CHO HÌNH CHÓP SABC CÓ SA VUÔNG GÓC VỚI ĐÁY

     

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông trên B, AB=a, SCA^=60°. ở bên cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy cùng SB sinh sản với dưới mặt đáy một góc 45 độ. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc có sa vuông góc với đáy


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh bằng 2a, cạnh SB vuông góc cùng với đáy và mặt phẳng (SAD) chế tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.


Cho hình chóp S.ABC gồm đáy là tam giác vuông trên A; AB = a; AC = 2a. Đỉnh S biện pháp đều A,B,C; mặt mặt (SAB) hòa hợp với dưới mặt đáy (ABC) góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC.


Cho khối chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân tại S và bên trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh đáy, SA=2a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt mặt SAB là tam giác phần đa và phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Hotline H là trung điểm của AB. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.


Cho hình lăng trụ ABC.A"B"C" có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và AC=2a. Hình chiếu vuông góc của A" cùng bề mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh AB và AA" = a2. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A"B"C" theo a.

Xem thêm: Những Câu Tán Gái Qua Tin Nhắn Hay Nhất, Loạt Tin Nhắn Tán Gái Mới Quen Cực “Mặn”


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi trung tâm O bao gồm cạnh bằng a, góc BAC^=60°,SO⊥(ABCD) và SO = 3a/4. TínhthểtíchkhốichópS.ABCD.


Cho lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" có đáy ABC là tam giác phần lớn cạnh bằng a. Hình chiếu vuông góc của A" trên mặt phẳng (ABC) trùng cùng với trung điểm H của cạnh AB. Góc giữa ở bên cạnh của lăng trụ và mặt dưới bằng 300. Tính thể tích của lăng trụ đã đến theo a.


Cho lăng trụ tứ giác đông đảo ABCD.A"B"C"D" bao gồm cạnh đáy bằng a và bên cạnh bằng 9a. Tính thể tích khối lăng trụ đó.


Cho khối chóp S.ABCD gồm ABCD là hình vuông vắn cạnh 3a. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết góc giữa SC với mặt phẳng (ABCD) bằng 600.

Xem thêm: Bi Kịch Bị Cự Tuyệt Quyền Làm Người Của Chí Phèo, Top 7 Bài Phân Tích Sâu Sắc Nhất


Cho hình chóp tam giác mọi S.ABC có độ nhiều năm cạnh đáy bởi a, ở kề bên bằng 2a. Hotline I là trung điểm cạnh BC. Tính thể tích V của khối chóp S.ABI.


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SD=13a2. Hình chiếu của S lên phương diện phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB. Thể tích khối chóp S.ABCD là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam