Cho Hỗn Hợp X Gồm Cu Ag Fe Al

     

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 10.8 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Cu và kim loại M (khối lượng của M bự hơn khối lượng của Cu) tác dụng với hỗn hợp HCl dư, thu dược 2,912 lít khí (đktc). Ví như cho hỗn hợp A này tác dụng hết với hỗn hợp H2SO4 đặc, đun cho nóng thì thu được 5,6 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Phương diện khác, nếu đến 5,4 gam tất cả hổn hợp A tính năng với 160 ml AgNO3 1M thu được m gam chắt rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, kim loại M không tồn tại hóa trị (I) trong những hợp chất. Xác định giá trị m


Câu 2:


Hỗn phù hợp A gồm các khí metan, etilen cùng axetiien. Dẫn thong thả 2,8 lít hồn hợp, A (đktc) qua bình chứa dung dịch brom, thấy bình brom bị phai màu và có trăng tròn gam brom thâm nhập phản ứng. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn 5,6 lít A (đktc) rồi cho toàn cục sản phẩm cháy qua bình đựng 180 gam hỗn hợp NaOH 20% sau thí nghiệm thu sát hoạch được dung dịch đựng NaOH với mật độ 2,75%. Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A


Câu 3:


Cho các thành phần hỗn hợp muối gồm K2CO3, MgCO3 và BaCO3. Trình bày cách thức điều chế các kim loại cá biệt (các hóa chất vả diêu kiện quan trọng coi như tất cả đủ)


Câu 4:


Dẫn nhàn hạ khí CO2, vào V ml dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn trọng lượng kết tủa theo số mol CO2 như sau:


Câu 5:


Hỗn thích hợp X chứa 3 este số đông mạch hở và không phân nhánh (không đựng nhóm chức khác). Để bội phản ứng cùng với 41,24 gam X bắt buộc dùng 280ml hỗn hợp NaOH 2M (đun nóng), thu được hỗn hợp muối Y và hỗn hợp Z cất 3 ancol no. Trộn tất cả hổn hợp Y với vôi tôi xút dư, đun nóng, nhận được 11,2 lít (đktc) một chất khi độc nhất là hidrocacbon đơn giản dễ dàng nhất. Phương diện khác, để đốt cháy 41,24 gam X đề nghị dùng 42,784 lít O2 (đktc). Tính nhân tố % về cân nặng các ancol bao gồm trong hỗn hợp Z.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm cu ag fe al


Câu 6:


Cho m gam bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2M sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Khẳng định giá trị của m.


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại goodsmart.com.vn


*

liên kết
tin tức goodsmart.com.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


goodsmart.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: 5 Năm Là Bao Nhiêu Giờ, Phút, Giây? Cách Tính Chính Xác


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Em Có Nhận Xét Gì Về Tình Hình Văn Học Thời Lê Sơ ? Em Có Nhận Xét Gì Về Tình Hình Văn Học Thời Lê Sơ


Quên mật khẩu


Nhập showroom email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
đem lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


goodsmart.com.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goodsmart.com.vn