Cho hình chóp s

     

Cho hình chóp S.ABC. Call M, N lần lượt là trung điểm của SA cùng BC. P là điểm nằm bên trên cạnh AB thế nào cho APAB=13. Hotline Q là giao điểm của SC với khía cạnh phẳng (MNP). Tính SQSC


Cho hình chóp những S.ABCD tất cả độ lâu năm cạnh đáy bằng a. Call G là giữa trung tâm tam giác SAC. Mặt phẳng chứa AB và đi qua G cắt những cạnh, SC SD theo thứ tự tại M cùng N. Biết mặt mặt của hình chóp tạo ra với lòng một góc bởi 600. Thể tích khối chóp S. ABMN bằng


Cho tứ diện phần lớn ABCD cạnh a. điện thoại tư vấn M là trung điểm của C (như hình vẽ). Tính cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng AC và BM.

Bạn đang xem: Cho hình chóp s


Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. AB = BC = a3, góc SAB = SCB = 900 và khoảng cách từ A mang đến mặt phẳng (SBC) bằng a2. Thể tích khối mong ngoại tiếp hình chóp S.ABC là


Cho hình chóp SABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật cùng với AB = a2và SA=SB=SC=SD=2a. điện thoại tư vấn K là hình chiếu vuông góc của B trên AC, H là hình chiếu vuông góc của K bên trên SA. Tính cosin góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng (BKH).


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, SA = 2a với SA vuông góc với mặt đáy (ABCD). Biết AD = 2a, AB = BC = CD = a. Diện tích s S của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng bao nhiêu?


Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 1. Kề bên SA vuông góc với phương diện phẳng ABCD cùng SC = 5. Tính thể tích khối chóp S. ABCD


Cho hình nón đỉnh S, lòng là con đường tròn (0; 5). Một khía cạnh phẳng đi qua đỉnh của hình nón giảm đường tròn đáy tại hai điểm AB làm sao để cho SA = AB = 8. Tính khoảng cách từ O mang lại (SAB).

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Tức Nước Vỡ Bờ (18 Mẫu), Please Wait


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Mặt mặt SAB là tam giác phần nhiều và bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy. điện thoại tư vấn T là trọng điểm mặt ước ngoại tiếp hình chóp S. ABCD. Hỏi góc giữa hai tuyến đường thẳng TB và BD nằm trong khoảng nào bên dưới đây


Cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông trên A và bao gồm AB=4cm. Tam giác SAB các và năm trong phương diện phẳng vuông góc cùng với (ABC). Rước M nằm trong SC làm thế nào để cho CM=2MS. Khoảng cách giữa hai tuyến phố AC và BM là


Cho hình chóp tam giác S.ABC biết AB=3, BC=4, CA=5. Tính thể tích khối chóp SABC biết những mặt mặt của hình chóp đầy đủ tạo với dưới mặt đáy một góc 300.


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là 1 tứ giác (AB không tuy nhiên song CD). Gọi N là trung điểm của SD, M là trung điểm nằm ở cạnh SB làm thế nào cho SM = 2MB, O là giao điểm của AC với BD. Cặp đường thẳng nào tiếp sau đây cắt nhau.

Xem thêm: Soạn Bài Lớp 8: Phương Pháp Thuyết Minh (Chi Tiết), Soạn Bài Phương Pháp Thuyết Minh (Trang 126)


Cho tứ diện đều ABCD gồm độ lâu năm cạnh bằng 1. điện thoại tư vấn M, N là nhì điểm thuộc những cạnh AB, AC sao để cho mặt phẳng (DMN) vuông góc với khía cạnh phẳng (ABC). Đặt AM = x; AN = y. Kiếm tìm x,y để diện tích toàn phần của tứ diện DAMN nhỏ tuổi nhất.


Cho nhiều diện H hiểu được mỗi mặt của H mọi là những đa giác tất cả số cạnh lẻ và tồn tại ít nhất một mặt có số cạnh khác với các mặt còn lại. Hỏi xác định nào đúng trong những các xác định sau?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, E là trung điểm của SA, F, G thứu tự là các điểm nằm trong cạnh BC, CD (CF :


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam