của hàm số ( f"(x) ) như hình mẫu vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

*

A. ( f(0)>f(2)>f(-1) )

B. ( f(0)>f(-1)>f(2) )

C. ( f(2)>f(0)>f(-1) )
Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

Theo đồ dùng thị, ta có: ( f(0)-f(-1)=intlimits_-1^0f"(x)dx>0Rightarrow f(0)>f(-1) ) (1)

 ( f(2)-f(-1)=intlimits_-1^2f"(x)dx=intlimits_-1^0f"(x)dx+intlimits_0^2f"(x)dx


Gọi S là hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ dùng thị hàm số (H):y=(x−1)/(x+1) và những trục tọa độ. Khi đó giá trị của S bằng
Cho hàm số ( f(x)=left{ eginalign & 7-4x^3 ext khi ext 0le xle 1 \ & 4-x^2 ext khi ext x>1 \ endalign ight. ). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ vật thị hàm số f(x) và các đường thẳng ( x=0, ext x=3, ext y=0 )
Giá trị dương của thông số m làm sao để cho diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ gia dụng thị của hàm số y=2x+3 và các đường thẳng y=0,x=0,x=m bằng 10 là


Xem thêm: Người Xưa Có Câu Đàn Bà Chớ Kể Thúy Vân, Thúy Kiều Quan Niệm Về Câu Nói Này Thế Nào

Gọi S là hình phẳng số lượng giới hạn bởi vật thị hàm số (H):y=(x−1)/(x+1) và những trục tọa độ. Khi ấy giá trị của S bằng
Cho hàm số ( f(x)=left{ eginalign & 7-4x^3 ext khi ext 0le xle 1 \ & 4-x^2 ext khi ext x>1 \ endalign ight. ). Tính diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi thứ thị hàm số f(x) và các đường thẳng ( x=0, ext x=3, ext y=0 )
Giá trị dương của tham số m thế nào cho diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi vật dụng thị của hàm số y=2x+3 và những đường thẳng y=0,x=0,x=m bằng 10 là
*Xem thêm: Cách Tính Đường Kính Hình Tròn, Cách Để Tính Bán Kính Đường Tròn

Cho hàm số bậc cha y=f(x) bao gồm f′(1)=3 và bao gồm đồ thị như mẫu vẽ bên. Tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của thông số m và m∈<−10;10> để