Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A Sa Vuông Góc (Abcd)

     

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), (SA ot left( ABCD ight)), (SA = asqrt 6 ). điện thoại tư vấn (alpha ) là góc thân (SC) cùng (mpleft( SAB ight)). Chọn xác minh đúng trong các xác minh sau?


Bước 1: minh chứng (BC ot left( SAB ight)) rồi suy ra góc giữa đường thẳng (SC) cùng mặt phẳng (left( SAB ight)).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a sa vuông góc (abcd)

Bước 2: Tính góc ở trên dựa vào các tỉ số lượng giác trong tam giác vuông.


*

Bước 1:

Do (BC ot left( SAB ight))

( Rightarrow) B là hình chiếu của C lên $(SAB)$

Mà S là hình chiếu của chính nó lên $(SAB)$.

( Rightarrow) (SB) là hình chiếu của (SC) lên (left( SAB ight))

( Rightarrow) Góc thân $SC$ và $(SAB)$ là góc giữa $SC$ cùng $SB$ và bởi (widehat BSC)

Bước 2:

Ta có:

$SB = sqrt SA^2 + AB^2 = sqrt 6a^2 + a^2 = asqrt 7 $

Xét tam giác (SBC) có

( an widehat BSC = dfracBCSB = dfracaasqrt 7 = dfrac1sqrt 7 .)


Đáp án đề xuất chọn là: b


*


Một số em hoàn toàn có thể sẽ xác minh nhầm góc $widehat SCB$ là sai.


...

Xem thêm: Cụm Từ Take For A Ride Là Gì, Take For A Ride Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases


Bài tập bao gồm liên quan


Góc giữa mặt đường thẳng cùng mặt phẳng Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên cùng

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho tứ diện (ABCD) tất cả cạnh $AB$, $BC$, $CD$ bằng nhau và vuông góc cùng nhau từng song một. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?


Cho tam giác (ABC) vuông cân nặng tại (A) và (BC = a.) trên tuyến đường thẳng qua (A) vuông góc cùng với (left( ABC ight)) mang điểm (S) làm sao cho $SA = dfracasqrt 6 2$. Tính số đo góc giữa con đường thẳng (SA) và (left( ABC ight))


Cho hình chóp $S.ABC$ tất cả đáy $ABC$ là tam giác vuông cạnh huyền $BC = a$. Hình chiếu vuông góc của (S) lên $left( ABC ight)$ trùng cùng với trung điểm$BC$. Biết $SB = a$. Tính số đo của góc giữa $SA$ với $left( ABC ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$, lòng $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh bằng (a) và $SA ot left( ABCD ight)$. Biết (SA = dfracasqrt 6 3). Tính góc giữa $SC$ và $left( ABCD ight)$.


Cho hình chóp $S.ABC$ gồm đáy $ABC$ là tam giác đa số cạnh $a$. Hình chiếu vuông góc của $S$ lên $left( ABC ight)$ trùng với trung điểm $H$ của cạnh $BC$. Biết tam giác $SBC$ là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa$SA$và $left( ABC ight).$


Cho hình lập phương(ABCD.A"B"C"D"). điện thoại tư vấn $alpha $ là góc thân $AC"$ cùng mp $left( A"BCD" ight).$ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


Trong các mệnh đề sau mệnh đề làm sao đúng?


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (SA ot left( ABCD ight)) với đáy (ABCD) là hình chữ nhật. Hotline (O) là tâm của (ABCD) với (I) là trung điểm của (SC). Xác định nào tiếp sau đây sai ?


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình vuông vắn cạnh (a), (SA ot left( ABCD ight)), (SA = asqrt 6 ). Hotline (alpha ) là góc giữa (SC) và (mpleft( SAB ight)). Chọn khẳng định đúng vào các khẳng định sau?


Cho hình chóp (S.ABCD), với đáy (ABCD) là hình bình hành chổ chính giữa (O;AD,SA,AB) đôi một vuông góc (AD = 8,SA = 6). ((P))là phương diện phẳng qua trung điểm của (AB) cùng vuông góc với (AB). Tiết diện của ((P)) cùng hình chóp có diện tích bằng?


Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác đông đảo cạnh (a) và (SA = SB = SC = b). Call (G) là trọng tâm (Delta ABC). Độ nhiều năm (SG) là:


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác đầy đủ cạnh (a) cùng (SA = SB = SC = b). Gọi G là trung tâm (Delta ABC). Xét phương diện phẳng ((P)) đi qua (A) cùng vuông góc với (SC). Tra cứu hệ thức tương tác giữa (a) và (b) để ((P)) cắt (SC) trên điểm (C_1) nằm trong lòng (S) cùng (C).

Xem thêm: Mua Cân Ở Đâu Hà Nội Chất Lượng, Giá Tốt? Địa Chỉ “Chọn Mặt Gửi Vàng”


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông. Mặt mặt (SAB) là tam giác đều sở hữu đường cao (SH) vuông góc với (mp(ABCD)). Call (alpha ) là góc thân (BD) với (mp(SAD)). Chọn khẳng định đúng trong các xác định sau?


Cho tứ diện (ABCD) đều. Hotline (alpha ) là góc thân (AB) và (mp(BCD)). Chọn xác minh đúng vào các xác minh sau?


Cho hình lập phương (ABCD.A_1B_1C_1D_1). Hotline $alpha $ là góc giữa $AC_1$ và mp$left( ABCD ight)$. Chọn khẳng định đúng trong các xác minh sau?


Cho hình thoi $ABCD$ bao gồm tâm $O,widehat ADC = 60^0,AC = 2a$. Lấy điểm $S$ ko thuộc $left( ABCD ight)$ sao cho $SO ot left( ABCD ight)$. điện thoại tư vấn (alpha ) là góc giữa đường thẳng (SB) cùng mặt phẳng (left( ABCD ight)) và ( an alpha = dfrac12). Hotline (eta ) là góc thân $SC$ với $left( ABCD ight)$, chọn mệnh đề đúng:


Cho hình chóp (S.ABC) gồm đáy (ABC) là tam giác vuông tại (B), (AB = a), (BC = 2a), (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy với (SA = sqrt 15 a) (tham khảo hình bên)

*

Góc giữa đường thẳng (SC) với mặt phẳng lòng bằng


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc cùng với (ABCD) và SA=2a. điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm tam giác SAB, (alpha ) là góc tạo vày đường thẳng CG cùng mặt phẳng (SAC). Tính (sin alpha ).


Cho tam giác $A B C$ vuông trên (A). Khía cạnh phẳng ((P)) chứa $B C$ và phù hợp với mặt phẳng ((ABC)) góc (alpha left( {0^0

Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") (tham khảo hình vẽ). Góc giữa hai đường thẳng (A"C") cùng (BB") bằng