Cho m gam hỗn hợp al và na vào nước dư

     

Cho m gam lếu hợp có Al cùng Na vào nước dư, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2­ (đktc) cùng 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là :


+) nNa = x mol => nAl làm phản ứng = x mol

+) Bảo toàn e: nNa + 3nAl = 2nH2 => x + 3x = 0,1.2 => x = 0,05 mol

+) mhỗn thích hợp đầu = mAl dư + mAl pứ + mNa = 2,35 + 0,05.27 + 0,05.23 = 4,85 gam


Chất rắn không tan là Al

Gọi nNa = x mol => nAl bội phản ứng = x mol

Bảo toàn e: nNa + 3nAl = 2nH2

mhỗn hòa hợp đầu = mAl dư + mAl pứ + mNa = 2,35 + 0,05.27 + 0,05.23 = 4,85 gam


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng do dự tìm hiểu tham gia thi chưa biết hỏi ai?

Bạn nên lộ trình ôn thi bài bản từ những người dân am hiểu về kì thi với đề thi?

Bạn phải thầy cô đồng hành suốt quy trình ôn luyện?

Đấy là vì sao Vừng ơi - goodsmart.com.vn đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi review năng lực để giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ cơ phiên bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ kín đáo lượng kỹ năng và kiến thức bởi khối hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyềnKết phù hợp học can dự live, giáo viên nhà nhiệm cung ứng trong suốt vượt trình

Miễn phí hỗ trợ tư vấn - TẠI ĐÂY


...

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp al và na vào nước dư


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập nhôm cùng hợp hóa học của nhôm tác dụng với hỗn hợp kiềm Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên cùng

*


Đăng ký tư vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để nhận được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ


Dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M để hòa chảy hết tối đa m gam Al2O3. Quý hiếm của m là


Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Cho 200 ml hỗn hợp AlCl3 1,5M công dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa chiếm được là 15,6 gam. Giá trị lớn số 1 của V là


Hòa rã 8,6 gam hỗn hợp kim loại K với Al vào nước, sau làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 4,48 lít khí (đktc) với m gam hóa học không tan. Giá trị của m là


Cho m gam láo lếu hợp có Al với Na vào nước dư, sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 2,24 lít khí H2­ (đktc) cùng 2,35 gam hóa học rắn không tan. Quý hiếm của m là :


X gồm cha và Al. Mang đến m gam X vào nước dư, sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc). Khía cạnh khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Cực hiếm của m là


Một tất cả hổn hợp X gồm Na, Al với Fe (với tỉ trọng mol Na với Al tương ứng là 5 : 4) công dụng với H2O dư thì chiếm được V lít khí, dung dịch Y và hóa học rắn Z. Mang đến Z công dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0,25V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần % theo khối lượng của sắt trong hỗn hợp X là


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,14 mol AlCl3, nhận được m gam kết tủa. Phương diện khác, mang đến 1,5V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch cất 0,14 mol AlCl3, chiếm được 0,75m gam kết tủa. Quý giá của V là


Tiến hành 2 thí nghiệm: phân tích 1: đến 100 ml dung dịch AlCl3 x (mol/l) công dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M nhận được 2y mol kết tủa. Thí điểm 2: mang lại 100 ml dd AlCl3 x (mol/l) chức năng với 660 ml dd NaOH 1M nhận được y mol kết tủa. Quý giá của x là:


Cho 5,6 gam các thành phần hỗn hợp NaOH với KOH (có thành phần núm đổi) kết hợp vào nước được dung dịch Z. Cho dung dịch Z bội nghịch ứng cùng với dung dịch chứa 0,04 mol AlCl3, trọng lượng kết tủa thu được lớn nhất và bé dại nhất là:


Hoà tan hoàn toàn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được hỗn hợp X. Cho toàn cục X tác dụng với 200 ml hỗn hợp (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau phản bội ứng trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200 ml dd X với 300 ml hỗn hợp Y nhận được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml dd X cùng với 500 ml dd Y thu được 12,045 gam kết tủa. Mật độ mol/l của dd X là


Cho x gam Al tan hoàn toàn vào y mol HCl thu được dung dịch Z cất 2 hóa học tan có cùng độ đậm đặc mol. Thêm thư thả dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì đồ dùng thị màn biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- là


*

Giá trị của x là :


Nhỏ từ tốn dung dịch mang đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml hỗn hợp A cất Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa trọng lượng kết tủa với số mol OH- được biểu diễn bằng đồ dùng thị sau:


*

Nếu cho 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp Ba(OH)2 0,2M với NaOH 0,3M vào 100 ml hỗn hợp A thì cân nặng kết tủa chiếm được là bao nhiêu?


Dung dịch X đựng a mol AlCl3 với 2a mol HCl. Rót khoan thai dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau


*

Giá trị của x là


Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch đựng 2a mol NaOH thu được hỗn hợp X. Tóm lại nào tiếp sau đây đúng ?


Hòa tan hoàn toàn m gam lếu hợp tất cả Al cùng Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5M. Dứt phản ứng thu được dung dịch X (không cất muối amoni) với 0,084 mol các thành phần hỗn hợp khí N2 và N2O bao gồm tỉ khối đối với oxi là 31 : 24. Cho từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa vươn lên là thiên theo vật dụng thị hình vẽ mặt .

*

Giá trị của m cùng V thứu tự là :


Cho 46,6 gam hỗn hợp X gồm Na, K, ba và Al2O3 ( trong những số đó oxi chỉ chiếm 30,9% về khối lượng) hài hòa hết nội địa thu được dung dịch Y với 8,96 lít H2 ( đktc). Mang đến 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào hỗn hợp Y nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho một mẫu kim loại tổng hợp Na-Ba tính năng với nước dư thu được hỗn hợp X cùng 3,36 lít khí (đktc). Mang lại dung dịch X chức năng với 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M và AlCl3 0,6M. Trọng lượng kết tủa chiếm được là


Hòa tan trọn vẹn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X cất HCl 0,2M với H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Thể tích hỗn hợp NaOH 1M nên thêm vào hỗn hợp Y nhằm lượng kết tủa thu được lớn số 1 là


Trộn 100 ml hỗn hợp AlCl3 1M cùng với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa nhận được là


Cho lượng dư hóa học nào trong các chất sau vào dung dịch AlCl3 mà sau khi các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được kết tủa Al(OH)3?


Hỗn thích hợp X có Al với Al2O3. Hòa tan hoàn toàn 1,83 gam X trong 50 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), chiếm được V lít H2 (đktc). Cực hiếm của V là


Cho hỗn kim loại tổng hợp loại gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na công dụng với nước dư. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn cân nặng chất rắn sót lại là


Cho tự từ mang lại dư dung dịch Ba(OH)2 vào hỗn hợp Al2(SO4)3 hiện tượng lạ quan gần kề được là


Hòa tan không còn m gam nhôm vào dung dịch NaOH 1M, chiếm được 6,72 lít khí (đktc). Thể tích hỗn hợp NaOH buổi tối thiểu cần dùng là


Cho 11,8 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Al cùng Cu vào dung dịch NaOH (loãng, dư). Lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 6,72 lít khí H2 (đktc). Cân nặng của Cu trong hỗn hợp X là


Lần lượt thực hiện 2 thử nghiệm sau:

- nghiên cứu 1: đến từ từ dd NH3 đến dư vào dd Al(NO3)3.

Xem thêm: Lý Thuyết Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Sao Cho Là { }, Viết Tập Hợp Các Số Tự Nhiên X Sao Cho A+X = A

- phân tích 2: mang lại từ từ dd NaOH cho dư vào dd Al(NO3)3.

Xem thêm: Barcode Scanner ( Phần Mềm Xem Giá Sản Phẩm ), Tra Giá Sản Phẩm

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?


Cho 100 ml hỗn hợp NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch cất 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc rước kết tủa với nung đến trọng lượng không thay đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ dại nhất thì giá trị của x tối thiểu là


Hoà tung 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch cất 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Mang lại 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Trường đúng theo nào dưới đây thu được Al(OH)3?


Nhận định làm sao sau đây không đúng ?


Cho thủng thẳng dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào dung dịch đựng a mol lếu hợp tất cả HCl, AlCl3 cùng Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) dựa vào vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được màn trình diễn như trang bị thị bên. Quý hiếm của a là:

*


Cho 0,85 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4  đến khi phản ứng hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Cho từ từ 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml hỗn hợp AlCl3 x mol/l, sau khi các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,9 gam kết tủa.Giá trị của x là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4, chiếm được khí H2 và dung dịch X. Mang lại từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi nghỉ ngơi bảng sau:

*
*

Giá trị của m cùng a lần lượt là


Hỗn đúng theo X gồm Al với Al2O3. Mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp NaOH toàn diện thu được 1,344 lít H2 (đktc) với dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp Z đựng 26,88 gam muối. Phần trăm cân nặng Al trong các thành phần hỗn hợp X gần nhất với


Cho phản ứng sau: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 1,5H2. Hóa học nào đóng vai trò là chất oxi hóa:


Kali alum là muối bột sulfat kép của kali với nhôm, tên việt nam gọi là “phèn chua”. Công thức hóa học của chính nó là KAl(SO4)2 và thông thường được kiếm tìm thấy sinh hoạt dạng ngậm nước là KAl(SO4)2.12H2O. Phèn chua đó là nhiều loại muối tất cả tinh thể to nhỏ dại không đều, ko màu hoặc trắng, cũng hoàn toàn có thể trong hoặc hơi đục.

*


Nung rét 19,52 gam hỗn hợp gồm Al, Cr2O3 vào điều kiện không tồn tại không khí, sau 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hòa hợp hết X đề nghị dùng 600 ml hỗn hợp HCl 1,6M chiếm được 0,18 mol khí H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, chiếm được x gam kết tủa. Quý giá của x là: