Cho hàm số y=x^3+3x^2+mx+1

     

Câu 8983: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + mx (1) điều tra khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0 tìm kiếm m để đồ thị hàm số (1) gồm hai điểm rất trị A cùng B, đồng thời khoảng cách từ cội tọa độ O đến trọng tâm G của tam giác AOB nhỏ dại nhất

A.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=x^3+3x^2+mx+1

m = -3

B.

Xem thêm: Phương Nam Resort Bình Dương Review : Không Gian, Phòng, Dịch Vụ

m = 3

C.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Tài Khoản Ch Play (Google Play) Trên Điện Thoại

m = -2

D. m = 2


Giải bỏ ra tiết:

1. Học viên tự giải

2. Y" = 3x2 – 6x + m; ∆y’ = 9 – 3m

Hàm số có 2 điểm cực trị khi m 1 ; y1), B(x2 ; y2) cùng với x1 ; x2 là 2 nghiệm của pt : 3x2 – 6x + m = 0

x1 + x2 = 2 ; x1x2 =

*
 ⇒ G(xG ; yG) ; xG = 
*
; yG = 
*
 = 

⇒ G(

*
 ; ) ⇒ OG2 =  + ()2

OG2 ≥  (∀ m giải thuật sai Bình thường khá hay siêu Hay

*
*
*
*
*
*
*
*

thắc mắc trước Câu tiếp theo sau


*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát