Cho hình chóp s

     

Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình thoi, $O$ là giao điểm của 2 đường chéo và $SA = SC$. Các xác định sau, xác định nào đúng?
Bạn đang xem: Cho hình chóp s

*

Ta có: $SA = SC Rightarrow SAC$ là tam giác cân

Mặt khác: $O$ là trung điểm của $AC$ (tính hóa học hình thoi)

Khi kia ta có: $AC ot SO$

$ Rightarrow left{ eginarray*20cAC ot BD m left( exttính chất hình thoi ight)\AC ot SOendarray ight. Rightarrow AC ot left( SBD ight)$


Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên

*
với
*


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hai tuyến đường thẳng riêng biệt $a, m b$ và mặt phẳng$left( p. ight)$, trong những số đó $a ot left( phường ight)$. Mệnh đề nào sau đây là sai?


Trong không gian cho mặt đường thẳng (Delta ) và điểm (O.) Qua (O) tất cả mấy đường thẳng vuông góc cùng với $Delta$ cho trước?


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác cân tại (C.) cạnh bên (SA) vuông góc với đáy. Gọi (H,,,K) thứu tự là trung điểm của (AB) và (SB.) xác định nào tiếp sau đây sai ?


Cho tứ diện (ABCD.) call (H) là trực trung tâm của tam giác (BCD) với (AH) vuông góc với mặt phẳng đáy. Xác minh nào dưới đấy là đúng ?


Trong không gian cho đường thẳng (Delta ) không bên trong mp (left( p ight)), mặt đường thẳng (Delta ) được điện thoại tư vấn là vuông góc với mp (left( phường ight)) nếu:
Xem thêm: Cách Làm Bánh Da Lợn Khoai Môn, Đậu Xanh Thơm Ngon Tại Nhà

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình thoi trung khu (O.) biết rằng (SA = SC,) (SB = SD.) xác định nào sau đấy là đúng ?


Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (AB,,,BC,,,CD) song một vuông góc với nhau cùng (AB = a), (BC = b,,,,CD = c). Độ lâu năm đoạn trực tiếp (AD) bằng


Cho tứ diện (ABCD) tất cả (AB,,,BC,,,CD) song một vuông góc cùng với nhau. Điểm nào tiếp sau đây cách đều tư đỉnh (A,,,B,,,C,,,D) của tứ diện (ABCD) ?


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm (SA = SB = SC) với tam giác (ABC) vuông trên (B). Vẽ (SH ot left( ABC ight)), (H in left( ABC ight)). Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC$ thỏa mãn nhu cầu $SA m = m SB m = m SC$. Tam giác $ABC$ vuông tại $A$. điện thoại tư vấn $H$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight)$. Chọn xác định sai trong các xác minh sau?


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm các sát bên bằng nhau $SA = SB = SC = SD$. Call (H) là hình chiếu của $S$ lên dưới mặt đáy $ABCD$. Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$ có (SA ot (ABC)) và tam giác $ABC$ không vuông, call $H, m K$ theo lần lượt là trực tâm những tam giác$ABC$ với $SBC$. Những đường thẳng $AH, m SK, m BC$ thỏa mãn:


Cho hình chóp (S.ABC) có những mặt bên tạo với lòng một góc bởi nhau. Hình chiếu (H) của $S$ trên ((ABC)) là


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình thoi, $O$ là giao điểm của 2 đường chéo và $SA = SC$. Các xác minh sau, khẳng định nào đúng?
Xem thêm: Bài Thơ Chiếc Xe Lu - Bài Thơ: Chiếc Xe Lu (Trần Nguyên Đào)

Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA ot left( ABCD ight)$. Phương diện phẳng qua $A$ với vuông góc với $SC$ cắt $SB,SC,SD$ theo đồ vật tự tại $H,M,K$. Chọn khẳng định sai trong các xác minh sau?


Cho hình chóp $S.ABCD$ trong đó $ABCD$ là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). Trong những tam giác sau tam giác nào chưa hẳn là tam giác vuông