CHO HỖN HỢP X GỒM AL VÀ MG

     
*Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm al và mg

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 giờ Anh 12 đồ lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ Anh 11 đồ gia dụng lí 11

Câu hỏi Cho hỗn hợp X tất cả Al với Mg công dụng vừa đầy đủ với 1,344 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có O2 và Cl2 (biết dY/H2 = 27,375). Sau bội nghịch ứng nhận được 5,055 gam chất rắn. Phần trăm trọng lượng của Mg trong hỗn hợp X là

A 57,1%.B 42,9%.C 54,2%.D 45,8%.


Xem thêm: Kể Về Một Món Quà Sinh Nhật Ý Nghĩa Sâu Sắc Với Em, Bài Văn Kể Về Món Quà Sinh Nhật Mà Em Thích Nhất

Phương pháp giải:

Từ số mol tất cả hổn hợp khí và tỉ khối tính được số mol mỗi khí

Đặt ẩn số mol từng kim loại, lập hệ phương trình:

+ cân nặng hỗn hợp

+ Bảo toàn e


Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm MY = 27,375.2 = 54,75

Đặt số mol của O2 với Cl2 theo lần lượt là a và b (mol)

Ta bao gồm hệ phương trình: (left{ eginarrayln_Y = a + b = dfrac1,34422,4 = 0,06\m_Y = 32 ma + 71b = 0,06.54,75 = 3,285endarray ight. o left{ eginarrayla = 0,025\b = 0,035endarray ight.)

Đặt số mol của Al cùng Mg theo thứ tự là x với y (mol)

+) BTKL: mchất rắn = mX + mY ⇔ 27x + 24y + 3,285 = 5,055 (1)

+) quá trình trao đổi e:

Al0 → Al+3 + 3e O2 + 4e → 2O-2

Mg0 → Mg+2 + 2e Cl2 + 2e → 2Cl-

Áp dụng bảo toàn e: 3nAl + 2nMg = 4nO2 + 2nCl2 ⇔ 3x + 2y = 4.0,025 + 2.0,035 (2)

Giải (1) (2) được x = 0,03 và y = 0,04

( o \% m_Mg = dfrac0,04.240,03.27 + 0,04.24.100\% = 54,2\% )

Đáp án C


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - coi ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ cơ chế


Xem thêm: Cách Chăm Sóc Hoa Đỗ Quyên Trong Chậu Đẹp, Kỹ Thuật Và Chăm Sóc Hoa Đỗ Quyên Trong Chậu

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép goodsmart.com.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.