Cho hơi nước qua than nóng đỏ

     
*Bạn đang xem: Cho hơi nước qua than nóng đỏ

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ Anh 12 vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12


Xem thêm: Just A Moment - C2H4 + H2O = C2H4(Oh)2 + H2

*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi cho hơi nước đi qua than rét đỏ, thu được hỗn hợp khí X có CO, CO2 với H2. Cho toàn cục X qua bình đựng dung dịch nước vôi dư thu được 10 gam kết tủa. Khí không trở nên hấp thụ thoát ra được dẫn qua ống đựng CuO (dư) nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan toàn thể Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) thu được 8,96 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích khí co trong X là

A 57,25%.B 28,57%.C 18,47%.D 14,29%.


Xem thêm: Chế Biến Món Ngon Từ Thịt Lợn Đậm Đà Khó Cưỡng, Các Món Ngon Từ Thịt Heo

Phương pháp giải:

Cách 1: Tính theo PTHH

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ:

C + H2O → co + H2

C + 2H2O → CO2 + 2H2

Hỗn đúng theo X chứa: CO; CO2 với H2

CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 ↓ + H2O

CO + CuO dư → Cu + CO2 (đun nóng)

H2 + CuO dư → Cu + H2O (đun nóng)

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cách 2: sử dụng bảo toàn electron

nCO2 = nCaCO3

Hỗn đúng theo X chứa: teo (x mol); H2 (y mol) với CO2 (0,1 mol)

- Bảo toàn e đến phản ứng của C cùng với H2O → 2nH2 = 2nCO + 4nCO2 → (1)

- trong pư khử CuO bởi CO, H2: nCu = nCO + nH2 = x + y (mol)

- Bảo toàn e cho pư của Cu với HNO3 → 2nCu = 3nNO → (2)


Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1: Tính theo PTHH

Cho khá nước đi qua than nóng đỏ:

C + H2O → teo + H2

a → a

C + 2H2O → CO2 + 2H2

b → 2b

Hỗn hợp X chứa: teo (a mol); CO2 (b mol) và H2 (a + 2b mol)

CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 ↓ + H2O

b → b = 0,1 mol

CO + CuO dư → Cu + CO2 (đun nóng)

a → a

H2 + CuO dư → Cu + H2O (đun nóng)

(a+2b) → (a+2b)

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(2a+2b) → 2/3.(2a+2b)

Vậy ta có: (left{ eginarraylb = 0,1\n_NO = frac23left( 2 ma + 2b ight) = 0,4endarray ight. o left{ eginarrayla = 0,2\b = 0,1endarray ight.)

Hỗn phù hợp X chứa: co (0,2 mol); CO2 (0,1 mol) cùng H2 (0,4 mol)

⟹ %VCO = 28,57%

Cách 2: thực hiện bảo toàn electron

nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol

Hỗn đúng theo X chứa: teo (x mol); H2 (y mol) với CO2 (0,1 mol)

- Bảo toàn e mang lại phản ứng của C với H2O → 2nH2 = 2nCO + 4nCO2 → 2y = 2x + 0,4 (1)