CHO MẠCH ĐIỆN CÓ SƠ ĐỒ NHƯ HÌNH VẼ

     

E=24V, r=1Ω , R1=3Ω, R2=R3=R4=6Ω, RA=0. Tra cứu số chỉ của ampe kế.

Bạn đang xem: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

E=9V, r =1Ω, R1=R2=R3=3Ω, R4=6Ω. Tính cường độ dòng điện chạy quaR1


Cho mạch điện như hình vẽ:

E=9V, r =1Ω, R1=R2=R3=3Ω, R4=6Ω. Tính hiệu điện núm giữa nhị điểm C với D


Cho mạch điện như hình vẽ

UAB=7,2V không đổi, R1=R2=R3=2Ω; R4=6Ω. Điện trở của ampe kế cùng khóa K không đáng kể. Tìm kiếm UANkhi khóa K mở.


Cho mạch điện như hình vẽ:

UAB=24V, R1=R2=R3=R4=R5=10Ω

Tính số chỉ của ampe kế?


Cho mạch điện như hình vẽ.

Xem thêm: Kiến Thức Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Tiểu Tại X ^3, Kiến Thức Tìm M Để Hàm Số Đạt Cực Đại Cực Tiểu

R1=2,4Ω, R2=14Ω, R3=4Ω, R4=R5=6Ω, I3=2A

Hiệu điện nuốm giữa hai đầu đoạn mạch UABlà?


Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết E=30V, r=1Ω, R1=12Ω, R2=36Ω, R3=18Ω, RA=0. Tra cứu số chỉ của ampe kế


Cho mạch điện như hình vẽ:

UMN=4V, R1=R2=2Ω, R3=R4=R5=1Ω, RA=0, RV=∞. Số chỉ của ampe kế cùng vôn kế là?


Cho mạch điện như hình vẽ:

R2=10Ω, UMN=30V. Biết khi K1đóng, K2 mở ampe kế chỉ 1A. Lúc K1mở, K2 đóng góp thì ampe kế A chỉ 2A. Số chỉ của ampe kế A khi cả hai khóa K1và K2cùng đóng là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ

UAB=7,2V ko đổi, R1=R2=R3=2Ω;R4=6Ω . Điện trở của ampe kế với khóa K không xứng đáng kể. Kiếm tìm số chỉ của ampe kế khi khóa K mở.

Xem thêm: Hình Ảnh 12 Cung Hoàng Đạo Anime Nam Và Nữ, Hình Ảnh 12 Cung Hoàng Đạo Anime Đẹp Nhất


Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết R3=R4. Nếu nối nhị đầu AB vào hiệu điện cụ 220V thì cường độ chiếc điện quaR2 là 5A cùng . Trường hợp nối hai đầu cd vào hiệu điện cụ 220V thì UAB=20V. R1có giá trị là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

R2=6Ω, UMN=45V. Biết khi K1đóng, K2 mở ampe kế chỉ 1,5A. Khi K1mở, K2 đóng thì ampe kế A chỉ 3A. Số chỉ của ampe kế A khi cả hai khóa K1và K2cùng đóng là?


Một mạch điện gồm vô hạn các nhóm cấu trúc từ 3 điện trở giống nhau r như hình vẽ. Điện trở tương đương của mạch điện là bao nhiêu? Coi rằng bài toán bỏ đi nhóm năng lượng điện trở (1) thì cũng ko làm biến hóa điện trở tương tự của toàn mạch.


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam