Cho Hỗn Hợp K2Co3 Và Nahco3

     

Câu 10762: Cho hỗn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm nhàn dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không thể khí thoát ra thì không còn 560 ml. Biết toàn bộ Y bội nghịch ứng hoàn toản với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cân nặng kết tủa X là

A.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp k2co3 và nahco3

3,94 gam

B. 7,88 gam

C.

Xem thêm: Mắt Xích Hay Mắc Xích Hay Mắt Xích Chỉ Khỏe Bằng Mắt Xích Yếu Nhất Của Nó"

11,28 gam

D.

Xem thêm: Họ Tất Cả Các Nguyên Hàm Của (Sinx)^2, Tìm Nguyên Hàm

9,85 gam


Giải đưa ra tiết:

Do Y bội nghịch ứng cùng với 0,2 mol NaOH bắt buộc nHCO3-=0,2 mol

→Số mol HCl làm phản ứng với CO3 = 0,28 - 0,2 = 0,08 → nCO3 = 0,04mol

Đặt nK2CO3 = x→nKHCO3 = x; nBa(HCO3)2 = y → x + 2y = 0,2; x = 0,04 → y = 0,08 → m = 0,04 . 197 = 7,88g → B.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát