CHO HÌNH CHÓP SABCD CÓ ĐÁY LÀ HÌNH VUÔNG CẠNH A SA VUÔNG GÓC (ABCD) SA=A CĂN 3

     

mang lại hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc cùng với đáy với SA = a 3 . Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) bằng:

A. Arcsin 3 5

B. 45 °

C. 60 °

D. 30 °

Các câu hỏi tương từ bỏ

cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình vuông cạnh a, SD=a và SD vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính góc giữa con đường thẳng SAvà khía cạnh phẳng (SBD).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a sa vuông góc (abcd) sa=a căn 3


*

*

*

*

cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, sát bên SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy, góc giữa mặt đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bởi 45° cùng SC = 2a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

đến hình chóp S. ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, lân cận SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy, góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD) bởi 45° cùng SC = 2a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

mang lại hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết BC = a 3 . Bên cạnh SA vuông góc với phương diện phẳng (ABCD) cùng SA = a. Góc giữa SD với mặt phẳng (SAB) là:

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 90o

đến hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông, lân cận SA vuông góc với phương diện phẳng đáy. Đường thẳng SD chế tác với mặt phẳng (SAB)một góc 45°. Hotline I là trung điểm của cạnh CD. Góc giữa hai đường thẳng BI và SD bằng (Số đo góc được làm tròn cho hàng đối kháng vị).


*

mang lại hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O cạnh bởi a, SA=avà SA vuông góc với đáy. Tang của góc giữa mặt đường thẳng SO và mặt phẳng (SAB) bằng

A. 2

B. 2 2

C. 5

D. 5 5


mang lại hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, A D = a 3 , S A vuông góc với khía cạnh phẳng (ABCD), góc giữa mặt đường thẳng SD cùng mặt phẳng (ABCD) bởi 60 0 .Gọi M là trung điểm của cạnh AD. Khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng cm và SB bằng


cho hình chóp SABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc thân SB và dưới đáy bằng 600. Tính khoảng cách h từ bỏ A tới khía cạnh phẳng (SBC)


SA=a 3 với vuông góc với phương diện phẳng đáy. Tính khoảng cách


cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông góc cùng với đáy với SA=2a. Tính khoảng cách từ D cho mặt phẳng (SBC).


mang lại hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với đáy cùng S A = 2 a . Tính khoảng cách từ D mang đến mặt phẳng (SBC).

A. A 5

B. 2 a 5 5

C. 5 a 4

D. a 5 2

mang đến hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, S A = a 3 và vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

A. a 3 2

B. a 2 2

C. a 2

D. a 3

mang lại hình chóp SABCD bao gồm đáy ACBD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với phương diện phẳng đáy, góc thân SB và dưới mặt đáy bằng 60 ° . Tính khoảng cách h từ bỏ A tới mặt phẳng (SBC)

A. H = a 2 2

B. h = a 3 2


C. h = a 2

D. H = a

mang đến hình chóp SABCD tất cả đáy ACBD là hình vuông vắn cạnh α , SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy, góc giữa SB và mặt dưới bằng 600. Tính khoảng cách h tự A tới mặt phẳng (SBC)


Đáp án B


Ta có SABCD=a2và SA=SC2−AC2=a. Thể tích khối chópS.ABCD làVS.ABCD=13.SABCD.SA=13a3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Đáp án bao gồm xác

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

đến tứ diện ABCD tất cả AB vuông góc với phương diện phẳng (BCD). Biết tam giác BCD vuông trên C cùng AB = a62 , AC = a2, CCD = a. điện thoại tư vấn E là trung vai trung phong của AC (tham khảo hình mẫu vẽ bên). Góc giữa con đường thẳng AB cùng DE bằng


cho hình chóp tứ giác số đông S.ABCD có tất cả các cạnh bởi a. Tính góc tạo bởi SA cùng CD.

đến hình lăng trụ phần đông ABC.A’B’C’. Biết khoảng cách từ điểm C

mang đến mặt phẳng (ABC’) bởi a, góc thân 2 mặt phẳng (ABC’) cùng

(BCC’B’) bằng a với cosα=13(tham khảo hình vẽ dưới đây). Thể

tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng


mang lại tứ diện ABCD có các cạnh BA, BC, BD vuông góc

cùng nhau từng đôi một (như hình vẽ mặt dưới). Khẳng định


nào sau đây sai?


mang lại khối chóp S.ABC, trên bố cạnh SA, SB, SC theo lần lượt lấy cha điểm

A", B", C" sao để cho SA" = 13SA , SB" =13SB, SC" =13SC. điện thoại tư vấn V cùng V"

lần lượt là thể tích của các khối chóp S.ABC cùng S.A"B"C". Khi ấy tỉ số V"Vlà

cho tứ diện OABC tất cả OA, OB, OC song một vuông góc cùng với

nhau cùng OA = a, OB = 2a, OC = 3a. Thể tích của khối tứ

diện OABC bằng

đến hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a,

BC =2a, con đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)và

SA =3a . Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng

cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy là tam giác hầu như cạnh bởi a, gọi I là trung điểm của AB, hình chiếu của S lên phương diện phẳng (ABC) là trung điểm H của CI, góc thân SA và dưới đáy bằng45∘ (tham khảo hình vẽ mặt dưới). Khoảng cách giữa 2 con đường thẳng SA và CI bằng:


Hình chóp tứ giác S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a.

Tam giác SAB vuông cân tại S cùng tam giác SCD đều. Tính bán

kính mặt cầu quanh đó tiếp hình chóp S.ABCD.

Xem thêm: Seasons In Vietnam: Weather And Climate In Vietnam: Everything You Need To Know

mang lại khối chóp S.ABC tất cả SA vuông góc với mặt phẳng

(ABC) với SA = a. Đáy ABC nội tiếp trong con đường tròn

tâm I có nửa đường kính bằng 2a (tham khảo hình vẽ). Tính

bán kính mặt mong ngoại tiếp khối chóp S.ABC


mang đến hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a,

cạnh bên SA =a5 , mặt mặt SAB là tam giác cân đỉnh S cùng

thuộc mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Khoảng cách

giữa hai tuyến đường thẳng AD với SC bằng

mang đến tam giác ABCvuôngcân tại A, AB = 2a . Thể tích của khối

tròn xoay tạo ra thành khi quay tam giác ABC xung quanh cạnh AB bằng

mang lại hình chóp tam giác đều S.ABC bao gồm cạnh AB = a,

góc tạo do (SAB) cùng (ABC) bằng 60o. Diện tích s xung

quanh của hình nón đỉnh S và tất cả đường tròn đáy ngoại

tiếp tam giác ABC bằng

Tính thể tích của khối nón tròn chuyển phiên có chiều cao bằng 6 và 2 lần bán kính đường tròn đáy bởi 16.

đến khối chóp S.ABC gồm SA vuông góc với khía cạnh phẳng (ABC)

cùng SA = a. Đáy ABC vừa lòng AB =a3 (tham khảo hình vẽ).

Tìm số đo góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng (ABC).*
Reply
*
7
*
0
*
chia sẻ

Làm nỗ lực nào de phát huy truyền thống

Để phạt huy truyền thống lịch sử hiếu học của dân tộc bản địa ta, những học viên như em - những người còn ngồi trên ghế đơn vị trường, ngày càng phấn đấu không chỉ có vậy học ...


Hỏi ĐápThế nào
Để xoá biểu vật dụng đã tạo thành ta thực hiện

Để xóa biểu thiết bị đã chế tạo ta thực hiên ? Các câu hỏi tương từ Để xóa biểu đồ sẽ tạo, ta thực hiện: A. Thừa nhận phím Delete B. Nháy chuột ...


Cấu nào tiếp sau đây không đúng đắn về Đồng bằng sông Hồng

Đông nam Bộ mới là vùng tập trung nhiều quần thể công nghiệp nhất nước ta nên nhận xét Đồng bởi sông Hồng là vùng đông dân duy nhất do triệu tập nhiều quần thể công ...


Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f ( x 4x sinx)

Các câu hỏi tương tự Hàm số F(x) = ln|sin x – cos x| là 1 nguyên hàm của hàm số A. F ( x ) = sin x + cos x sin x - cos x B. F ( x ) = sin x - cos x sin x + ...


Top 16 siêu thị theme samsung thị trấn Thủy Nguyên tp hải phòng 2022

Bài viết nhận xét Top 16 siêu thị theme samsung huyện Thủy Nguyên tp hải phòng 2022 theo quan điểm cá thể của tác giả Trung Tâm bảo hành ...


ToplistĐịa Điểm Haycửa sản phẩm theme samsungThủy NguyênHải Phòng
Chia rẽ uyên ương không có tội bỏ ông xã có lý

Cùng đọc truyện phân tách Rẽ Uyên Ương Vô Tội, Bỏ chồng Có Lý của tác giả Minh hồ Lãnh Nguyệt tại Trùm Truyện. Mong mỏi bạn có một trải nghiệm xuất sắc tại ...


Brom không tính năng với sắt kẽm kim loại nào
Top đánh giá note 10 plus 5g hàn quốc năm 2022
Top ListTopCrytoGiá ReviewĐánh giá
Ví dụ về tư duy lô ghích của trẻ chủng loại giáo

1. Toán tư duy mang đến trẻ mần nin thiếu nhi là gì? Môn toán rèn luyện tư duy lô ghích trong não bộ con người trải qua các nhỏ số, phép tính, hình học, phương trình… Toán bốn duy ...


Hỏi ĐápVí dụ
Top 20 siêu thị korea thị xã Gio Linh Quảng Trị 2022

Bài viết nhận xét Top 20 cửa hàng korea thị xã Gio Linh Quảng Trị 2022 theo quan lại điểm cá thể của người sáng tác Chợ Kênh 91 đánh ...

Xem thêm: 4 Bài Tóm Tắt Văn Bản Truyện Kiều Của Nguyễn Du Ngắn Nhất, Tóm Tắt Truyện Kiều Của Nguyễn Du Đầy Đủ Nhất


ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng koreaGio LinhQuảng Trị
Quảng cáo

Toplist được quan lại tâm


#1
Top 28 tổng phù hợp de thi vstep b1-b2-c1 pdf 20223 ngày trước
#2
Top 27 hình trạng tóc cho những người răng hô cô bé 20226 ngày trước
#3
Top 28 trang phục truyền thống lịch sử nga con gái 20225 ngày trước
#4
Top 29 hầu sói công ty mèo - chap 12 20225 ngày trước
#5
Top 28 bắt tắt mẩu chuyện bó đũa bởi sơ vật 20225 ngày trước
#6
Top 29 siêu anh hùng đại chiến lmhmod 20226 ngày trước
#7
Top 28 kiếm tìm m nằm trong d làm sao cho ma 2mb bé dại nhất 20225 ngày trước
#8
Top 29 thương nhỏ cá rô đồng tập 23 20221 ngày trước
#9
Top 30 nguyễn duy hưng sinh vào năm bao nhiều 20223 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


shizzzzz là gì - Nghĩa của từ shizzzzz6 ngày trước. Bởiphamnam_lover
Collagen+c type 1 2&3 giá bán bao nhiêu4 ngày trước. BởimrDangxinh
Sách công nghệ 9 lắp đặt mạng năng lượng điện trong nhà PDF5 ngày trước. Bởinguyenmyhit
Top trăng tròn trường cấp 2 huyện Đại Lộc Quảng phái mạnh 20221 ngày trước. BởiMissanhcute
Cách sử dụng smartart trong powerpoint 20165 ngày trước. BởiLamDang2
Vụ đông xuân ra mắt trong khoảng thời gian nào4 ngày trước. Bởimithungbmt
Hai vòi cùng chảy vào bể không tồn tại nước sau 3h thì đầy bể6 ngày trước. Bởinguyentrongtop
Vừa bị năng khiếu nại, vừa bị lớn cáo là gì4 ngày trước. BởiKinh_hienhit
Top 20 siêu thị socola tphcm Quận Thanh Khê Đà Nẵng 20221 tuần trước. Bởimitmytop
Viết một đoạn văn ngắn trình diễn cảm thừa nhận của em về sứ mệnh của người mẹ20 giờ đồng hồ trước. Bởiphamnamvt

Chủ đề


Hỏi ĐápLà gìMẹo HayCáchToplistNghĩa của từĐịa Điểm HayHọc TốtCông NghệHọcReviewBài TậpTop ListMáyKhỏe ĐẹpCrytoSản phẩm tốtBao nhiêuGiá Ngôn ngữTopXây ĐựngỞ đâuNhàTiếng anhDịch trên saoHướng dẫnSo SánhMáy tínhBao lâuLà aiVì saoBài tậpListThế nàoMón NgonSo sánhLaptopĐại họcKhoa HọcSách Phương trìnhThuốcNghĩa là gìPhương phápGiới TínhSonĐánh giáXây
Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng buôn bản hội


Bản quyền © 2021 goodsmart.com.vn Inc.