Cho Hỗn Hợp K2Co3 Và Nahco3 Tỉ Lệ Mol 1 1

     

Cho tất cả hổn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 chiếm được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm thong dong dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến khi không thể khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn thể Y làm phản ứng toàn diện với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là


$2H^ + + CO_3^2 - xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$H^ + + HCO_3^ - xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

+) từ số mol HCl => PT (1)

$HCO_3^ - + OH^ - o CO_3^2 - + H_2O$

+) tự số mol NaOH => PT (2)

$K_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 o BaCO_3 downarrow + 2KHCO_3$


$n_K_2CO_3 = n_NaHCO_3 = a,mol;,n_Ba(HCO_3)_2 = b,mol o left{ egingatheredn_CO_3^2 - = a,mol hfill \n_HCO_3^ - = (a + 2b),mol hfill \ endgathered ight.$

$2H^ + + CO_3^2 - xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$H^ + + HCO_3^ - xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$n_HCl = 0,5.0,56 = 0,28,mol o 2a + (a + 2b) = 0,28,,,(1)$

$HCO_3^ - + OH^ - xrightarrowCO_3^2 - + H_2O$

$,n_NaOH = 0,2.1 = 0,2,mol o a + 2b = 0,2,,,(2)$

$ (1),(2) o a = 0,04;,,b = 0,08$

$K_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2xrightarrowBaCO_3 downarrow + 2KHCO_3$

0,04 0,08 → 0,04

$m_BaCO_3 = 0,04.197 = 7,88,g$


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1


Bài tập bao gồm liên quan


Ôn tập chương 6 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức chung của oxit sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA là


Phát biểu làm sao sau đó là sai?


Phát biểu như thế nào sau đó là đúng?


Kim các loại nào tiếp sau đây tan không còn trong nước dư ở ánh nắng mặt trời thường?


Dung dịch nào tiếp sau đây khi phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được kết tủa trắng?


Từ nhì muối X với Y thực hiện các phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X, Y tương xứng là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) mang lại dung dịch NaCl vào hỗn hợp KOH.

(II) đến dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl cùng với điện rất trơ, gồm màng ngăn.

Xem thêm: Tác Dụng Của Đậu Đen Xanh Lòng & Hướng Dẫn Uống Nước Đậu Đen Xanh Lòng

(IV) cho Cu(OH)2 vào hỗn hợp NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào hỗn hợp Na2CO3.

(VI) cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Xem thêm: Xưởng Sx Giường Tủ Nhựa Cho Bé Thanh Lý Tủ Quần Áo Nhựa Cho Em Bé Giá Rẻ

Các thí nghiệm phần đa điều chế được NaOH là:


Một ly nước tất cả chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho tới khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn sót lại trong cốc


Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Quý hiếm của a là


Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, xuất hiện m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong các số ấy có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch có K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn cục Y công dụng với hỗn hợp BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Quý giá của x là


Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M cùng KHCO3 1M. Bé dại từ từ bỏ từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, xuất hiện V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


Cho các thành phần hỗn hợp K2CO3 cùng NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 chiếm được kết tủa X với dung dịch Y. Thêm thong thả dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến khi không còn khí bay ra thì hết 560 ml. Biết tổng thể Y bội phản ứng toàn diện với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cân nặng kết tủa X là


Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa những chất tan có nồng độ mol bởi nhau. Hai kim loại trong X là


Cho 7,1 gam láo lếu hợp gồm một kim loại kiềm X với một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết cùng với lượng dư dung dịch HCl loãng, chiếm được 5,6 lít khí (đktc). Sắt kẽm kim loại X, Y là


X là sắt kẽm kim loại thuộc phân nhóm thiết yếu nhóm II (hay nhóm IIA). đến 1,7 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại X và Zn chức năng với lượng dư hỗn hợp HCl, có mặt 0,672 lít khí H2 (đktc). Phương diện khác, khi đến 1,9 gam X chức năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là:


Hỗn vừa lòng X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm cùng một kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z gồm H2SO4 cùng HCl, trong những số đó số mol của HCl gấp đôi lần số mol của H2SO4. Th-nc dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam tất cả hổn hợp muối. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X cùng kết tủa Y. đến từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X cho khi bước đầu có khí hiện ra thì không còn V ml. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của V là


Nung 12,95 gam muối hạt M(HCO3)2 ở ánh sáng cao đến cân nặng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 nhận được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.