CHO M GAM NAOH VÀO 2 LÍT DUNG DỊCH NAHCO3

     

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓               0,06            0,06

+) ½ X + CaCl2:

*

⇒ tổng nHCO3- = 0,12 + 0,04 = 0,06 mol

⇒ a = 0,08 mol/l

⇒ m = 40.0,12 = 4,8 g
Bạn đang xem: Cho m gam naoh vào 2 lít dung dịch nahco3

Cho 7,1 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y chức năng hết với lượng dư dd HCl loãng, thu được 5,6l khí (đktc). Kim loại X, Y là:


Hòa tan hoàn toàn 2,9g hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại M cùng oxit của nó vào nước , chiếm được 500ml dd đựng một chất tan bao gồm nồng độ 0,04M và 0,224l khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là:


Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra mang đến hấp thụ vào 75ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là:
Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Xét Tuyển Học Bạ Ở Tphcm, Hà Nội 2021

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,36 gam chất rắn. Quý hiếm của m là:


Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?
Xem thêm: Đánh Văn Bản Trên Điện Thoại Android Dễ Dàng, Hiệu Quả, Microsoft Word Trên App Store

*