Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 15 68

     

C + H2O →t° CO + H2x        →                   x →       x    mol

C + 2H2O →t° CO2 + 2H2y    →           y     →    2y

→ nX = 2x + 3y = 15,6822,4= 0,7 (1)

nNO = 8,9622,4= 0,4 mol

Bảo toàn electron: 2.nCu = 3.nNO

⇒ 2.nCu = 3.0,4 ⇒ nCu = 0,6 mol

nCu = nO (trong oxit làm phản ứng) = nCO +nH2

⇒ 0,6 = 2x + 2y (2)

Từ (1) cùng (2) → x = 0,2 cùng y = 0,1

→ %VCO = 0,20,7.100%= 28,57%
Bạn đang xem: Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 15 68

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho khá nước trải qua than rét đỏ thu được tất cả hổn hợp khí X tất cả CO2, CO, H2. Cục bộ lượng khí X toàn diện khử không còn 48 gam Fe2O3 thành Fe với thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong các thành phần hỗn hợp khí X là:


Câu 2:


Cho 4,48 lít khí teo (ở đktc) nhàn rỗi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản nghịch ứng gồm tỉ khối so với hiđro bởi 20. Bí quyết của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong các thành phần hỗn hợp khí sau phản bội ứng?


Câu 3:


Cho 22,4 lít tất cả hổn hợp X bao gồm hai khí CO, CO2 đi qua than rét đỏ (không xuất hiện không khí) nhận được khí Y rất có thể tích rộng thể tích X là 7,84 lít (thể tích khí đo được ngơi nghỉ đktc). Dẫn Y đi qua dung dịch Ca(OH)2 hoàn toản thì thu được dung dịch chỉ đựng 20,25 gam Ca(HCO3)2. Thành phần phần trăm về thể tích của khí teo trong các thành phần hỗn hợp X là:


Câu 4:


Thổi tương đối nước qua than nóng đỏ thu được các thành phần hỗn hợp khí X thô (H2, CO, CO2). Cho X qua hỗn hợp Ca(OH)2 thì còn lại hỗn vừa lòng khí Y khô (H2, CO). Một lượng khí Y chức năng vừa không còn 20,8 gam Fe2O3 thấy tạo thành 4,86 gam nước. Nguyên tố % thể tích khí CO2 vào X là:


Câu 5:


Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 hóa học bột màu trắng: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước cùng khí CO2 thì hoàn toàn có thể nhận được mấy chất?


Câu 6:


Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy đề xuất vừa đầy đủ 17,92 lít khí co (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Tổng hợp hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng dư thu được 20,16 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit MxOy là:


Câu 7:


Cho tương đối nước đi qua than nung nóng đỏ sau khi thải trừ hơi nước nhận được 17,92 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có CO2, co và H2. Kêt nạp X vào dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 35,46 gam kết tủa và gồm V lít khí Y bay ra. Mang lại Y tính năng với CuO dư nung lạnh sau phản nghịch ứng thấy trọng lượng chất rắn giảm m gam. Giá trị của m là:


Câu 8:


Trong bình bí mật chứa 0,5 mol co và m gam hỗn hợp X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3 (trong kia số mol FeO ngay số mol Fe2O3). Đun rét bình tính đến khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thì khí trong bình tất cả tỉ khối đối với khí CO thuở đầu là 1,457. Cực hiếm của m là:


Câu 9:
Xem thêm: Things Started To Go Wrong As Soon As We Got To The Hotel, Ten Amazing Things That Can Go Wrong At Five

Hỗn phù hợp X tất cả CuO với Fe2O3, Hòa tan trọn vẹn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng nhận được dung dịch đựng 85,25 gam muối. Khía cạnh khác, ví như khử trọn vẹn 22 gam X bởi CO dư, cho hỗn hợp khí nhận được sau bội nghịch ứng lội thư thả qua hỗn hợp Ba(OH)2 (dư) thì nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là:


Câu 10:


Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,12 mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 nung nóng, nhận được 14,352 gam hỗn hợp rắn Y cùng 0,138 mol CO2. Hài hòa hết Y vào hỗn hợp HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Quý hiếm của V là:


Câu 11:


Khi cho 3,36 lít (đo sinh hoạt đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm N2, teo và CO2 trải qua CuO dư đốt nóng, rồi sục vào dung dịch nước vôi trong dư, thì chiếm được 10 gam kết tủa và 4,8 gam đồng. Thành phần % về thể tích của N2 trong các thành phần hỗn hợp X là giá trị nào bên dưới đây?


Câu 12:


Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X bao gồm CuO, Fe2O3, MgO yêu cầu dùng đầy đủ 225 ml dung dịch HCl 2M. Khía cạnh khác, giả dụ đốt nóng 12 gam X vào khí teo dư để phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nhận được 10 gam hóa học rắn Y. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong các thành phần hỗn hợp X bằng:


Câu 13:


Thổi tương đối nước qua than nóng đỏ thu được tất cả hổn hợp khí X khô (H2, CO, CO2). Cho X qua dung dịch Ca(OH)2 thì sót lại hỗn thích hợp khí Y thô (H2, CO). Một lượng khí Y tác dụng vừa hết 8,96 gam CuO thấy chế tạo ra thành 1,26 gam nước. Nguyên tố % thể tích khí CO2 vào X là:


Câu 14:


Hỗn hòa hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4.Cho khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, cho đến khi phản ứng trả toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 quánh nóng dư thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch đựng 18 gam muối. Quý giá của m là:


Câu 15:


Dẫn luồng khí CO trải qua hỗn hợp bao gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời hạn thu được chất rắn X cùng khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X làm phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử nhất ở đktc). Quý giá của V là:


Hỏi bài
*

ra mắt
links
chế độ


Xem thêm: Ứng Dụng Học Online Miễn Phí, Ngoài Zoom, Có Thể Học Online Bằng Ứng Dụng Nào

liên kết